Julius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija II: Plečiant ribas

2013 m. Balandžio 15 d. | 573 peržiūros | Komentarų nėra

Tęsiame trijų laidų ciklą, kurio pagrindinis herojus – kunigas Julius Sasnauskas OFM – pasakoja savo bei bendražygių disidentinius nuotykius okupuotoje Lietuvoje.

Pirmąją dalį „Iššūkis sistemai“ žiūrėkite ČIA.

„Buvo du ar trys – kaip dažniausiai anais laikais, kada niekas nenorėjo ne tik mirti. Buvo labai nedaug laisvės, nedaug vilties ką nors pakeisti ir nedaug prošvaisčių. Tik drąsos buvo daug, tarsi protui aptemus. Matyt, nuo žodžio „laisvė“. Lietuva tuo metu statė naujus tiltus, tiesė kelius, savinosi taikųjį atomą, veisė nutrijas, vis švariau kalbėjo rusiškai ir, kaip vėliau sužinojau, guodėsi „tyliąja rezistencija“. 

(Ištrauka iš Juliaus Sasnausko esė „Laisvės debesėlis“, 2003 m.)

Po mokyklos baigimo nė vienam iš jaunųjų disidentų nebuvo leista toliau studijuoti pasirinktų mokslų – Julius Sasnauskas nepriimamas į Kauno kunigų seminariją. Pasak Antano Terlecko, tai buvo didelė KGB klaida, nes be Juliaus 1978 metais įkurta pogrindinė organizacija „Lietuvos laisvės lyga“ nebūtų išplėtojusi tokios plačios veiklos, nebūtų buvęs išleistas pogrindinis leidinys „Vytis“, vargu ar dienos šviesą būtų išvydęs ir svarbiausias „Lygos“ kūrinys – „45 pabaltijiečių memorandumas“...

Tačiau tai bus vėliau, o kol kas, siekiant išardyti jaunųjų disidentų grupę ir nutraukti ardomąją jų veiklą, 1977 metų rudenį Julius Sasnauskas su bendražygiais išsiunčiami atlikti privalomąją tarnybą tarybinėje armijoje. Dabar kiekvienam sovietinės sistemos išbandymus teks atlaikyti savarankiškai...

Laidą kūrė Gediminas Kajėnas ir Gediminas Šulcas

Laidų ciklas » Laisvė ir tikėjimas

Susijusios laidos

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija I: Iššūkis sistemai 1402 peržiūros | 0 komentarų

Julius Sasnauskas OFMJulius Sasnauskas OFM. Mažųjų revoliucija III: Malonės paradoksai 1 komentaras

Tamkevičius su knygaSovietų valdžios smūgis Kronikai: S. Tamkevičiaus suėmimas ir įkalinimas 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos kelias į Vakarus 1 komentaras

Petras PlumpaPetras Plumpa. Tiesos sakymas išlaisvina iš baimės 0 komentarų

Lietuvos tikinčiųjų Memorandumas 1972 m.Memorandumas,nuplėšęs melo šydą 0 komentarų

Nijolė SadūnaitėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (VI). Žmogus laisvas tiek, kiek laisvės jo širdyje 767 peržiūros | 0 komentarų

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. KonferencijaLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (V). Dovydo ir Galijoto kova tęsiasi 384 peržiūros | 1 komentaras

Eglės Jesulaitytės tekstilėLaisvės kovų istorija su s. Nijole Sadūnaite (IV). Lagerių valstybė 567 peržiūros | 0 komentarų

tremtisAndrius Navickas. Atminties žaizdos: okupacijos ir trėmimai 489 peržiūros | 0 komentarų

Laisvė ir tikėjimas

Vaizdo pasakojimai apie katalikus disidentus sovietmečiu.
Ši laida yra laidų ciklo "Laisvė ir tikėjimas" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »