Kun. Gediminas Kijauskas SJ. Kokie mes Dievo akivaizdoje?

2013 m. Spalio 27 d. | 544 peržiūros | Komentarų nėra

Praėjusį sekmadienį Dievo Žodis ragino mus melstis, ištvermingai melstis. 
Dievas išklauso tuos, kurie prašo nepaliaudami – šiems žodžiams dar 
skambant mūsų ausyse, šio sekmadienio Evangelijos epizodas dar geriau 
paaiškina, kas yra malda.

Žinoma, reikia melstis ir nepaliauti, tačiau vien to negana. Pirmasis Dievui 
mielos maldos bruožas yra nuolankumas: tai yra įsitikinimas, kad savo nieko 
neturime, kad esame netobuli ir neverti.

Dievas, kaip primena pirmasis skaitinys iš Siracido knygos, išklauso 
vargdienio, ypač vargdienio dvasioje maldą, tai yra to, kuris žino ir aiškiai 
pripažįsta savo nevertumą, – kaip tas muitininkas apie kurį pasakoja Jėzus 
savo palyginime.

Muitininko malda remiasi ne jo nuopelnais, ne įsivaizduojamu tobulumu, bet 
gelbstinčiu Dievo išteisinimu. Dievas, mus mylėdamas, gali kompensuoti 
mūsų nuopelnų stoką: būtent dėl šios priežasties muitininkas grįžta namo 
„išteisintas“.

Dažnai mes esame tai vienas, tai kitas iš šių personažų, sako homilijos 
autorius kun. Gediminas Kijauskas SJ, tarnaujantis Vilniaus Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Bernardinai.TV

Temos » Evangelija, Malda
Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Homilija 12 31Vysk. Darius Trijonis. Pradėti nuo mažų dalykų 0 komentarų

Dangus, miestasKun. Ruslan Vilkel. Ką reiškia pažinti? 417 peržiūrų | 0 komentarų

Svarbiausių dalykų pradžia - iliustracija playKun. Mykolas Sotničenka. Svarbiausių dalykų pradžia – dažniausiai nepastebima 0 komentarų

Trejybes sekmadienio vaizdo homilija. IliustracijaKun. Piotr Strocen OFM Con. Ar išties taip sunku suprasti Švč. Trejybę? 0 komentarų

Algimantas Gudaitis kovo 11 homilija Kun. Algimantas Gudaitis SJ. „Visa, ką man davei, Viešpatie, noriu tau sugrąžinti“ 0 komentarų

Kun. Saulius Bužauskas. Šventovė - tai aš /iliustracijaKun. Saulius Bužauskas. Šventovė – tai aš? 0 komentarų

02 04 tituline, Kun. Arūnas Peškaitis, OFM. Pamilti iš naujo 0 komentarų

Tėvas ir sūnus, bendravimas, pokalbis, vyras, vaikasKun. Jurgis Czarniawski, CSJ. Kaip turintys galią 0 komentarų

Mergina teleskopas, žiūrėtiKun. Saulius Bužauskas. Kur galiu sutikti Dievą 0 komentarų

dziaugsmasKun. Algimantas Gudaitis SJ. Džiaugsmo sąlygos – ranka pasiekiamos 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »