Paskutinis vyskupo Antano Vaičiaus interviu televizijai

2013 m. Liepos 5 d. | 484 peržiūros | 1 komentaras

Tai paskutinis Telšių vyskupo Antano Vaičiaus interviu televizijai. Jis buvo darytas Telšiuose 2008m. spalio mėnesio pabaigoje, kuriant  dokumentinį filmą "1918m. Vasario 16 akto signatarai"(filmas  skirtas Vasario 16 akto  90- mečiui paminėti ir prisiminti tas asmenybes, kurių vardų kartais ir nebeprisimename). 

 Kaip žinome, įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją 1926m., buvo įkurta ir Telšių vyskupija, kurios pirmuoju vyskupu tapo 1918m. Vasario 16-osios akto signataras, Justinas Staugaitis.  
 
Vyskupas Antanas Vaičius sovietiniais metais būdamas Telšių vyskupijos ganytojų, jaunystės metais brendo kaip asmenybė  būtent vyskupo Justino Staugaičio ir jo pasekėjų vyskupų Vincento Borisevičiaus ir Pranciškaus Ramanausko idėjų ir dvasinių vertybių aplinkoje.  Savo mintimis ir prisiminimais vyskupas Antanas Vaičius mielai sutiko pasidalinti su visais Lietuvos gyventojais. 

Telšių vyskupu Antanu Vaičiumi, kuris  žemišką kelionę baigė 2008 metų lapkričio 25 dieną. 

Primename, kad vyskupas A. Vaičius gimė 1926 metais balandžio 5 dieną  Šačių parapijos Geidučių kaime (Skuodo r.) tradicijas išlaikiusioje ūkininkų šeimoje, kurioje dar augo keturios seserys ir vienas brolis. 1934-1943 m. m. mokėsi   Šačiuose,  Mosėdyje ir Skuode.

1943 m. išvyko studijuoti Telšių kunigų seminarijon. Sovietų valdžiai 1946 m. ją uždarius  persikėlė į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Vyskupo Kazimiero Paltaroko kunigu įšventintas 1950 m. rugsėjo 24 d.

Vysk. A.Vaičiui teko dirbti įvairiose Telšių vyskupijos parapijose: Plungėje, Žygaičiuose, Klaipėdoje, Salantuose, Lauko Sodoje, Akmenėje, Viekšniuose ir Telšiuose.  1975 m. spalio 3d. išrinktas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru, 1982 m. liepos 5d. nominuotas tituliniu Sulekto vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštaliniu administratoriumi. Kauno arkikatedroje bazilikoje  1982 m. liepos 25d. konsekruotas vyskupu. Nuo 1989m.  Telšių vyskupas ordinaras. 2002 metų sausio mėn. 5 d. popiežius Jonas Paulius paskyrė naują Telšių vyskupą dr. Joną Borutą SJ ir vyskupas Antanas Vaičius išėjo į  užtarnautą poilsį, tapo Telšių vyskupu emeritu, tačiau gyvai besidominčiu Lietuvos religiniu, kultūriniu ir visuomeniniu gyvenimu. Vyskupas Antanas Vaičius buvo labai mylimas Žemaitijos žmonių, garsėjo paprastumu, nuoširdumu, tėvišku santykiu su visais vyskupijos kunigais.

 Dėkojame režisieriui Justinui Lingiui, kuris maloniai pasidalino su Bernardinai TV unikalia archyvine medžiaga.

Bernardinai.TV

Temos » Vyskupas, Žemaitija
Laidų ciklas » Lietuvos istorija

Susijusios laidos

Vyskupas Lionginas Virbalas SJVysk. L. Virbalas SJ: linkiu giedro žvilgsnio, neabejingumo, aktyvumo 799 peržiūros | 1 komentaras

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJPokalbiai su Kauno arkivykuspu Sigitu Tamkevičiumi. Ne pasakoti, bet liudyti 247 peržiūros | 0 komentarų

Vyskupas Jonas KauneckasPokalbis su vyskupu Jonu Kaunecku. Svarbiausia išklausyti žmones 421 peržiūra | 0 komentarų

Sigitas TamkevičiusPokalbiai su Kauno arkivykuspu Sigitu Tamkevičiumi. Apie tikėjimo kelionę 1 komentaras

Vyskupas Kęstutis KėvalasPokalbiai su Vyskupų Kėvalu (IV) Apie naująją evangelizaciją 465 peržiūros | 0 komentarų

Kęstutis KėvalasPokalbiai su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Apie muziką 0 komentarų

Kun. dr. Kęstutis KėvalasPokalbiai su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Pašaukimas įsiveržė į gyvenimą it viesulas 0 komentarų

Žemaičių krikštasPakūta TV. Žemaičiai krikšto jubiliejų minėjo ir Romoje 911 peržiūrų | 0 komentarų

Tytuvėnų bažnyčios vargonaiUnikalūs Tytuvėnų bažnyčios vargonai 332 peržiūros | 0 komentarų

Kazio Striaupos drožinysKazys Striaupa – medžio drožėjas iš Žemaitijos 260 peržiūrų | 0 komentarų

Lietuvos istorija

Vaizdo pasakojimai ir laidos apie Lietuvos istorijos įvykius bei svarbias asmenybes.
Ši laida yra laidų ciklo "Lietuvos istorija" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »