Kun. Algirdas Malakauskis OFM. Kristaus kančios drama ir jos veikėjai

2018 m. Kovo 25 d. | Komentarų nėra

Kančios sekmadienis pradeda pačią iškilmingiausią Bažnyčios liturginių metų savaitę. Tirpsta Jėzaus žemiškojo gyvenimo akimirkos ir mes su kartu su Juo artėjame prie Kalvarijos.

Mūsų kelias prasideda džiaugsmingu Jėzaus įžengimu į Jeruzalę Verbų sekmadienį, sutinkame Didįjį Ketvirtadienį, su Juo kartu kenčiame Getsemanėje, su Jėzumi žengiame į Piloto rūmų menę ir taip iki Golgotos, kur atrodo viskas prarasta.

Sekmadienio homilijos autorius - kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministras.

Bernardinai.TV

Homilijos

Apie

Šventojo Rašto bei religinių švenčių komentarai.