Homilijos

Kun. Vladimiras Solovej Kun. Vladimir Solovej. Dievo šventė 613 peržiūrų | 0 komentarų

Kun. Algirdas Toliatas Kun. Algirdas Toliatas. Sekminių misija – sutaikinimas su Dievu 0 komentarų

Antanas Saulaitis Kun. Antanas Saulaitis SJ. Vienos širdies, vienos minties 504 peržiūros | 0 komentarų

Dangus, miestas Kun. Ruslan Vilkel. Ką reiškia pažinti? 417 peržiūrų | 0 komentarų

zmones kalnai saule Kun. Algirdas Toliatas. Daryti Dievo darbus 699 peržiūros | 0 komentarų

Avys Kun. Mykolas Sotničenka. Kas sieja piemenį ir avį? 0 komentarų

Gerloff, Emauso istorija Kun. Rolandas Taučius OFM. Kaip sutikti Prisikėlusįjį šiandien? 596 peržiūros | 0 komentarų

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ. Dievo tikslas – susitikti su žmogumi 511 peržiūrų | 0 komentarų

Jėzus įžengia į Jeruzalę Kun. Antanas Saulaitis SJ. Laisvai prisiimtas kelias 521 peržiūra | 0 komentarų

Lozoriaus prikėlimas, Jėzus Kun. Mindaugas Slapšinskas OP. Žodžio ir žvilgsnio galia 516 peržiūrų | 0 komentarų

Aklojo pagydymas Kun. Aušvydas Belickas. Aklojo pagydymas 0 komentarų

Jėzus ir samarietė Kun. Evaldas Darulis OFM. Gyvasis vanduo 458 peržiūros | 0 komentarų