Vyskupas Kęstutis Kėvalas. Švenčiame viltį

2013 m. Kovo 31 d. | 831 peržiūra | 1 komentaras

Evangelistas Jonas liudija, jog ne kuris nors iš apaštalų ar svarbių Jėzų sekusių asmenų, o moteris, buvusi nusidėjėlė – Marija Magdalietė – pirmoji išvydo tuščią Viešpaties kapą ir pranešė apie tai mokiniams. Nors jos pačios vos rusenantis tikėjimas kovojo su nepaguodžiamu liūdesiu dėl Jėzaus mirties, ji tekina grįžta pas mokinius. Pas Simoną Petrą – žmogų, kuris buvo išdavęs Jėzų, nepasižymintį nei didele drąsa, nei iškalba. Nepaisant silpnumo, Petras jau buvo atpažįstamas kaip pirmosios mokinių grupės lyderis – tad žinia pirmiausia buvo patikėta jam.

Petras ir Jonas nepasilieka namuose, ir jų širdyse pasėjama tikėjimo sėkla, nors protas neleidžia iškart jos priimti. Jie bėga prie kapo, nes nerimas ir tikėjimo kibirkštis ragina juos.

Jie pamatė ir įtikėjo.

Jėzaus prisikėlimo pažadas – labiausiai neįtikėtinas, o kartu ir labiausiai trokštamas dalykas žmogui. Ši šventė skelbia tiesą ir apie mano asmeninį likimą – jeigu Jėzus prisikėlė, tai ir mūsų amžinasis likimas pranoks bet kokią mūsų vaizduotę, mūsų širdies ilgesį.

O ko reikia žmogui, kad jame liepsnotų prisikėlimo viltis? Pažvelkime į Mariją Magdalietę.

Homilijos autorius – Kauno arkivyskupijos vyskupas pagalbininkas Kęstutis Kėvalas.

Bernardinai.TV

Temos » Homilija, Velykos
Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Gerloff, Emauso istorijaKun. Rolandas Taučius OFM. Kaip sutikti Prisikėlusįjį šiandien? 596 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Juozapas Žukauskas OFMKun. Juozapas Žukauskas OFM. „Žinai, kad Tave myliu“ 625 peržiūros | 0 komentarų

Šventas Tomas, PrisikėlimasKun. Kęstutis Dvareckas. Pro užrakintas duris 806 peržiūros | 0 komentarų

Velyku homilija, playVysk. Arūnas Poniškaitis. Velykos tepakeičia ir mūsų planus 0 komentarų

Vaikas, laukimas, susitikimasKun. Francišek Jusiel. Kad atpažinčiau šeimininką 0 komentarų

valdžia, RomaKun. Bernardas Verbickas OP. Didžioji privilegija 0 komentarų

zmones kalnai sauleKun. Algirdas Toliatas. Daryti Dievo darbus 699 peržiūros | 0 komentarų

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJArkivysk. Lionginas Virbalas SJ. Dievo tikslas – susitikti su žmogumi 511 peržiūrų | 0 komentarų

Lozoriaus prikėlimas, JėzusKun. Mindaugas Slapšinskas OP. Žodžio ir žvilgsnio galia 516 peržiūrų | 0 komentarų

Prisikėlimas, Mokiniai skuba prie kapoVyskupas Kęstutis Kėvalas. Prisikėlimo ženklai 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »