Atmintis | Visuomenė

Tikras, sukurtas ir sunaikintas Mickevičiaus memoriališkumas
Algirdas Šapoka - Kaunas pilnas kultūros

Palikęs Kauną poetas dažnai šį miestą prisimindavo kūriniuose ar laiškuose. Pradžioje nemėgęs ir net kritikavęs, vėliau kūriniuose apie Kauną atsiliepė su stipriu panegirikos prieskoniu.

R. Kalantos auką 15-metė žydė išvien su visais lydėjo laisvės šūkiais

K. Nechmedaitė-Sternberg, gimusi 1956 m. Kaune žydų šeimoje, o dabar gyvenanti Izraelyje, interviu prisimena 1972-ųjų Kauno pavasario įvykius.

Pagiriamasis žodis Aristoteliui
Andrius Bielskis - Naujasis Židinys-Aidai

Aristotelis įkūrė pirmąjį Europos universitetą, jis padėjo pamatus skirtingų mokslo disciplinų plėtrai, padarė milžinišką įtaką visai vėlesnei Europos filosofijai.

Dingusios Vilkaviškio pramogos

Klubo „Bijūnas“ šeimininkas žmones viliojo biliardo stalu, puikių valgių ir gėrimų pasirinkimu, bufetu, muzika, modernia estetika.

Kaip suprasti Sąjūdį?

Siūlome keletą pačių sodriausių bandymų suprasti Sąjūdį, kurie galėtų padėti prasmingai pasižiūrėti į Kovo 11–ąją dieną ir visą išsilaisvinimo judėjimą.

Prof. V. Sinkevičius: Kovo 11-osios aktas – visos Lietuvos aktas
Elena Benediktavičiūtė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Kaip buvo rengiamas Kovo 11-osios aktas? Prisiminimais dalinasi vienas akto kūrėjų – prof. Vytautas Sinkevičius.

„Lituanicos“ mito nematomoji pusė

Žurnalistė ir istorikė Gražina Sviderskytė š.m. Knygų mugėje pristatė knygą „Lituanica. Nematomoji pusė“.

Kaip Holivudo aktorius sužlugdė SSRS: R. Reagano portretas

Istorija Ronaldą Reaganą įamžina kaip vieną ryškiausių Vakarų pasaulio lyderių.

Ką XVIII a. Vilniaus laikraščiai pasakoja apie LDK Vyriausiąjį Tribunolą?
Rima Dirsytė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Teismo ceremonialas skyrėsi nuo dabartinio – paprastai jo darbą lydėjo iškilmės ir pramogos: puotos, vaišės ir kiti sostinei būdingi dalykai.

Lietuvos sostinės senose nuotraukose

Per savo tūkstančio metų istoriją Lietuva turėjo ne vieną sostinę, garsią savo palikimais, pastatais bei žymiais žmonėmis.

„Kas išgelbės vieną gyvybę, išgelbės visą pasaulį“

Iki kovo 17-osios dienos Tolerancijos centre eksponuojama paroda „Tarp gyvenimo ir mirties: gelbėjimo istorijos Holokausto akivaizdoje“.

Gražina Sviderskytė: reikia drąsos priimti didvyrius tokius, kokie jie buvo
Elena Benediktavičiūtė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Naujos knygos apie Dariaus ir Girėno skrydį pristatymo atgarsiai.

Šv. Kazimieras – žmogus visiems laikams
Bažnytinio paveldo muziejus

Prof. Vytauto Ališausko paskaita apie šv. Kazimierą: „Tie, kurie pasirenka be išlygų ieškoti Dievo, tampa „žmonėmis visiems laikams“.

Šv. Kazimiero relikvijų tremtis ir sugrįžimas

Prieš 30 metų, 1989 m. kovo 4-ąją, šv. Kazimiero relikvijos buvo sugrąžintos į Vilniaus arkikatedros karališkąją koplyčią.

Metai po V. Noreikos mirties: prisimenamas kaip mokytojas, artistas iki paskutinės dienos, diplomatas

Kovo 3 d. sukako metai, kai netekome Virgilijaus Noreikos. Kalbėdamas apie jo įamžinimą LNOBT vadovas J. Sakalauskas teigė, kad kol kas apie paminklus tik svarstoma.

Įkvepianti Lozoraičių dvasia
Rasa Kazlas - Draugas

Pokalbis su Pauliumi ir Jurga Jurkevičiais, įsimintinus susitikimus su diplomato Stasio Lozoraičio šeima aprašiusius naujausioje knygoje „Romanas su Italija”. 

Šv. Kazimieras ir Vilnius
Bažnytinio paveldo muziejus

Doc. dr. Mintauto Čiurinsko paskaita „Šv. Kazimieras ir Vilnius: šventojo princo gyvenimo pabaiga ir ankstyviausias gerbimo etapas“.

Senovės graikų žaidimai
Vilma Losytė - Šiaurės Atėnai

Žaidimų tyrinėjimas gali atskleisti skirtingų tautų pasaulio viziją, valdomą tam tikrų taisyklių, kurios nenustoja keistis. Žaidimai gali būti raktas į normų, vertybių ir vaizduotės istoriją.

Šnipiškių Jėzus – istorinis, kultūrinis ir religinis Vilniaus akcentas
Bažnytinio paveldo muziejus

Skulptūrą pastatę jėzuitai norėjo priminti vilniečiams vienuolių rokitų pasiaukojimą: likę mieste globoti sergančiųjų, visi jie mirė nuo maro. 

Rašytojas G. Kanovičius: žodis – tai gyvenimas

„Žodis – tai gyvenimas“. Tokia fraze savo kūrybinę biografiją ir buvimo šioje Žemėje prasmę apibūdina Lietuvoje gimęs ir užaugęs, dabar Izraelyje gyvenantis rašytojas.

Sunku patikėti: genocidas moderniame pasaulyje

Chodžali tragedijai šiemet sukanka jau 26 metai, o dėl nusikalimų žmoniškumui kalti asmenys iki šiol nenubausti.

Langas į Kanados lietuvių kulinarinį paveldą ir... skrandį
Dalia Cidzikaitė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Kultūros antropologai tvirtina, o gyvenimas tai įrodo kasdien, kad iš gimtosios šalies atsivežti valgių receptai bene ilgiausiai užsilieka diasporos savimonėje. 

Atminties karai Britanijoje: aistros dėl Winstono Churchillio

Churchillis – didvyris ar piktadarys? Toks klausimas sukėlė tikrą britų reakcijų audrą. 

Vysk. T. Matulionio trečiasis tardymo protokolas
www.teofilius.lt

19461947 metais Vilniaus KGB rūmuose vyko vysk. T. Matulionio tardymai. Trečiojo tardymo metu vyskupas kamantinėjamas dėl antitarybinės pogrindžio veiklos.

Ieškokite, ir rasite – loterija senovinėje jėzuitų knygoje
Eva Praškevič, Milda Kvizikevičiūtė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Veikalas „Veridicus Christianus“ („Teisingas krikščionis“) yra emblematinės meditacijos pavyzdys, inovatyvia forma sujungęs emblemų ir religinių meditacijų knygas, folklorą ir teologiją. 

Bebenčiuko naratyvas

Žiūrint metaforiškai ir ieškant lietuviškų analogijų, R. Banionio filme „Purpurinis rūkas“ žydo Joškės naratyvas yra ne kas kita kaip laumės pagrobto bebenčiuko naratyvas.

Pirmojo pasaulinio karo gniaužtuose sužibusi politinė sąmonė

Pokalbis su istoriku dr. Tomu Balkeliu apie nepriklausomos Lietuvos valstybės idėją, besiformuojančią politinę sąmonę ir karo įtaką valstybės atsiradimui. 

Ar Partizanų deklaracija tapo Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi?

Vaidotas Vaičaitis kelia klausimą apie tai, ar tinkamai įvertinome LLKS pasirašytą deklaraciją, kaip dabar suvokiame ir praktiškai įgyvendiname joje deklaruotas vertybes.

Istorikas D. Juodis: nesame pasiruošę plačiau ir įvairiau žiūrėti į partizaninį judėjimą

Pokalbis su istoriku dr. Dariumi Juodžiu apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Vasario 16-osios deklaraciją.

Lietuvos istorija visiems arba Tomas su dviem tomais istorijos

Vytautas Toleikis aptaria naująją Tomo Venclovos knygą „Lietuvos istorija visiems. I tomas“.

Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Knygos „Judo bučinys: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje“ ištrauka.

Jėzuitų misija: nėra pasaulyje sferos, izoliuotos nuo Dievo veikimo
Mažoji studija

Mažosios studijos laida „Kultūra ir religija“ apie jėzuitų misiją Lietuvoje.

Prieš 88 m. įsikūrė Vatikano radijo stotis
Vatican News

1931 metų vasario 12-ąją Pijus IX inauguravo Vatikano radijo stotį. Pirmą sykį apaštalo Petro įpėdinio balsas pasklido radijo bangomis. 

Iki valstybės: kaip lietuviai pasitiko Pirmąjį pasaulinį karą?

Knygos „Lemtingi metai“ autorius apie Pirmąjį pasaulinį karą pasakoja, remdamasis ne tiek politinio elito, kiek įvairių visuomenės grupių – ūkininkų, karo šauktinių, savanorių, šaulių, karo belaisvių ir pabėgėlių – patirtimis ir išgyvenimais.

Prieš 90 metų įkurta Vatikano Miesto Valstybė
Vatican News

Prieš 90 metų įkurta Vatikano Miesto Valstybė yra nuo viduramžių iki devynioliktojo amžiaus gyvavusios bažnytinės valstybės tąsa.

Kodėl pal. Teofilius buvo slapta konsekruotas vyskupu

Prieš 90 metų, 1929 m. vasario 9-ąją, Teofilius Matulionis buvo slapta konsekruotas vyskupu.

Amžininkai apie pal. Teofilių: kada nors jis pagarsės kaip šventasis
www.teofilius.lt

Laiminga Lietuva turėjusios tokį Ganytoją. Reikia tikėtis, kad tas ištikimas Dievo tarnas, vyskupas ir kankinys, kada nors pagarsės Lietuvoje, o gal ir visame pasaulyje, kaip šventasis.

Simono Daukanto DNR
Roma Bončkutė - Naujasis Židinys-Aidai

Nauja Giedriaus Subačiaus monografija Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834) – tai knyga apie mūsų „istorijos Koperniko“ DNR. 

Skleidę mokslo šviesą
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Norėtųsi, kad skaitytojas, perskaitęs šią trumpą mokytojų šeimos istoriją, prisimintų ir savo mokytojus, kurie visais, net ir pačiais sunkiausiais laikais, stengėsi šviestis ir šviesti.

Vilniaus katedra mums grąžinta su įsipareigojimu

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas, sakytas švenčiant Vilniaus arkikatedros atšventinimo 30-ąsias metines.

Pirmą kartą Vilniuje rasti Biržų ir Dubingių Radvilų giminės XVI–XVII a. rūmų fragmentai

Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose šioje teritorijoje stovėjęs Radvilų dvaras paminėtas XVI a. pradžioje, steigiant Šv. Jurgio karmelitų bažnyčią. 

Prieš 30 metų atšventinta Vilniaus arkikatedra

Prieš 30 metų, 1989 m. vasario 5 d. buvo iškilmingai atšventinta Vilniaus arkikatedra. Kviečiame prisiminti svarviausias šventovės atkūrimo akimirkas.

Raudonosios armijos nusikaltimus liudijantys dokumentai paskelbti internete

Dokumentai akivaizdžiai paneigia sovietų ir dabartinės Rusijos propagandą apie neva taikų, „savanorišką“ Lietuvos inkorporavimą į SSRS.

Lietuvos pediatrijos pradininkė

Lietuvos pediatrijos kūrimą savo atsiminimuose aprašo garsi  tarpukario gydytoja, pirmosios vaikų sanatorijos įkūrėja prof. V. Tumėnienė-Mingailaitė.

Vienos nuotraukos istorija

Nagrinėjant XX a. iškiliausio Lietuvos biologo-mokslininko Pranciškaus Baltraus Šivickio (1882–1968) fotografijų archyvą, į rankas pakliuvo nedidukė nuotrauka. Kokią istoriją ji pasakoja? 

Architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio archyvas

Lietuvos literatūros ir meno archyvas parengė virtualią dokumentų ir fotografijų parodą, skirtą architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio (1893–1993) kūrybai apžvelgti.

Katalikų kunigas, kuris atrado, kad yra žydas

Romualdas Jakubas Veksleris-Vaškinelis – neeilinio likimo žmogus, turintis du vardus ir dvi pavardes, per laimingą atsitiktinumą vienintelis giminėje išlikęs gyvas.

Laikraščiui „Varpas“ – 130

Laikraštis padėjo suburti pasaulinę lietuvių inteligentiją, leido kristalizuotis jos politinei orientacijai, ragino priešintis rusinimui ir lenkinimui, brandino lietuvių tautą siekti nepriklausomybės. 

Penki jėzuitai, kuriuos svarbu prisiminti

Švenčiant jėzuitų misijos Lietuvoje 450 m. jubiliejų kviečiame susipažinti su Lietuvoje veikusiais jėzuitais, kurie prisidėjo prie LDK mokslinio ir kultūrinio gyvenimo bei misionierystės pasaulyje.

Bartninkų medų ragavo kunigaikščiai

Bartininkų kaimo istorija nuo Vytauto Didžiojo iki XX a.