Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Praregėjimo kaina

2012 m. Rugsėjo 9 d. | 725 peržiūros | Komentarų nėra

„Jis viską gerai padarė“ – džiugiai tarpusavyje kalbėjo žmonės, netikėtai tapę kurčio nebylio išgydymo liudininkais. Štai dar vienas Dievo buvimo tarp žmonių ženklas, dar vienas Tėvo liudijimas, kad Jėzus yra siųstasis Mesijas.

Toronto lietuvių parapijos klebonas kun. Juozapas Marija Žukauskas, komentuodamas šį Evangelijos fragmentą, mėgina atidžiau paželgti į savitą krikščionio gyvenimo kelią: kaipgi atsiveria žmogaus akys, ausys ir širdys? Ko reikia, kad neliktume kurti Jo Žodžiui, nebylūs Jo garbinimui, kad širdies akys praregėtų?

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Kun. Aurelijus Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Pirmasis grūdas 0 komentarų

Astijus Kungys OFMKun. Astijus Kungys OFM. Gavėnia - metas apmąstyti prisikėlimo slėpinį 0 komentarų

Kun. Arūnas Peškaitis OFMKun. Arūnas Peškaitis OFM. Mūsų dykuma 1480 peržiūrų | 2 komentarai

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Dievo pažinimo grūdas 0 komentarų

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFMKun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Ieškokite manęs ir rasite 872 peržiūros | 0 komentarų

Andrius Nenėnas OFMKun. Andrius Nenėnas OFM. Šviesos ženklas 0 komentarų

Kun. Alvydas Virbalis OFMKun. Alvydas Virbalis OFM. Nuosavybės antspaudas 2 komentarai

Br. Andrius Nenėnas OFMKun. Andrius Nenėnas OFM. Apie Dievo karalystę 0 komentarų

Algirdas Malakauskis OFMKun. Algirdas Malakauskis OFM. Skirtinga žemė 925 peržiūros | 0 komentarų

Astijus Kungys OFMKun. Astijus Kungys OFM. Bažnyčios gimtadienis 3 komentarai

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »