Lagerių moterys. Stefanija Ladigienė

2012 m. Sausio 5 d. | 2 komentarai

Dokumentinių filmų ciklas „Lagerių moterys“ (aut. Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius) pasakoja apie tris lietuves moteris, patekusias į sovietinių lagerių pragarą – Adelę Dirsytę, Stefaniją Paliulytę-Ladigienę ir Nijolę Sadūnaitę. Tai kalintos tarpukario ir pokario patriotės, partizanų ryšininkės, sovietinių laikų rezistentės ir disidentės.

Pirmasis dokumentinis pasakojimas kviečia prisiminti Stefaniją Paliulytę-Ladigienę, nuteistą 1946 m. ateitininkų byloje. S. Ladigienė apkaltinta priklausymu ateitininkų, katalikių moterų organizacijoms, tomečio saugumo įvardintoms „antisovietinėmis“.

Gimusi 1901 m. Vabalininke knygnešio šeimoje lyg sukaupė savyje tą Lietuvos provincijos šviesuolių patirtį. Trylikos metų Biržų mokykloje tapo ateitininke, pasitraukusi per karą į Rusiją aukso medaliu baigė Tambovo gimnaziją. Grįžusi, jau nuo 1918 pradeda dirbti besikuriančiuose lietuviškose įstaigose, redaguoja „Moters“, vėliau „Naujosios Vaidilutės“ žurnalus. 1926 m. išrinkta į trečiąjį Lietuvos Seimą. Išteka už Nepriklausomybės kovų didvyrio, pulkininko, vėliau generolo Kazio Ladigos. Mokėsi Kauno universiteto teologijos ir filosofijos fakultete, vadovo Katalikių moterų sąjungai, mokytojavo, užaugino šešis vaikus, vokiečių okupacijos metai savo namuose nuo režimo slapstė Ireną Vėsaitę. 

Stefanija Ladigienė buvo nuteista 10 metų lagerio ir 5 metams tremties, kalėjo Vorkutos, Taišeto lageriuose. Buvo vyriausia tarp lietuvių kalinių, globojo jaunesnes, mokė, skaitė poeziją, rūpinosi, kad būtų pavalgiusios, virė spyglių arbatą nuo skorbuto. Savo rūpesčiu buvo motina, o savo dvasine didybe – ponia. Tokią ją ir prisimena kartu su ja kalėjusios kartu moterys ir net dabar vadina ją ponia. 

Ji ištvėrė lagerius, tremtį, kurioje likimas jai suteikė dovaną gyventi kartu su vėliau ištremtais sūnumis, grįžo į Lietuvą ir po 10 metų užgeso dukros Marijos Ladigaitės-Vildžiūnienės namuose. Tuos 10 metų Vildžiūnų namai tapo nedideliu senosios prieškario inteligentijos židiniu.

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Atmintis

Susijusios laidos

Juozas ZdebskisDalius Ramanauskas. Prisimenant kun. Juozą Zdebskį 0 komentarų

a.b. spaustuvėPogrindžio spaustuvė: laisvo žodžio jėga 598 peržiūros | 0 komentarų

Nijolė SadūnaitėLagerių moterys. Nijolė Sadūnaitė 3 komentarai

Laisvės kryžkelės. KGB kalėjimas ir jo istorijaLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (III). KGB požemiuose 839 peržiūros | 0 komentarų

Nijolė SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (I). Tikėjimas ir džiaugsmas 781 peržiūra | 0 komentarų

Romas KalantaŠviesos blyksnis tamsoje: Romo Kalantos auka 2215 peržiūrų | 0 komentarų

 LKB kronikos puslapiuose – kun. Pranciškus Masilionis SJBūti krikščionimi sovietmečiu. Buldozerinis ateizmas (II) 0 komentarų

Kard.Audrio Bačkio kunigystės jubiliejusBūti krikščionimi sovietmečiu. Kunigų ruošimas pogrindyje 562 peržiūros | 0 komentarų

KGB cokolisBūti krikščionimi sovietmečiu. Valdžios karas prieš tikėjimą 707 peržiūros | 0 komentarų

Laisvės kryžkelės. Masinės žudynės 1941 metų birželįPaskutinė raudonojo teroro savaitė 0 komentarų

Atmintis

istorinės laidos apie asmenybes ir įvykius, kurių nedera pamiršti
Ši laida yra laidų ciklo "Atmintis" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »