Kun. Kęstutis Dvareckas. Gyvųjų Dievas

2013 m. Lapkričio 10 d. | Komentarų nėra

Sadukiejai yra Jėzaus laikais gyvavusi religinė srovė, neigusi mirusiųjų prisikėlimą. Jų atstovai Jeruzalėje būgštavo, kad minių telkimasis aplink Jėzų gali pavirsti pasipriešinimu Romos politikai, o okupacinė valdžia tokį maištą brutaliai numalšintų. Tad sadukiejai visaip mėgino sumažinti Jėzaus įtaką žmonėms.

Štai papasakoja jam išgalvotą istoriją apie septynis brolius ir moterį, buvusią jų visų žmona, manydami, kad šitaip pasirodys juokingas ne tik Jėzus, bet ir visas tikėjimas prisikėlimu. Tačiau sumanyta pajuoka atsisuko prieš pačius sadukiejus. Jėzus parodo, kad būsimasis gyvenimas nėra dabartinio tąsa. Teigia, kad mirtis bus nugalėta, ir tie, kurie prisikels, dalyvaus Dievo gyvenime, daugiau nebepaklusnūs šio pasaulio biologiniams dėsniams.

Primindamas Išėjimo knygos, kurią sadukiejai laikė šventa, tekstą, Jėzus pateikia biblinį amžinojo gyvenimo argumentą: „Dievas nėra mirusiųjų Dievas“, o toks būtų jeigu Abraomas, Izaokas ir Jokūbas nebegyventų.

Tačiau jie gyvena ir šlovina Dievą. Tai reiškia, kad tik tas, kuris gyvena dėl Dievo išties gyvena. Dievas kviečia visus žmones į savo tėviškus namus, nes trokšta, kad mes visi džiaugtumės su Juo nemaraus gyvenimo pilnatve.“

Autorius yra priklausomų asmenų reintegracijos bendruomenės „Aš esu“ pradininkas ir vadovas.

Bernardinai.TV

Temos » Dvareckas, Evanelija
Laidų ciklas » Homilijos

Susijusios laidos

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Padaryti vietos Dievui 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Tiesiakalbiškumą įgalina pasitikėjmas Dievu 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Leisk Dievui mylėti tave 889 peržiūros | 0 komentarų

kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Dievo troškimų išsipildymo vieta 694 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Svarbiausios pamokos 0 komentarų

Šventas Tomas, PrisikėlimasKun. Kęstutis Dvareckas. Pro užrakintas duris 806 peržiūros | 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas „Jėzus yra visų Dievo pažadų išsipildymas“ 889 peržiūros | 0 komentarų

Biblinis pasakojimas apie našlės skatikąKun. Kęstutis Dvareckas. Neįkainojamas skatikas 813 peržiūrų | 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasSekmadienio homilija. Kun. Kęstutis Dvareckas. Tapti Dievo vaikais 0 komentarų

Kun. Kęstutis DvareckasKun. Kęstutis Dvareckas. Ar tikrai Dievas nori per daug? 0 komentarų

Homilijos

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.
Ši laida yra laidų ciklo "Homilijos" dalis. Žiūrėti laidų ciklą »