Atodangos

Kultūros ir religijos erdvė ieškantiems

Agora

Atsakingos laisvės ir solidarumo erdvė

Aš ir tu

Savęs pažinimo ir bendrystės erdvė

Atžalynas

Jaunų širdžių erdvė

Br. Gedimino Numgaudžio OFM pamokslas Kaanoje. Kad nepritrūktų džiaugsmo šeimoje..

2012 m. Gruodžio 29 d. | 2586 peržiūros | Komentarų nėra

Evangelijos ištrauka apie vestuves Kaanoje – viena iš ryškiausių ir dažnai girdimų vietų. Bet ar dažnai susimąstome, ką reiškia vandens pavertimas vynu? Ką apskritai simbolizuoja vynas, taip dažnai minimas Biblijoje? Kaip šiame pamoksle išaiškina br. Gediminas - vynas yra vienas iš šv. Dvasios ženklų, simbolizuojantis džiaugsmą, meilę, gyvybę. Jėzus vandenį paversdamas vynu apreiškė save kaip dvasinį vynmedį, iš kurio trykšta dvasinis vynas. 

Daugelio šeimų gyvenime dažnai pritrūksta vyno kaip ir vestuvėse Kaanoje, kuriose dalyvavo Kristus. Anuomet šventėje pritrūkti vyno - buvo prakeikimo, nelaimės ženklas, bet Kristus įvykdė pirmąjį stebuklą vandenį paversdamas vynu. Mūsų kasdienybėj mes irgi galime nešti vandenį vienas kitam ir tuomet paprastas, atrodytų banalus, žodis per Dievo malonę iš vandens tampa sielą ir širdį atgainančiu vynu.  

Evangelijos pagal Joną ištrauka, apie kurią pamoksle kalba br. Gediminas:

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. (Jn 2, 1–12)

Pakūta.lt

Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Gediminas Numgaudis OFMBr. Gedimino Numgaudžio OFM pamokslas Kafernaume 1092 peržiūros | 0 komentarų

Gediminas Numgaudis OFMBr. Gedimino Numgaudžio OFM pamokslas. Jėzus užkrečia mirtį gyvenimu 1266 peržiūros | 4 komentarai

Gediminas Numgaudis OFMŠlovinimo vakaras Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Br. Gedimino Numgaudžio OFM katechezė 1846 peržiūros | 1 komentaras

Kun. Arūnas Peškaitis OFMKun. Arūnas Peškaitis OFM. Gyvenimo Dievas 1032 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Praregėjimo kaina 725 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Ko žvelgiate į dangų? 572 peržiūros | 0 komentarų

Arūnas Peškaitis OFMKun. Arūnas Peškaitis OFM. Širdies klausa 1027 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Aurelijus Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Pirmasis grūdas 0 komentarų

Astijus Kungys OFMKun. Astijus Kungys OFM. Gavėnia - metas apmąstyti prisikėlimo slėpinį 0 komentarų

Kun. Arūnas Peškaitis OFMKun. Arūnas Peškaitis OFM. Mūsų dykuma 1480 peržiūrų | 2 komentarai

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »