Atmintis | Visuomenė

Ką iš anapus savo lyrika mums sako M. Martinaitis?

Kas M. Martinaičiui rūpėjo išeinant? Ką jis norėjo paliudyti? Tokių klausimų kilo pristatant naująją, pomirtinę, poeto rinktinę „Lyrika“, sudarytą G. Bleizgio.

Mitų dekonstrukcija ir tikrovės paieškos „Lituanicos“ istorijoje
Leonas Nekrašas - Naujasis Židinys-Aidai

Atrodo, kad žinome apie Darių ir Girėną bei jų skrydį, bet ką tikro mes žinome?

Kun. R. Grigas: ribinėmis akimirkomis žmogus ilgisi sąlyčio su Dievu

Kunigo Roberto Grigo atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius.

Ilgai brandintas S. Šaltenio romanas apie netolimą praeitį

„Reikia rašyti tada, kai praėjęs laikas jau sutelpa į metaforą“, – sako romaną apie Sausio 13-ąją parašęs S. Šaltenis.

Loreta – mergina iš Žvaigždžių gatvės

Prieš geležinę smurto sistemą stojantis mergaitės trapumas verčia didžiuotis savo tauta, jos tyrose gelmėse slypinčiomis galiomis.

Lemtingas 1991 metų sausis

Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje eksponuojama 30 iš gausaus palikimo atrinktų reportažinių J. Kazlausko (1941–2002) fotografijų iš lemtingųjų 1991 m. sausio akimirkų.

Nežinoma tėvo Stanislovo trobelės istorija
Structum

Juodeikiečiai suremontavo ir į buvusią vietą grąžino tėvo Stanislovo namelį, kurį 1957–1960 m., kunigaudamas Juodeikiuose, jis pats pasistatė.

R. Požerskis prisimindamas Sausio 13-ąją: „Jausmas buvo toks, kad ta minia kaukia kaip sužeistas žvėris“

Fotomenininkas dalijasi prisiminimais, kurie iki šios dienos labai stipriai jam įsirėžę ne tik į atmintį, bet ir į širdį.

Laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ – pasakojimas apie kun. A. Lipniūną

LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“– pasakojimas apie kunigą Študhofo koncentracijos stovykloje kalėjusį, nacių nukankintą Alfonsą Lipniūną.

Lagerio veidas nežmogiškas. Išskirtinis D. Grinkevičiūtės liudijimas
Kamil Pecela - Nowy Napis

Originalus D. Grinkevičiūtės liudijimas, nevyriškas, vaikiškas, dokumentiškas ir drauge literatūriškas, leidžia skaitytojui pažinti tremties aspektus, apie kuriuos dažniausiai nutylima.

Nacionalistinis karų dešimtmečio smurtas
Titas Krutulys - Naujasis Židinys-Aidai

Antroji istoriko Tomo Balkelio monografija yra šiokia tokia balta varna šimtmečio istorinių knygų kontekste.

V. V. Landsbergis: „Kurti filmą apie Vanagą mane pastūmėjo vidinis sukilėlis“

„Vanago pėdsakais keliauti buvo įspūdinga – čia pajunti, kad net ir gamta turi atmintį, ne tik žmonės“, – teigia V. V. Landsbergis.

Radvilų moterys: sumanios žemvaldės, mecenatės, keliautojos

Kodėl tik Barbora? Radvilų giminė garsėja ir kitomis Radvilaitėmis bei Radvilienėmis. 

Praėjusio laiko besiilgint. Apie parodą „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“
Kristina Tamelytė - Naujasis Židinys-Aidai

Parodoje išlaikomas ankstesnėms MO ekspozicijoms būdingas atviras santykis su suvokiančiuoju. 

Kaip mes eidavome į kiną
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Pirmasis viešas kino seansas Lietuvoje įvyko 1897 m. O pirmieji kino teatrai atsirado 1905 m.

Seni lietuviški kalendoriai

Juokai, pamokymai ir literatūros kūriniai senuose lietuviškuose kalendoriuose.

Chirurginė operacija neišvengiama. Pirmasis Vilniaus senamiesčio kvartalo rekonstrukcijos projektas

V. Landsbergis-Žemkalnis pristatė viso senamiesčio rekonstrukcijos idėją: „Taps senas savo oda ir kaulais ir naujas savo raumenimis ir širdimi.“

Palaimintojo T. Matulionio sveikinimas šv. Kalėdų proga

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas toliau renka didesnius ir mažesnius savo kraštiečio vyskupo daiktus (kartais tai – beveik relikvijos).

Paskelbkime Vėtrą Prezidentu

Ar pagal LGGRTC pažymoje išdėstytus teiginius galima padaryti išvadą, kad Jonas Noreika aktyviai prisidėjo prie Šiaulių žydų gelbėjimo? Ne, negalima.

Širdelės kovos ir žaidimai
Julius Sasnauskas OFM - Naujasis Židinys-Aidai

Vaižganto nebūtų be Kauno. Aprisnojęs kone visą Lietuvą, prisiklausęs kone visų mūsų tarmių, prisiekinėjęs meilę sostinei, savo šventąjį miestą jis surado Kaune.

Kalėdų eglė Pripetėje – pirmąkart po Černobylio tragedijos

18 buvusių Pripetės gyventojų savo šeimos nuotraukomis papuošę Kalėdų eglę. 1986 m., po Černobylio atominės jėgainės sprogimo, šis Ukrainos miestas buvo evakuotas.

Būdinamasis asmuo: Vaižgantas. Vaizdelis kovos dėl kultūros
Aistė Kučinskienė - Naujasis Židinys-Aidai

Kodėl retai kritiškai reflektuojame Tumą – biografinį asmenį, publicistą, Vaižgantą – rašytoją?

Adelės Dirsytės adventas ir Kalėdos už storų lagerio sienų

Vilties Mokytoja Adelė Dirsytė žvilgsnio į dangų mokė kartu kalinčiąsias, juo dalijosi su savo giminaičiais ir pažįstamais. 

Vasario 16-osios Akto signataras Petras Klimas, Vaižgantas ir Svėdasų kraštas
Vytautas Bagdonas - XXI amžius

Vilniuje apie 1918 metus P. Klimas susipažino su publicistu, rašytoju kunigu Juozu Tumu-Vaižgantu.

Jie matė Antrąjį pasaulinį karą. Fotografijų paroda Vilniuje

Vilniaus pranciškonų vienuolyne veikia lenkų fotografo Bartoszo Frątczako interaktyvi nuotraukų paroda „Paskutinieji liudininkai. Antrojo pasaulinio karo herojų portretai“.

Aš lauksiu prie Vilniaus
Giedrė Kazlauskaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Šitas miestas nėra svetingas, jis atšiaurus. Mūsų jausmai jam – kvailoki ir įsikalbėti. 

M. Radvila: mūsų šeimos tradicija priklauso ir jums

Pasivaikščiojimas po Valdovų rūmuose surengtą parodą „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ su šios giminės palikuonimi, meno kolekcininku Motiejumi Radvila.

Genocido tyrimų centras: J. Noreika prisidėjo prie žydų gelbėjimo

Rasti istoriografijoje nežinomi kun. Jono Borevičiaus liudijimai atskleidžia, kad Jonas Noreika organizavo žydų gelbėjimo tinklą Šiauliuose.

„Šliūbas“ tarpukariu: tarp pasaulietinės ir bažnytinės valdžios
Norbertas Černiauskas - Naujasis Židinys-Aidai

Ar civilinės metrikacijos (ne)įvedimo problema buvo priklausoma tik nuo Katalikų Bažnyčios ir kunigų pozicijos? 

Telšiai – modernioji tarpukario Žemaitijos sostinė

Kaunas buvo laikinoji Lietuvos sostinė, o Telšiai – simbolinė Žemaitijos sostinė. Architektūros modernumu Telšiai taip pat nenusileido.

Režisierius K. Kaupinis: man istoriniame laike svarbu ieškoti to, kas liko nepastebėta

Kad pasimokysime iš istorijos, tikėtis, matyt, naivu, bet bent jau galiu nelaikyti istorijos kuo nors paprastesniu nei šiandiena. 

Jėzuito A. Kircherio atradimai virtualioje parodoje
Vilniaus universiteto biblioteka

Vilniaus universiteto biblioteka, siekdama viešinti sukauptas kolekcijas ir paslaugas, nutarė įsijungti į Google Arts & Culture platformą.

Stasys Lozoraitis jaunesnysis – gimęs būti diplomatu

Stasio Lozoraičio dėka mūsų valstybės ištrynimas iš Europos žemėlapio nebuvo pripažintas šalių, turėjusių svarų žodį tarptautinėje politikoje.

Lukša-Daumantas užkastas Petrašiūnų kapinėse?

Tikėtina, kad Kauno emgėbistai užkasė Lukšos palaikus ne atsitiktinėje vietoje užmiestyje, bet vienose iš Kauno kapinių.

Nauja ateitininkų pradžia Lietuvoje: kun. A. Žygo atsiminimai

Šviesaus atminimo kun. dr. Arvydas Žygas pasakoja apie tai, kaip prieš 30 metų Lietuvoje atsikūrė Ateitininkų federacija. 

Jūs esate pašaukti laisvei. Mažesniųjų brolių išėjimas iš pogrindžio (III)
Bernardinai.TV

„Vadinčiau šį laikmetį šventąja betvarke“, – sako pasaulietis pranciškonas, kompozitorius Alvidas Remesa.

Jeruzalės žemė, kai kunigaikštis Radvila ją lankė...

Nacionalinio  muziejaus LDK valdovų rūmai parodos „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ veidu pasirinktas M. K. Radvila Našlaitėlis yra išgarsėjęs bestseleriu „Kelionė į Jeruzalę“.

Ačiū Š. Bartui – partizanai „Sutemose“ urapatriotams nepatiks

Š. Barto „Sutemose“ – filmas, kuriame partizanai – tiesiog žmonės: su savo silpnybėmis ir klaidomis. Ne demonai, bet ir ne angelai. Žmonės.

Po du ir po vieną gatvėje, kurios nėra
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

Ši maža nuotraukėlė aukcione pristatyta kaip vermachto kariškio darbas. Kitoje pusėje paskubomis pakeverzotas žodis Wilna ir dar kažin kas vokiškai.

Kunigas, atstatęs sudegusią Darbėnų bažnyčią
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

1944 m. rudenį A. Bardauskas pasitraukė į Vakarus, su širdgėla palikdamas Darbėnus ir jo kartu su tikinčiaisiais po gaisro atstatytą ir puoselėtą bažnyčią.

Sesuo Paulė iš slaptojo Kauno vienuolyno (II)

Antroji pasakojimo dalis apie Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją ir jos pirmąją vadovę Joaną Juozapaitytę – sesę Paulę.

Sesuo Paulė iš slaptojo Kauno vienuolyno (I)

Pasakojimas apie Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos pradžią ir pirmąją vienuolijos vadovę Joaną Juozapaitytę – seserį Paulę.

Kalėdų eglutė Katedros aikštėje kelių dešimtmečių perspektyvoje

Kaip šis vienas pagrindinių šventinių atributų atrodė ne tik prieš kelerius metus, bet ir gūdžiais sovietmečio laikais? 

Mažai žinomi mūsų šviesuoliai. Antanas ir Jonas Juškos
Vanda Ibianska - Artuma

Visas brolių Juškų gyvenimas yra pasišventimo lietuvybei, jos kultūrinių klodų išsaugojimui didvyriškas pavyzdys. 

Latvija, lietuviai ir tauta
Titas Krutulys - Naujasis Židinys-Aidai

Dangiro Mačiulio ir Ērikso Jēkabsonso monografijos „Lietuviai Latvijos Respublikoje 1918–1940 metais“.

Jūs esate pašaukti laisvei. Mažesniųjų brolių išėjimas iš pogrindžio (II)
Bernardinai.TV

Gediminas Numgaudis OFM prisimena, kad pirmosios Mišios į Kretingą sugrįžusiems broliams buvo iššūkis, svarstant, „kaip išvaryti sovietmečio tvaiką, persimetusį į Bažnyčią“.

Istorikas T. Snyderis: kuo daugiau žinome apie praeitį, tuo laisvesni esame

Jeigu istorija pasakoja tik apie vieną grupę, net jei joje nėra klaidų, ji negali būti teisinga.

Ateitininkų atkūrimą prisimenant: Dėl gėrio reikia dirbti kantriai ir nuosekliai

Ses. dr. D. Kuzmickaitės ir teisininko dr. V. Malinausko prisiminimai apie prieš 30 metų įvykusį Ateitininkų federacijos atkūrimą.

Ar jau išmokome istorinei tiesai pažvelgti tiesiai į akis? Prieštaravimų (ne)pilnas poeto žvilgsnis į Lietuvos istoriją

Viliuosi, kad Tomo Venclovos „Lietuvos istorija visiems“ taps atspirties tašku visiems, kurie nori ieškoti dialogo, o ne konflikto dėl prieštaringai vertinamų istorijos įvykių.

Prieš 65 m. sušaudytas Lietuvos partizanų vadas Jonas Žemaitis-Vytautas

Lubiankoje J. Žemaitis patyrė visas kaliniui skirtas procedūras: kratą, sėdėjimą „bokse“, medicininį tikrinimą. Palyginti su bunkeriu, kamera atrodė kaip prašmatnus viešbutis.