Bažnyčios ABC. Velykų tridienis. Didysis šeštadienis

2013 m. Kovo 30 d. | 729 peržiūros | Komentarų nėra

Didysis šeštadienis – tai tylos, susikaupimo ir laukimo metas. Šią dieną, kaip laidoje pasakoja kunigas Saulius Rumšas OP, pagerbiamas Kristaus poilsis kape. Pagal seną IV amžiaus tradiciją Jėzus šią dieną nužengia į pragarus ieškoti Adomo ir Ievos, kuriuos pažadinęs iš mirties vedasi į savo Karalystę.

Didžiojo šeštadienio kulminacija – Velyknačio budėjimas, kuris ankstyvojoje Bažnyčioje tęsdavosi visą naktį. Kaip teigia kun. S. Rumšas, amžių bėgyje Didžiojo Šeštadienio šventimas keitėsi, pavyzdžiui, visai išnyko suaugusiųjų krikštas, vigilija persikėlė į ryto metą ir tapo vien dvasininkijos liturgija be tikinčiųjų dalyvavimo.

1951-siais metais popiežiaus Pijaus XII pradėta liturginė reforma palaipsniui sugrąžino Velykų slėpinio šventimui centrinę vietą. Velyknaktis vėl atgavo pirminę prasmę – Kristaus prisikėlimo laukimą ir prisikėlimo šventimą.

Šiandien Velykų Vigiliją sudaro keturios dalys: Žiburių, Žodžio, Krikšto ir Aukos liturgija.

Liturgija prasideda ugnies ir velykų žvakės šventinimu, po kurio giedama senovinė šlovinimo giesmė „Exultet“ („Tedžiūgauja“). Bibliniai skaitiniai padeda permąstyti visą išganymo istoriją. Krikšto liturgija pabrėžia tikinčiojo panardinimą į Kristaus mirtį ir prisikėlimą naujam gyvenimui.

Aukos liturgijos dėkojimo giesmė kalba apie velykų slėpinio kosminį spindesį.

Velyknakčio vigiliją užbaigia džiaugsmingas Aleliuja!

Laidą parengė Saulena Žiugždaitė ir Modestas Jurkus kartu su "Gavėnia mieste"

Bernardinai.TV

Temos » Katechezė, Velykos
Laidų ciklas » Bažnyčios ABC

Susijusios laidos

Paskutinė vakarienė. Kojų plovimasBažnyčios ABC. Velykų tridienis. Didysis ketvirtadienis 685 peržiūros | 0 komentarų

Gama kursasAlfa, Beta... Gama? 0 komentarų

Vienuolynas Gintautas SurvilaDalius Ramanauskas. Žvilgsnis į pašvęstąjį gyvenimą 362 peržiūros | 0 komentarų

ŠventiejiBažnyčios ABC. Gydyti pasaulį šventumu 0 komentarų

Vincenta SlavėnaitėBažnyčios ABC. Pašvęstasis gyvenimas - atsakas į Dievo meilę 0 komentarų

Kryžių kalnasBažnyčios ABC. Dievo malonės šaltiniai: sakramentai 643 peržiūros | 0 komentarų

EucharistijaBažnyčios ABC. Šv. Mišios (II) Aukos liturgija 0 komentarų

Toronto Prisikėlimo parapija, misiosBažnyčios ABC. Šv.Mišios (I) Žodžio liturgija 1306 peržiūros | 1 komentaras

Mišios Klaipėdos pranciškonų vienuolyno koplyčiojeBažnyčios ABC. Kam mums reikalinga Bažnyčia? 0 komentarų

Velyku homilija, playVysk. Arūnas Poniškaitis. Velykos tepakeičia ir mūsų planus 0 komentarų

Bažnyčios ABC

Bažnyčios ABC
Ši laida yra laidų ciklo "Bažnyčios ABC" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »