Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kelias į Vakarus

2012 m. Lapkričio 30 d. | 1 komentaras

1972 – 1989 metais pavergtoje Lietuvoje leista Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika buvo ne tik svarbi pasipriešinimo priemonė, didivyriškas tikėjimo liudijimas, bet ir nuostabus įvairiuose pasaulio vietose gyvenančių ir laisvę mylinčių žmonių bendradarbiavimo pavyzdys. Bebaimiai Rusijos disidentai, lietuviai, gyvenantys JAV – buvo nepamainomi Kronikos talkininkai, nes išleisti pogrindinį leidinį tebuvo pirmas žingsnis, ne mažiau svarbus buvo ir antrasis – pogrindiniame leidinyje paskelbta tiesa turėjo kuo plačiau pasklisti.

Tai, kad visi Kronikos numeriai pasiekė Vakarus ir ten buvo plačiai paviešinti – beje, ir didžioji dauguma Lietuvos gyventojų apie tai, kas rašoma Kronikoje, sužinojo būtent per iš užsienio transliuojamas radijo stotis – ypač didino šio pogrindinio leidinio įtaką.

Laidoje pasakojame apie du pagrindinius kelius, kuriais Kronika keliaudavo į Vakarus, atsiminimais dalijasi Kronikos redaktorius Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, aktyvi Kronikos talkininkė, reguliariai veždavusi Kronikos numerius į Maskvą, sesė Nijolė Sadūnaitė, sesė Janina Judikevičiūtė iš Marijampolės, ne kartą tarpininkavusi, perduodant  Kroniką į vienuoliją iš užsienio atvykusioms sesėms, dabartinei Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos  JAV administratorei Daina Čyvienė 1980 metais, dar būnant Vasario 16-osios gimnazijos moksleivei, teko būti kurjeriu ir pervežti iš okupuotos LIetuvos svarbią informaciją. Visa slapta pargabenta informacija iš Lietuvos suplaukdavo į JAV įsikūrusį Lietuvių informacijos centrą. Laidoje kalbiname net dvyliką metų šiam centrui vadovavusią Gintę Damušytę, kuriai tekdavo bene daugiausia darbo, kaip iš lIetuvos patekusią informaciją pateikti laisvajame pasaulyje.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika gyvavo net aštoniolika metų ir viena iš svarbiausių jos gyvybingumo priežasčių buvo bendra talka ir solidarumas. LIetuvoje, Rusijoje, JAV gyvenę žmonės aukojosi ir rizikavo, kovodami už prigimtinę žmogaus teisę laisvai reikšti savo įsitikinimus.

Kelios užsienyje sovietmečiu gyvenusių lietuvių kunigų citatos: 

Kai skaičiau „LKB Kronikos" pirmąjį numerį, kuris mane tiesiog pribloškė, pasidarė aišku, kad pavergtoje Lietuvoje prasidėjo naujas kovos su komunizmu laikotarpis slaptai pogrindyje leidžiamu rašytu žodžiu, iškeliant okupantų nusikaltimus į viešumą, kad jie būtų žinomi Lietuvai ir pasauliui. Apsvarstęs supratau, kad mes, išeiviai, neturime būti abejingi „LKB Kronikos" likimui ir, mylėdami tėvynę Lietuvą, privalome tęsti jų darbą laisvėje, leisdami „LKB Kroniką" lietuvių kalba ir versdami ją į anglų, ispanų ir prancūzų kalbas bei plačiai skleisdami laisvuose kraštuose, kad šie sužinotų, koks yra komunizmas.

Kunigas Kazimieras Kuzminskas

 „LKB Kronikos" pamokos mūsų gyvenimui yra tokios. Pirmiausia, turime užauginti naują kartą, kuri negalėtų išduoti, įskųsti žmogaus, pasmerkti savo kaimyno mirčiai, būti kurčiu brolio kentėjimui. Antra, jei nenorime, kad tauta ir vėl būtų susiskaldžiusi, turi ją suvienyti Tiesa. O tos Tiesos galėtume visi kartu ieškoti Evangelijoje. Trečia, tikroji laisvė - tai tarnavimas ne sau, o kitiems.

Gyvenant laisvėje, stebint šį didvyriškumo reiškinį, nebuvo įmanoma juo nesižavėti. Kada amerikiečiai paklausdavo, kodėl mes skiriame tiek laiko ir darbo mažytei Lietuvai, kuri dažnai net nepažymėta pasaulio žemėlapiuose, buvo galima pasakyti su didžiausia pagarba: pasižiūrėkite į mano tautą. Ji atsisako mirti. Pasižiūrėkite į jos žmones, jie atsisako nusilenkti melui ir niekšybei, kuri mėgina juos sunaikinti.

Kunigas Arvydas Žygas

Bernardinai.TV

Susijusios laidos

Tamkevičius su knygaSovietų valdžios smūgis Kronikai: S. Tamkevičiaus suėmimas ir įkalinimas 0 komentarų

Petras PlumpaPetras Plumpa. Tiesos sakymas išlaisvina iš baimės 0 komentarų

Lietuvos tikinčiųjų Memorandumas 1972 m.Memorandumas,nuplėšęs melo šydą 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaInga Berulienė, Justinas Lingys. Katalikiška pogrindžio spauda. LKB Kronika sovietmečiu 117 peržiūrų | 0 komentarų

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija III: Malonės paradoksai 1 komentaras

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija II: Plečiant ribas 573 peržiūros | 0 komentarų

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija I: Iššūkis sistemai 1402 peržiūros | 0 komentarų

Nijolė SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (VI). Žmogus laisvas tiek, kiek laisvės jo širdyje 767 peržiūros | 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (V). Dovydo ir Galijoto kova tęsiasi 384 peržiūros | 1 komentaras

Eglės Jesulaitytės tekstilėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (IV). Lagerių valstybė 567 peržiūros | 0 komentarų

Laisvė ir tikėjimas

Vaizdo pasakojimai apie katalikus disidentus sovietmečiu.
Ši laida yra laidų ciklo "Laisvė ir tikėjimas" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »