Kun. Arūnas Peškaitis, OFM. Vardas ir virsmas

2018 m. Birželio 24 d. | Komentarų nėra

Kaip parenkame vardus savo vaikams? Neretai ieškome populiaraus arba itin originalaus vardo, pernelyg negalvodami, ką jis vėliau reikš pačiam vaikui. Biblijos kultūroje vardas išreiškia žmogaus esmę – nėra vien ausį glostantis garsų rinkinys.

Evangelija šiandien pasakoja apie tai, kaip vardas buvo suteiktas Jonui. Zacharijas ir Elžbieta nustebina visus aplinkinius, nes neatsižvelgia į giminės tradiciją, pavadindami savo sūnų visiškai naujai. Vardo suteikimas atvėrė laikinai nuščiuvusias tėvo lūpas, nes taip šis išpažino tikėjimą gautu apreiškimu: šis vardas juk nebuvo vieno iš giminačių, jis buvo duotas iš dangaus.

Apreiškimas – tokia yra kiekvieno tikėjimo pradžia. Pažado išsipildymo pradžia. Zacharijas priima Dievo valią, jo pažadą ir laukia išsipildymo.

Tad Joninės – ir mūsų visų vardo šventė. Jonas Krikštytojas, tas kuris krikštijo atgailai, simbolizuoja kiekvienam mūsų naujo vardo galimybę – vardo, kuris išreikš mūsų kaip Dievo vaikų esmę.

Homilijos autorius – pranciškonas kunigas Arūnas Peškaitis, Vilniaus Bernardinų bažnyčios vikaras, Lukiškių TI kapelionas, Vilniaus šv. Juozapo seminarijos dėstytojas.

Homiliją parengė Kostas Kajėnas ir Saulena Žiugždaitė

Bernardinai.TV

Homilijos

Apie

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.