Laisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (IV). Lagerių valstybė

2012 m. Rugsėjo 17 d. | 567 peržiūros | Komentarų nėra

Tęsiame pasakojimą apie XX amžiaus II pusės laisvės kovas ir apie ateistinės sistemos kovą prieš sesę Nijolę Sadūnaitę.

Ketvirtoji laida prasideda pasakojimu apie 1975 metais vykusį s. Nijolės Sadūnaitės teismą, kuris, skirtingai nei planavo KGB, virto ne įbauginimo akcija, bet disidentės triumfu.  Nors ji už šešis perrašytus Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos puslapius gavo 6 metų bausmę, tačiau teisme ją saugoję jauni milicininkai stebėjosi, jog ji atrodė kaip prokurorė, o teisėjai buvo tarsi teisiamieji.

Laidoje pasakojame apie Mordovijos lagerį ir apie tremties metus Sibire, Bogučianuose. Sovietinė valdžia neįvykdė pažado, jog s. Nijolė daugiau nebepamatys Lietuvos ir 1980 metų vasarą ji sugrįžo Tėvynėn. Pasak sesės, tai tik įrodo, kad, kai Dievas mus saugo, niekas mums negali nieko pikto padaryti.

Sesės Nijolės pasakojimas puikiai iliustruoja tai, kad sovietų valstybė buvo lagerių valstybė, kurioje kovota prieš bet kokias laisvės apraiškas. Tačiau jokia sistema negali palaužti laisvo žmogaus, jei jis pats neišsižada savo laisvės.

Laidoje pasakojame ir apie pikantiškas detales. Pavyzdžiui, kad lageryje sesė Nijolė buvo ryšininkė, kuri lipdavo į plonus topolius ir su laidyne šaudavo pranešimus į už sienos esantį bloką, apie tai, kaip nutiko, jog, nepaisant didžiulio valdžios rūpesčio, s. Nijolės teisme sakytos kalbos (teismo posėdis specialiai buvo uždaras) pasiekė Vakarus.

Ši laida priklauso ciklui "IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĖS SEMIAS", kuris skirtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 40 metų sukakčiai paminėti. Laidų ciklą iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Bernardinai.TV

Susijusios laidos

Nijolė SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (VI). Žmogus laisvas tiek, kiek laisvės jo širdyje 767 peržiūros | 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (V). Dovydo ir Galijoto kova tęsiasi 384 peržiūros | 1 komentaras

SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (II). Ateistinio teroro vėtros 589 peržiūros | 0 komentarų

Laisvė ir tikėjimas- knygaKnygos Laisvė ir tikėjimas sutiktuvės Vilniaus knygų mugėje 113 peržiūrų | 0 komentarų

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija III: Malonės paradoksai 1 komentaras

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija II: Plečiant ribas 573 peržiūros | 0 komentarų

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija I: Iššūkis sistemai 1402 peržiūros | 0 komentarų

Tamkevičius su knygaSovietų valdžios smūgis Kronikai: S. Tamkevičiaus suėmimas ir įkalinimas 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kelias į Vakarus 1 komentaras

Petras PlumpaPetras Plumpa. Tiesos sakymas išlaisvina iš baimės 0 komentarų

Laisvė ir tikėjimas

Vaizdo pasakojimai apie katalikus disidentus sovietmečiu.
Ši laida yra laidų ciklo "Laisvė ir tikėjimas" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »