Kun. Severinas Holocher OFM. Mūsų procesija

2013 m. Kovo 24 d. | 591 peržiūra | Komentarų nėra

Verbų arba Kristaus kančios sekmadienį švenčiame iškilmingą Jėzaus - Mesijo įžengimą į Jeruzalę. Prisimindami jo triumfą, šiandien laiminame verbas – palmių ar kito žalio augalo šakeles. Šiandien skaitomas ir Kristaus kančios aprašymas, nes kančia yra Mesijo misijos dalis. Jėzus norėjo būti mums artimas, todėl sutiko ir kentėti.

Pažvelkime su Kristumi į savo gyvenimą: argi ne tiesa, kad ir mes, tarsi ano meto Jeruzalės minia – pirma aukštinusi Jėzų, paskui šaukusi „Ant kryžiaus jį!” –  kartais esame dugne, o kartais aukštumoje?

Švenčiame visą Didžiąją Savaitę, kad prisimintume, jog nesame vieni, Jis – ne tik su mumis, bet ir už mus, kad mes su Juo galėtume eiti tuo keliu, kuris baigiasi Dievo Karalystėje.

Homilijos autorius kunigas pranciškonas Severinas Holocher, tarnaujantis Kauno Šv. Jurgio vienuolyne ir bažnyčioje.

Bernardinai.TV

Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Kun. Saulius Bužauskas. Šventovė - tai aš /iliustracijaKun. Saulius Bužauskas. Šventovė – tai aš? 0 komentarų

Gailestingasis tėvas, Sūnus palaidūnas Kun. Evaldas Darulis OFM. Pasakojimas apie sūnų 0 komentarų

Jėzaus atsimainymas, ikonaKun. Saulius Bužauskas. Atrasti savo kalną 811 peržiūrų | 0 komentarų

jėzaus gundymasKun. Andžej Šuškevič. Jėzaus ir mūsų gundymai 759 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Aušvydas BelickasMano perkeitimo kelias 0 komentarų

Kun. Saulius BužauskasParadoksali šlovė 384 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Marc-Antoine Bechetoille OPKun. Marc-Antoine Bechetoille OP. Gavėnios rimbas 0 komentarų

Mons. Kęstutis LatožaMons. Kęstutis Latoža. Žmogaus metamorfozė 0 komentarų

Kun. Saulius BužauskasKun. Saulius Bužauskas. Dykumos dovana 856 peržiūros | 0 komentarų

Arūnas Peškaitis OFMKun. Arūnas Peškaitis OFM. Jeigu nebūsite su Juo 1138 peržiūros | 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »