Atmintis | Visuomenė

Jauno dailininko drobėse – partizaninio karo tema

Pokalbis su jaunu dailininku Donatu Vasiliausku, paskyrusiu naujausią savo tapybos parodą partizanų kovai atminti. 

Esu Karolis

„Esu Karolis“- tai vaikams skirta knyga apie Antrojo pasaulinio karo metais vykdytą romų holokaustą.

Vinco Kudirkos pasirinkimas

Vienas pirmųjų ir ryškiausių intelektualų mūsų kultūroje – Vincas Kudirka. Nepaklusęs jokiai doktrinai, pasikliovė savomis nuostatomis, sąžine. Ir tapo tautos sąžinės simboliu.

Pluoštelis Šveicarijos išeivių prisiminimų

Atsiradome mūsų išsvajotame krašte. Vokietija karą pralaimėjo. Šveicarija buvo su laimėtojais ir džiaugsmingai sutiko taikos paskelbimą. Mes likome pralaimėtojų gretose ir jau gerai buvome pažinę laimėtojus.

Vilniaus vyskupo sostas sulaukė marijonų generolo kun. Jurgio Matulaičio

2018-ieji taip pat paskelbti 1918 m. popiežiaus Benedikto XV nominuoto ir Kauno katedroje konsekruoto Vilniaus vyskupo palaimintojo Jurgio Matulaičio metais.

Knyga lietuviszka – „šventosios kontrabandos“ keliai ir klystkeliai
Gediminas Kulikauskas - Tyto alba

Autorius tarsi atsuka veidrodį į mus pačius: viena vertus, senųjų lietuvių tikrovė prieš 100 metų atrodė visiškai kitaip; kita – daugelį mūsų protėvių pažiūrų, bruožų nesunkiai atpažintume ir šių dienų tautiečių gyvenime. Veidrodis negailestingas, bet tikras.

Netikėta dovana iš praeities

Dienoraštyje tilpo A. Smetonos laikų lietuviško gyvenimo problemos, okupacijos išvakarių įtampos, pirmoji sovietų, 1941–1944 m. nacių okupacijos.

A. Eidintas: Sunki pergalė primena, iš kur turime semtis stiprybės

Gerbiame ir didžiuojamės ne tik savo lyderiais, bet ir visais to meto Lietuvos žmonėmis, kurie nepaprastai sudėtingomis sąlygomis, sutelkę emigracijos ir karo išblaškytą tautą, suvieniję vienam bendram tikslui, atkūrė Lietuvą.

Slapta studento iškelta Trispalvė virto įkvepiančia istorija

Daugiau nei prieš 20 metų veterinarijos pirmakursis kartu su draugu Vaidu Kolega išdrįso nepaisyti sovietinių okupantų režimo ir slapta iškėlė Trispalvę virš Šakių mokyklos stogo. 

Modernios Lietuvos šimtmetį pasitinkant

Man tikrai keista, kodėl pastaraisiais metais žiniasklaidoje tiek daug informacijos apie Vasario 16-osios akto originalo paieškas, bet tiek mažai apie jo turinį. Ar tai reiškia, kad jo turinys mums savaime suprantamas? 

Emilija Pliaterytė – 1831-ųjų metų sukilimo karžygė

Grafaitė Emilija Pliaterytė, 1831 -ųjų metų sukilėlių vadė, pasaulyje tapo žinoma jau 1831 -aisiais metais. 

Prezidentė kviečia į šimtmečio kelionę

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Valstybės pažinimo centre atidarė parodą „Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“. 

Drezdenas – ugnies jūroje1

Vokietijai buvo atlyginta keleriopai. Bet, minėdami Dachau ar Aušvicą, nepamirškime Drezdeno.

Kaip okupantai baiminosi Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio

Artėjant Vasario 16-osios Akto paskelbimo šimtmečiui Genocido ir rezistencijos tyrimo centras siūlo prisiminti, kaip prieš trisdešimt metų Komunistų partija ir KGB baiminosi Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio. 

Kokią psichiatrijos ligoninių pacientų kasdienybę sovietmečiu liudija skundai?

Pokalbis su dr. Tomu Vaiseta, tyrinėjanču vėlyvojo sovietmečio laikotarpio asmenų skundus Lietuvos psichiatrinių ligoninių vadovybėms.

Broliai Vileišiai – lietuviškos žemės gaivintojai

Vasario 8 d. T. Kosciuškos skvere, šalia Neries ir Vilnelės santakos atidengtas paminklas broliams Vileišiams.

Sostinėje atidengtas paminklas broliams Vileišiams

Šiandien sostinės Tado Kosciuškos gatvės skvere atidengtas paminklas didiesiems tautiškumo skatintojams – broliams Petrui, Jonui ir Antanui Vileišiams.

Žodžiai iš Dievų miško. Kunigo Stasio Ylos 110-osioms gimimo metinėms

Šioje knygoje, pavadintoje „Žodžiai iš Dievų miško“, pirmą kartą išspausdintos kun. S. Ylos Štuthofo koncentracijos stovykloje kurtos paskaitos, pamokslai, maldos.

Prel. Mykolo Krupavičiaus odisėja laisvėjančios Lietuvos vieškeliais

Pasakojimas apie prelatą M. Krupavičių, per pusę metų apvažiavusį beveik visus Lietuvos miestelius ir bažnytkaimius, su žmonėmis kalbėjusį apie Lietuvos valstybingumą, rinkusį aukas atsikuriančios valstybės iždui.

Kai tauta pasirodo vienaskaita

Biblijoje skelbiama, kad tik tiesa gali padaryti mus laisvus. Remiantis tuo, svarbiausia yra gyventi tiesoje, vadinasi, ir lojalumas savo tėvynei ir tautai privalo būti įsišaknijęs tiesoje, nors dėl to ir reikėtų išsakyti daug nemalonių dalykų savo tautiečiams. 

Vysk. Kazimieras Paltarokas: reikėjo kurti valstybę

Vysk. Kazimiero Paltaroko indėlis į nepriklausomos Lietuvos kūrimą yra Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo propagavimas ir Katalikų akcijos organizavimas.

Prof. V. Safronovas: Lietuvos santykiai su Vokietija nepriklauso nuo praeities nuoskaudų

Kai po Antrojo pasaulinio karo Vokietijos įtakos rytiniame Baltijos regione neliko, atsirado prielaidų permąstyti santykius.

Kaip vienuoliai išgelbėjo civilizaciją
Thomas E. Woodsas - Katalikų pasaulio leidiniai

Ištrauka iš Thomaso E. Woodso knygos „Kaip Katalikų bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją“. Pasakojimas apie vienuolių nuopelnus Europai.

Kaip Matas Šalčius mokėsi anglų kalbos
Dalia Cidzikaitė - Lituani(sti)ka

Vartant Mato Šalčiaus angliškai parašytus rankraščius, į akis krinta graži ir turtinga autoriaus anglų kalba. Tarp daugybės jo užrašų, laiškų ir kitos rankraštinės medžiagos surastas tekstas „Kaip aš pramokau anglų kalbos?“

Nepajudinama katalikybės sandara

Įspūdis, kad pagaliau sutikau tikrą krikščionį, tiesa, vakarietiško sukirpimo, aiškiai „iškrentantį“ iš sovietų sistemos konteksto, man susidarė susipažinus su tėvu Stanislovu.

Kai ko nors bijome – visada prisiminkime drąsiausiuosius

Istorija apie didvyrį, kuris savanoriškai pateko į Aušvicą siekdamas išsiaiškinti, kas ten vyksta, ir žinias perduoti Lenkijos pogrindžio vyriausybei. 

Kelios susitaikymo istorijos

Ar tiesiame kelius artimesnei, pagarbiai bendrystei su kitataučiais mūsų šalies viduje? Ar mūsų spaudoje, ypač internetinėje erdvėje, pakanka objektyvios tiesos ir pagarbumo rusams, žydams ir lenkams? 

Pergamentas su trijų Radvilų parašais

Tai Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos Rudojo raštas, išduotas Vilniuje 1577 m. vasario 15 d., kuriuo patvirtinama Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenei pardavus sklypą bažnyčios statybai.

Vaizduotė. Grigorijus Kromanovas

Bet kartą, gal kokioje penktoje klasėje, vasarą nukulniavau pats vienas į kiną. Rodė „Paskutinė relikvija“. Filmas spalvotas, su gražių dainų intarpais. Man jis taip patiko...

Eilės, kviečiančios į žydiškas Vilniaus gatveles

1930 metais Leibas Stockis užrašė eilėraštį „Žydkiškos gatvelės“, kurį šiandien skaito žydų bendruomenės narys Pinchos Fridbergas. Skaito jidiš kalba, kuri tais laikais skambėjo Vilniaus gatvelėse.

#WeRemember: Ką reiškia prisiminti?

Atmintis visada yra susijusi su savirefleksija, kai istorijos pamokas pritaikome savo kasdienybei.

Respublikos dvelksmas

Katedros aikštė didingiausia, tikriausia tada, kai joje nėra šurmulio, nesigirdi tuščių lozungų. Ir didingiausia, kai į ją žmonės ateina susikaupti, apmąstyti valstybės, savo praeities bei dabarties.

Gedimino laiškas, kuriame pirmąkart paminėtas Vilnius

Šiandien pristatomas prieš 700 metų valdovo Gedimino lotyniškai parašytas laiškas Europos miestams. Jame pirmą kartą paminėtas Vilnius.

Jurgis Baltrušaitis (jaunesnysis). Meno istorikas ir diplomatas

Kartais teigiama, kad būtent trys lietuviai suvaidino išskirtinį vaidmenį reprezentuojant Lietuvą prancūzų bendruomenei – semiotikas Algirdas Julius Greimas, filosofas Emanuelis Levinas ir meno istorikas J. Baltrušaitis.

Vasario 16-osios aktas: penkios dienos ir šimtas metų...

Tęsiame šimtmečio diskusiją apie Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą bei jį supusias istorines aplinkybes.

Panelės Mary L. Benton kelionė į Lietuvą 1919 m.
Dalia Cidzikaitė - Lituani(sti)ka

1919-ieji Lietuvai buvo išbandymų metai. Nepriklausomybę paskelbusi 1918 metų vasario 16-ąją, 1919-aisiais ją de jure ją buvo pripažinusi tik Vokietija. Tais metais ji kovojo ne vienu, o trimis frontais: su bolševikais, bermontininkais ir Lenkija.

Kodėl kard. V. Sladkevičius neišbraukiamas iš KGB agentų sąrašo?

Baigtas viešinti KGB agentų archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas sukėlė nemažą atgarsį ne tik Lietuvoje. LGGRTC atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus. 

Gyveno kartą Aizikas Kanovičius

Dangus buvo vaiskiai mėlynas. „Toks švarus, beveik kaip vanduo Jonavos namo kieme“, – pagalvojo Aizikas Kanovičius ir vėl užsimerkė. Iš dangaus mėlynės krito negausios snaigės.

Monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimo žvaigždė šviečia

Gyvenime teko sutikti daug įvairių žmonių: vieni tarsi meteorai, patekę į žemės atmosferą, nušvisdavo akimirkai, kiti, nors jau iškeliavę Anapilin, šviečia ryškia atminimo žvaigždės šviesa.

Politologė Ainė Ramonaitė: žmonės jau spėjo primiršti sovietmečio absurdą
Vytautas Raškauskas - Žurnalas „Ateitis“

Apie sovietmetį, Sąjūdžio ištakas ir nepriklausomybės atgavimo laikotarpį klausiame Vilniaus universiteto profesorę politologę Ainę Ramonaitę.

Ką pasakė operos solistas Kipras Petrauskas, sužinojęs apie Lietuvos gyventojų trėmimus

Lygiai prieš 50 metų mirė žymus tenoras. 1948 m. sužinojęs, kad bolševikai pradėjo vežti iš Lietuvos žmones, įvardijo tai kaip lietuvių tautos naikinimą. 

Minimos Krašto apsaugos savanorių pajėgų 27-osios įkūrimo metinės

Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) mini 27-ąsias įkūrimo metines – pajėgos oficialiai įkurtos po Sovietų Sąjungos bandymo ginkluota jėga nuversti teisėtą Lietuvos valdžią 1991 m.

Kaip A. Varnas litus kūrė

Litas, kurio istorija tiesiogiai siejasi su dviem Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiais, apimančiais 1922–1940 ir 1992–2015 metus, o pavadinimas – su Lietuvos vardu, jos piliečių sąmonėje išlieka kaip tautinė ir stabiliausia valiuta.

Daugiatautis jaunimas pristato filmą apie Sausio 13-ąją

Šiandien galima išgirsti įvairių, kartais net prieštaringų nuomonių apie Sausio 13-osios įvykius. Kaip juos supranta, vertina skirtingų tautų – lietuvių, rusų, lenkų – jaunimas, gimęs jau Nepriklausomoje Lietuvoje?

Iš archyvų. Dainius Žalimas: absurdiška kalbėti, jog Klaipėdos kraštą Lietuva okupavo

95-ųjų Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metinių proga kviečiame skaityti 2006 metų pokalbį su tarptautinės teisės specialistu Dainiumi Žalimu. 

1991 m. sausio įvykius fiksavęs fotografas: taip skubėjome ryškinti nuotraukas, kad jos po mėnesio pagelsdavo

„Mano braižas toks. Esu kaip fotožurnalistas, spaudos fotografas. Turiu būti įvykių sūkuryje. Aš visada lendu ten, kur dažnai pavojinga“, – sako fotografas Paulius Lileikis.

Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius: perduodu šiltus popiežiaus linkėjimus

Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus arkivyskupo Polo Richardo Galagerio kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime.

Loreta – mergina iš Žvaigždžių gatvės

Prieš geležinę smurto sistemą stojantis mergaitės trapumas verčia didžiuotis savo tauta, jos tyrose gelmėse slypinčiomis galiomis.

A. Vanago knyga padeda geriau suvokti XX amžiaus Lietuvos tragediją

Žmonės, kurie neskaitė jo knygos, man atrodo nesupranta Lietuvos XX amžiaus tragedijos prigimties. Prieš būdamas apgautas Vakarų, A. Ramanauskas-Vanagas buvo apgautas ne ko kito, bet Antano Smetonos. 

Partizaniško gyvenimo fragmentai. Pasakoja Juozas Jakavonis-Tigras
Vytautas Raškauskas - Žurnalas „Ateitis“

Tai laike ir erdvėje išsibarsčiusių atsiminimų nuotrupos, dalelės, iš kurių galima susidaryti partizaniškos kasdienybės vaizdą.