Kun. Arūnas Peškaitis, OFM. Pamilti iš naujo

2018 m. Vasario 4 d. | Komentarų nėra

Šios dienos Evangelijos ištrauka, pasakojanti apie Petro uošvės pagydymą, skelbia keletą „gerųjų naujienų“.

Pirmoji yra ta, kad Jėzus nereikalauja atsisakyti giminių, tėvų ar net uošvių. Jis reikalauja – kitaip gyventi, palikti senąjį gyvenimo būdą, tada vėl grįžti pas savuosius ir pamilti juos iš naujo. Jis ragina praplėsti giminystės ratą.

Antra žinia yra ta, kad Jėzus gydo, išvarinėja demonus daugybei – Jis veikia nenuilstamai. Jo veiklos pagrindas yra Šventoji Dvasia. Ta pati, kuri ir šiandien aktyviai veikia Bažnyčioje ir už jos ribų.

Dar girdime žinią, raginančią suderinti kontempliaciją ir aktyvų gyvenimą. Matome, kad Jėzus mėgina trauktis nuo minios maldai. Tačiau vėl palieka savo artumą su Tėvu, kad tarnautų žmonėms. Nėra vieno recepto, kas yra svarbiau. Greičiau turėtume sakyti, kad visas mūsų gyvenimas turėtų tapti malda.

Tad neužsidarykime savo susikurtame dvasingume, o sekime tuo, ko mus moko Evangelija.

Homilijos autorius – pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis.

Bernardinai.TV

Susijusios laidos

Kun. Algirdas ToliatasKun. Algirdas Toliatas. Sekminių misija – sutaikinimas su Dievu 0 komentarų

Dangus, miestasKun. Ruslan Vilkel. Ką reiškia pažinti? 417 peržiūrų | 0 komentarų

SekminėsKun. Pijus Eglinas OP. Atgimti iš vandens ir dvasios 885 peržiūros | 0 komentarų

Arkivyskupas Gintaras GrušasArkivysk. Gintaras Grušas. Šeima – gražiausias Dievo paveikslas 477 peržiūros | 2 komentarai

Br. Marc-Antoin Bêchétoille OPBr. Marc-Antoin Bêchétoille OP. Sūnus ir tėvas 662 peržiūros | 0 komentarų

Ramūnas Mizgiris OFMKun. Ramūnas Mizgiris OFM. Šeima – palydėjimas Dievo link 552 peržiūros | 0 komentarų

Homilija birzelio 24 d. iliustracija playKun. Arūnas Peškaitis, OFM. Vardas ir virsmas 0 komentarų

Svarbiausių dalykų pradžia - iliustracija playKun. Mykolas Sotničenka. Svarbiausių dalykų pradžia – dažniausiai nepastebima 0 komentarų

Birzelio 10 d. homilija_iliustracijaKun. Vytautas Sadauskas SJ. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį 0 komentarų

Trejybes sekmadienio vaizdo homilija. IliustracijaKun. Piotr Strocen OFM Con. Ar išties taip sunku suprasti Švč. Trejybę? 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »