Kun. Aušvydas Belickas. Aklojo pagydymas

2017 m. Kovo 26 d. | Komentarų nėra

Atsitiktinai sutiktam neregiui Jėzus dovanoja begalinės vertės dovaną – išgydo jo aklumą. Fizinė negalia jį išskyrė iš visuomenės, pavertė nuo kitų malonės priklausomu elgeta. Praregėjęs neregys dabar gali pats pasirūpinti savimi ir pilnai dalyvauti visuomenės gyvenime.

„Gavėnios, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo, metu, klausydamasis pasakojimo apie aklojo pagydymą, negaliu neklausti savęs: ar mane pasiekia Kristaus šviesa, ar aš regiu?“ – sako Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas kun. Aušvydas Belickas.

„Įdėmiai tirdamas save, viduje randu daug ydų, silpnybių, blogio tamsos ir šešėlių. Šiandienos Evangelija yra apie mane ir man. Tik pavargęs po daugelio klaidų, nuopolių ir nesėkmių, pradedu suprasti, kad man reikia Jėzaus pagydymo, išvadavimo iš tamsos; man reikia Jo šviesos“.

Bernardinai.TV

Susijusios laidos

Vasario 25 homilija ir virsineKun. Kęstutis Latoža. Perkeitimo receptas 0 komentarų

homilija vasario 18Kun. Saulius Bužauskas. Pažinti, palikti ir pasirinkti Dievą 0 komentarų

Gailestingasis tėvas, Sūnus palaidūnas Kun. Evaldas Darulis OFM. Pasakojimas apie sūnų 0 komentarų

Kun. Aušvydas BelickasMano perkeitimo kelias 0 komentarų

Šv. Jonų bažnyčios klausyklaKun. Aušvydas Belickas. Tiesos sakramentas (I) 0 komentarų

Pienės pūkai, moterisKun. Vytautas Brilius. Įveikti pasiaukojimo baimę 0 komentarų

Kun. Saulius Bužauskas. Šventovė - tai aš /iliustracijaKun. Saulius Bužauskas. Šventovė – tai aš? 0 komentarų

Dviese, puikybė, nuolankumas, susitaikymas, broliai, brolystėKun. Arūnas Peškaitis OFM. Įveikti puikybės demoną 0 komentarų

jėzaus gundymasKun. Vytautas Brilius. Kristaus ir mūsų gundymai 682 peržiūros | 0 komentarų

Jėzus ir fariziejusKun. Nerijus Pipiras. Atviros durys 615 peržiūrų | 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »