Lagerių moterys. Adelė Dirsytė

2012 m. Sausio 22 d. | Komentarų nėra

Dokumentinių filmų ciklas „Lagerių moterys“ (aut. Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius) pasakoja apie tris lietuves moteris, patekusias į sovietinių lagerių pragarą – Adelę Dirsytę, Stefaniją Paliulytę-Ladigienę ir Nijolę Sadūnaitę. Tai kalintos tarpukario ir pokario patriotės, partizanų ryšininkės, sovietinių laikų rezistentės ir disidentės.

Adelė Dirsytė perėjo visą kančios ir dvasinių išbandymų kelią. Jos rankraštinės, lageryje sukurtos Sibiro kalinių lietuvaičių maldaknygės, stebuklu išlikusios ir parvežtos, išversto į daugelį kalbų pasklido po pasaulį ir vadinamos Sibiro maldaknygėmis. 2000-aisiais Šventųjų skelbimo kongregacija leido pradėti Adelei Dirsytei, Sibiro lagerių kankinei, beatifikacijos bylą.

A. Dirsytė gimė 1909 m. Pramislavo kaime, Šėtos valsčiuje. Mokėsi Vytauto Didžiojo universitete teoogijos filosofijos fakultete, mokytojavo, priklausė ateitininkų, katalikių moterų organizacijoms, rašė spaudoje. Paskutinė jos darbovietė prieš ištrėmimą 1946-tais buvo S. Neries mergaičių gimnazija Vilniuje, ten dėstė vokiečių kalbą. Visos šios biografinės žinios surašytos A. Dirsytės byloje – ji kaltinta priklausymu šioms organizacijoms, kurios okupantų buvo įvardintos antisovietinėmis, kaltinta net dėl prieškaryje „Moters“ žurnale paskelbto straipsnio, skirto Motinos dienai. Kaltinta dėl to, kas iš tikro yra žmogaus asmenybės pagrindas – tikėjimas, šeima, tėvynė.

A. Dirsytė buvo nuteista 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Pirmieji – Vorkutos lageriai, paskui 1949-tais įkūrus atskirus lagerius politkaliniams – Taišeto, Kolymos lageriai. Adelė Dirsytė neatlaikė lagerių kankinimų, išprotėjo ir mirė likus visai nedaug ligi kalinimo pabaigos. Jos kapas nežinomas.

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Atmintis

Susijusios laidos

Juozas ZdebskisDalius Ramanauskas. Prisimenant kun. Juozą Zdebskį 0 komentarų

a.b. spaustuvėPogrindžio spaustuvė: laisvo žodžio jėga 598 peržiūros | 0 komentarų

Nijolė SadūnaitėLagerių moterys. Nijolė Sadūnaitė 3 komentarai

lagerių moterysLagerių moterys. Stefanija Ladigienė 2 komentarai

Laisvės kryžkelės. KGB kalėjimas ir jo istorijaLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (III). KGB požemiuose 839 peržiūros | 0 komentarų

SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (II). Ateistinio teroro vėtros 589 peržiūros | 0 komentarų

Nijolė SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (I). Tikėjimas ir džiaugsmas 781 peržiūra | 0 komentarų

Romas KalantaŠviesos blyksnis tamsoje: Romo Kalantos auka 2215 peržiūrų | 0 komentarų

 LKB kronikos puslapiuose – kun. Pranciškus Masilionis SJBūti krikščionimi sovietmečiu. Buldozerinis ateizmas (II) 0 komentarų

Būti krikščionimi sovietmečiu. Buldozerinis ateizmas (I)Būti krikščionimi sovietmečiu. Buldozerinis ateizmas (I) 0 komentarų

Atmintis

istorinės laidos apie asmenybes ir įvykius, kurių nedera pamiršti
Ši laida yra laidų ciklo "Atmintis" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »