Justinas Lingys „Gyvybės magija“

2011 m. Rugsėjo 12 d. | 580 peržiūrų | Komentarų nėra

Bernardinai TV siūlo žiūrėti Justino Lingio dokumentinį filmą „Gyvybės magija“ – apie be­brų su­kur­tą nau­ją eko­sis­te­mą Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke.

Dau­ge­liui na­cio­na­li­nio par­ko gy­ven­to­jų be­bras yra di­džiau­sias šių lai­kų prie­šas, ku­ris pa­tven­kia pie­vas, miš­kus. Fil­me pri­sta­to­mas ki­toks be­bras: su­ku­rian­tis nau­ją „gam­tos gyvenvietę”. Jo už­tvenk­tas miš­kas ta­po pel­ke, ku­rio­je įsi­kū­rė re­tos gy­vū­nų ir au­ga­lų rū­šys: gul­bės gies­mi­nin­kės, pil­kie­ji gar­niai, kly­kuo­lės, ger­vės, net bal­ta­sis gand­ras, įvai­rios var­lės, ki­tos rū­šys.

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Gamta

Susijusios laidos

GintarasNepažintas pasaulis. Baltijos gintaras 489 peržiūros | 2 komentarai

Nemuno kilposNepažintas pasaulis. Nemuno delta 656 peržiūros | 2 komentarai

burlaivisJ. Lingys ir I. Berulienė. Burlaivių pėdsakais 0 komentarų

EžerasJustinas Lingys. „Platelių dvaro paslaptys“ 1 komentaras

GandrasGandrai visada grįžta namo... 904 peržiūros | 1 komentaras

Vandens lašaiFilmuoja Šiauliai. Apie povandeninį filmavimą 199 peržiūros | 1 komentaras

Povandeninis robotasNepažintas pasaulis. Povandeniniai tyrimai ir atradimai 0 komentarų

parkasLietuvos parkų ir sodų kelias 484 peržiūros | 0 komentarų

VileišiaiAntanas ir Emilija Vileišiai. „Tikras lietuviškumo lizdas“ 441 peržiūra | 0 komentarų

Šv. Brunonas BonifacijusI. Berulienė J. Lingys. Kankinystės 0 komentarų

Gamta

pažintinės ir gamtosauginės laidos.
Ši laida yra laidų ciklo "Gamta" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »