Br. K.J. Pranciškus CSJ. Ant mirties ir gyvenimo ribos

2011 m. Rugpjūčio 7 d. | 4 komentarai
„Dangaus karalystė – panaši į žmogų..., vaikščiojantį vandens paviršiumi“ – tokių žodžių tikrai nerasime Evangelijoje. Vis dėlto evangelistas Matas aprašo nuostabą keliantį epizodą, kai vieną naktį Jėzus vandens paviršiumo atėjo į valtį pas mokinius, blaškomus įtūžusios jūros bangų. Jis padrąsino juos – „Nebijokite!“.

Jūra Šv. Rašte yra mirties karalystės, nuodėmės, netgi pragaro simbolis. Kaip nugalėti šios tikrovės keliamą baimę? Kaip sugebėti vaikščioti mirties karalystės paviršiumi paskui Petrą, entuziastingai panorusį atsidurti ten, kur jo Mokytojas?

Homilijos autorius yra šv. Jono teologo vienuolyno brolis, Vilniaus Išganytojo bažnyčios vikaras.

 

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Mons. Robertas ŠalaševičiusMons. Robertas Šalaševičius. Kuo išskirtinis krikščionių tikėjimas? 0 komentarų

Kun. Juozas FakėjavasKun. Juozas Fakėjavas. Kur semiuosi gyvybės? 904 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Ieškokite manęs ir rasite 872 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Kad žibintas neužgestų 906 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Alvydas Virbalis OFMKun. Alvydas Virbalis OFM. Nuosavybės antspaudas 2 komentarai

Kunigas Saulius BužauskasKun. Saulius Bužauskas. Atpažinti kvietimą 1031 peržiūra | 1 komentaras

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Niekada nevėlu pasakyti „taip“ 1060 peržiūrų | 1 komentaras

Diakonas Mozė MitkevičiusDiak. Mozė Mitkevičius. Keista buhalterija 2477 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Algirdas ToliatasKun. Algirdas Toliatas. Išradinga širdis 1338 peržiūros | 0 komentarų

Br. Andrius Nenėnas OFMKun. Andrius Nenėnas OFM. Apie Dievo karalystę 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »