Julius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija I: Iššūkis sistemai

2013 m. Balandžio 8 d. | 1402 peržiūros | Komentarų nėra

Pranciškonas kun. Julius Sasnauskas glaudžiai suaugęs su Vilniaus senamiesčio gatvelėmis bei skvereliais, kur prabėgo jo vaikystės, maištingos paauglystės, aktyvios disidentinės veiklos metai, kur ir šiandien gali jį sutikti neskubiais žingsniais traukiantį Bernardinų bažnyčios ar „Mažosios studijos“ redakcijos link. Savo pamoksluose bei meditacijose vis atveriantis paradoksalią Gerosios Naujienos žinią, visų pirma šį paradoksą jis atranda savo gyvenimo įvykiuose, kai meilė ateina iš ten, kur jai rastis nėra jokių prielaidų, bausmė tampa dovana, o laisvės vizija – tikrove net ir priespaudoje.

Savo, kaip anuomet su klasės draugais vadino, „revoliucinę veiklą“ pradėjęs devintoje klasėje, jis netruko susipažinti su disidentu Antanu Terlecku ir kitais pogrindžio dalyviais, kurie jaunuoliams atvėrė alternatyvią tikrovę, supažindindami su nelegalia spauda bei organizuotu pasipriešinimu. Pirmosios disidentinės veiklos pamokos – leidinio „LTSR baudžiamojo proceso kodekso komentaro“ skaitymas bei garantija, kad anksčiau ar vėliau pasodins, neišgąsdino jaunuolių, net priešingai, įkvėpė ryžto aktyviai veiklai...

Pasak Julius Sasnausko, „tai buvo mažų, silpnų ir bijančių žmonių iššūkis sistemai. Tačiau visų pirma iššūkis sau pačiam – nepasiduoti baimei, nepaklusti prievartai ir neteisybei, tvyrojusiai aplink“.

Pirmojoje dalyje kunigo Juliaus Sasnausko ir jo bendražygių pasakojimas apie disidentinės veiklos pradžią, pogrindžio leidinio „Laisvės šauklys“ leidimą, konspiracijos ypatumus, pirmąją kratą bei kitus neokupuotųjų nuotykius.

Laidą kūrė Gediminas Kajėnas ir Gediminas Šulcas

Laidų ciklas » Laisvė ir tikėjimas

Susijusios laidos

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija II: Plečiant ribas 573 peržiūros | 0 komentarų

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija III: Malonės paradoksai 1 komentaras

Tamkevičius su knygaSovietų valdžios smūgis Kronikai: S. Tamkevičiaus suėmimas ir įkalinimas 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kelias į Vakarus 1 komentaras

Petras PlumpaPetras Plumpa. Tiesos sakymas išlaisvina iš baimės 0 komentarų

Lietuvos tikinčiųjų Memorandumas 1972 m.Memorandumas,nuplėšęs melo šydą 0 komentarų

Nijolė SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (VI). Žmogus laisvas tiek, kiek laisvės jo širdyje 767 peržiūros | 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (V). Dovydo ir Galijoto kova tęsiasi 384 peržiūros | 1 komentaras

Eglės Jesulaitytės tekstilėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (IV). Lagerių valstybė 567 peržiūros | 0 komentarų

tremtisAndrius Navickas. Atminties žaizdos: okupacijos ir trėmimai 489 peržiūros | 0 komentarų

Laisvė ir tikėjimas

Vaizdo pasakojimai apie katalikus disidentus sovietmečiu.
Ši laida yra laidų ciklo "Laisvė ir tikėjimas" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »