Sovietų valdžios smūgis Kronikai: S. Tamkevičiaus suėmimas ir įkalinimas

2012 m. Gruodžio 9 d. | Komentarų nėra

 Tęsiame pasakojimus apie katalikišką disidentinį judėjimą sovietmečiu ir svarbiausius jo žygius. Šioje laidoje pasakojame apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktoriaus ir vieno iš disidentinių judėjimo variklių kunigo Sigito Tamkevičiaus suėmimą 1983 metais ir įkalinimą lageryje. Tokiu būdu sovietinė valdžia tikėjosi suduoti mirtiną smūgį Kronikai, tačiau kunigo Sigito Tamkevičiaus bendražygiai nepalūžo, bet tęsė pradėtą veiklą.

Jausdamas, jog nenumaldomai artėja areštas, kunigas Sigitas Tamkevičius 1982 metų vasario 6 dieną surašė Dvasinį testamentą ir paliko jį draugams.

..Visoje savo veikloje vadovavausi krikščioniškos moralės dėsniais – sakyti tiesą, ginti tiesą, kovoti pries smurtą, tačiau mylėti visus, net tuos, kurie yra melo ir smurto įrankiai. Dėkoju Dievui, kad paskutiniame dešimtmetyje leido man pasidarbuoti Bažnyčios, o drauge Tėvynės labui. Jei reikėtų rpadėti viską iš naujo, daryčiau tą patį, nebent  dar su didesniu uolumu. Apgailėti galiu tik tiek, kad tikriausiai galėjau padaryti daugiau. Ramia širdimi einu į kalėjimą, kuris tebūnie mano veiklos vainikas...

 Kun. Sigitas Tamkevičius buvo sulaikytas kun. Alfonso Svarinsko teismo metu 1983 metų gegužės 6 dieną. Saugumiečiai ilgai ruošėsi tam suėmimui, todėl kratos, tardymai ir bylos nagrinėjimas vyko labai operatyviai. Jau gruodžio pradžioje kunigas Sigitas Tamkevičius išgirdo nuosprendį:  Nubausti laisvės atėmimu šešeriems metams. Paskirti Tamkevičiusi papildomą bausmą – nutrėmimą ketveriems metams.

Net ir po kunigo S. Tamkevičiaus suėmimo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika nesunyko. Pirmąjį nuemrį išleido pačios vienuolės, o paskui redagavimą perėmė kunigas Jonas Boruta. Buvo svarbu išsaugoti ne tik Kronikos reguliarumą, bet ir stilių, nesuteikiant saugumiečiams  galimybės įrodyti, kad kunigas S. Tamkevičius buvo Kronikos leidybos variklis.

 1988 m. lapkričio 3 dieną tremtis baigėsi ir S. Tamkevičius iš Tomsko išskrido į Maskvą, Pasitiko sesė Nijolė ir  keli vietiniai bičiuliai. Vakare traukiniu išvyko į Vilnių.  Vilniaus perone laukė minia su trispalve rankose. Į rankas draugai įteikė trispalvę - jo laukė labai pasikeitusi Lietuva.

 1989 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija paskyrė kunigą Sigitą Tamkevičių Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvu, 1990 m. – šios seminarijos rektoriumi. 1991 m. gegužės 19 d.  S. Tamkevičius konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru. Nuo 1996 m. gegužės 4 d.  jis tapo Kauno arkivyskupu metropolitu.

Laidą parengė Andrius Navickas ir Kostas Kajėnas. Laidoje panaudoti kunigo A. Keinos filmuoti kadrai.

Laidos kūrimą iš dalies parėmė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Bernardinai.TV

Temos » Disidentai, Kronika
Laidų ciklas » Laisvė ir tikėjimas

Susijusios laidos

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kelias į Vakarus 1 komentaras

Petras PlumpaPetras Plumpa. Tiesos sakymas išlaisvina iš baimės 0 komentarų

Lietuvos tikinčiųjų Memorandumas 1972 m.Memorandumas,nuplėšęs melo šydą 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaInga Berulienė, Justinas Lingys. Katalikiška pogrindžio spauda. LKB Kronika sovietmečiu 117 peržiūrų | 0 komentarų

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija III: Malonės paradoksai 1 komentaras

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija II: Plečiant ribas 573 peržiūros | 0 komentarų

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija I: Iššūkis sistemai 1402 peržiūros | 0 komentarų

Nijolė SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (VI). Žmogus laisvas tiek, kiek laisvės jo širdyje 767 peržiūros | 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (V). Dovydo ir Galijoto kova tęsiasi 384 peržiūros | 1 komentaras

Eglės Jesulaitytės tekstilėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (IV). Lagerių valstybė 567 peržiūros | 0 komentarų

Laisvė ir tikėjimas

Vaizdo pasakojimai apie katalikus disidentus sovietmečiu.
Ši laida yra laidų ciklo "Laisvė ir tikėjimas" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »