Atmintis | Visuomenė

Prezidentė D. Grybauskaitė: „Tragiškoje Holokausto istorijoje matome ryškų šviesos spindulį – žydų gelbėtojus“

Šiandien Vilniuje Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso konferencijų salėjebuvo atidaryta Maltos ordino ambasados Lietuvoje parengta paroda „Liudiję žmogiškumą“.

Videniškiuose bus palaidotas kunigaikštis Mykolas Giedraitis.

Videniškių Šv. Lauryno bažnyčios kriptoje birželio 2 d. bus iškilmingai padėta urna su kunigaikščio Mykolo Giedraičio palaikais. 

30 metų po Sąjūdžio įkūrimo: svarbiausi įvykiai ir asmenybės Valstybės pažinimo centre

Valstybės pažinimo centras kviečia paminėti šią datą, prisimenant svarbiausius įvykius ir asmenybes, subūrusias tūkstančius žmonių į visą Lietuvą apėmusį judėjimą.

Žmogus, išgelbėjęs tūkstančius. Raulio Valenbergo likimo paslaptis

Pokalbis su švedų rašytoja Ingrid Carlberg apie švedų diplomato Raulio Valenbergo, išgelbėjusio nuo Holokausto tūkstančius Budapešto žydų, likimą.

Kodėl reikia skaityti Aleksandro Solženicyno „Gulago archipelagą“

Yra tokių žaizdų, kurios neužgyja per visą gyvenimą. Nuo jų sukelto skausmo žmogus išprotėja, puola į rezignacija, depresiją, svaiginasi, nusižudo. Rečiau išmoksta gyventi su kančia, ir tai jau galima pavadinti žygdarbiu.

Prieš 70 metų vyko didžiausias trėmimas Lietuvos istorijoje

Didžiausias XX a. vidurio trėmimas užklupo Lietuvą 1948 m. gegužės 22 d. Į Sibirą operacijos „Vesna“ (Pavasaris) metu buvo ištremti 40 tūkst. lietuvių, iš kurių beveik 12 tūkst. buvo vaikai. 

Dainos už uždangstytų langų

Lietuva – tai Motina, durklu perverta širdimi.

Vilniaus Kalvarijų atstatymo stebuklas

1963 m. sugriautų Vilniaus Kalvarijų atstatymą lydėjo stebuklai.

Paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“

Penktadienį Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje atidaryta paroda „Palaimintasis Teofilius – buvusiuose KGB rūmuose“.

A. Ramanausko-Vanago tėviškės sodybos ir suimties vietos – Kultūros vertybių registre

Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo atminimo vietoms suteikta teisinė apsauga. Jos pripažintos nacionalinės reikšmės objektais.

Fotografijų parodoje – didieji pirmosios Lietuvos Respublikos pasiekimai
Bernardinų parapija

Moderniosios Lietuvos šimtmečiui skirta fotografijų paroda „Pirmoji Lietuvos Respublika (1918–1940 m.): didieji pasiekimai“ Istorinės Prezidentūros sodelyje Kaune veiks iki spalio 31 d. 

Latvijos šimtmetis – unikalioje jungtinėje 68 muziejų parodoje

Latvijos nacionalinis istorijos muziejus Rygoje suteikia unikalią galimybę per kelias valandas susipažinti su kaimyninės šalies istorija. 

Trakų Dievo Motinos karūnavimas – visos Lietuvos triumfas

Šie metai ypatingi Lietuvos praeities gerbėjams ir dabarties kūrėjams. Lyg per siaurą plyšį žvelgdami galime pajusti, kad istorija – tai ne beprasmiška atsitiktinumų virtinė, joje esama ir to, kas lieka per amžius.

1863–1864 metų sukilimo vadai ir dalyviai bus palaidoti Rasų kapinių koplyčioje

Pirmadienį posėdžiavusi Vyriausybės komisija nusprendė, kad tinkamiausia vieta palaidoti 1863–1864 metų sukilimo vadų ir dalyvių palaikus yra Rasų kapinių koplyčia Vilniuje.

Su M. Valančiaus „Vaikų knygele“ šiandien

Prieš 150 metų Tilžėje buvo išleistas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus parašytas pirmas Lietuvoje vaikams skirtas kūrinys „Vaikų knygelė“.

S. Kanovičius: Atmintis yra mūsų visų atsakomybė

Laikas nėra bevardis. Jam negalima suversti visų kalčių ir priekaištų. Laiką kuriame mes. Nuo mūsų priklauso, koks jis yra. Čia ir dabar.  Atmintis yra mūsų visų atsakomybė.

Stefanijos Ladigienės pasirinkimas – gyventi dėl kitų

Stefaniją Ladigienę savo antrąja Mama vadina išgelbėta žydaitė Irena Veisaitė ir Sibiro lageriuose kalėjusios mergaitės.

Pradėtos „Dingusio Štetlo“ muziejaus statybos

Penktadienį Radviliškio rajone, Šeduvoje, pradėtos analogų pasaulyje neturinčio projekto – moderniausiomis technologijomis paremto litvakų miestelių istorijos, kultūros bei atminimo muziejaus „Dingęs Štetlas“ („The Lost Shtetl“) statybos.

„Juodoji garbana“ – rašytojo G. Kanovičiaus premijos laureatės kūrinys

2018 m. balandžio 25 d. vykusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje pasveikinti ir apdovanoti rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo konkurso dalyviai bei jų mokytojos. 

Bernardinai.lt archyvas. V. Liepuonius: Gegužės 3-iosios konstitucija galėtų tapti mūsų savasties dalimi18

Apie Gegužės 3-iosios konstitucijos kūrimą, jos reikšmę tuometei Abiejų Tautų Respublikai bei mūsų laikams kalba istorikas Vladas Liepuonius.

Lietuviškumas visuotinume
Kazys Bradūnas - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Su nedidelio procento išimtimis esame katalikiška tauta. Ir šio, vieno iš būdingiausių, mūsų tautos bruožų tik sąmoningai užsimerkus galima nepastebėti. 

Gyvieji liudininkai. Partizanas Antanas Petrikonis-Laivas

Savo gyvenimo ir kovos istorija dalinasi Dainavos apygardos partizanas Antanas Petrikonis-Laivas

Žemaitijos pedagogo Juozo Gedgaudo šeimos istorija
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Šeima įsikūrė 1934 m. pranciškonų vienuolių pastatytuose Šv. Antano rūmuose, kretingiškių švelniai pavadintuose Šv. Antano nameliu. 

„ab“ spaustuvės istorija: priešintis okupantui galima ne tik ginklu, bet ir spausdintu žodžiu
Magnificat vaikams

Šiltnamyje, sukant slaptą rankenėlę – kaip stebuklas! – pajuda betoninis baseinėlis su vandeniu. Pamažu atsiveria slaptas įėjimas į požeminį. Ten nusileidus pakliūvi į siaurą ir tamsų koridorių. Jo gale – tikra pogrindinė spaustuvė.

Laudacijėlė B. Savukyno premijos laureatui Petrui Kimbriui
Virginijus Gasiliūnas - Naujasis židinys

Nelabai koks vyriausiasis redaktorius, kuris viską vienas už visus stengiasi padaryti, bent jau viską prižiūrėti. Geras tas, kuris suburia ir įkvepia žmones, pajėgiančius tęsti, kas pradėta, ir ne blogiau, kai jis pasitraukia šonan. 

Redaktoriaus darbas priskirtinas prie artimo meilės darbų
Petras Kimbrys - Naujasis židinys

Apskritai redaktoriaus darbas dirbamas tyliai ir šia prasme priskirtinas prie artimo meilės darbų, kurie kokybiškiausi tada, kai daromi tyliai, niekam tarsi nepastebint ir nejuntant.

Pristatyta knyga apie armėnų genocido įrodymus

Pirmojo pasaulinio karo metais Osmanų imperijoje gyvenę armėnai patyrė katastrofą. Dauguma vyrų buvo nužudyti vietoje, o kiti – vyrai, moterys, vaikai ir seneliai – deportuoti į dykynes,

Tylieji Imbarės herojai ir jų išgelbėti salantiškiai
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Tylieji Imbarės kaimo didvyriai Sofija ir Pranas nacistinės okupacijos metais rizikuodami savo gyvybe išgelbėjo du salantiškius žydus – Rapolą Veržbolauską ir  Basią Abelmanaitę.

Vienuolis, redaktorius, kankinys

1941 metų liepos 29 dienos rikiuotės metu stovyklos komendanto pavaduotojas Karlas Fritzschas atrinko dešimt kalinių, turėjusių mirti badu. 

Vlado Mirono gyvenimas ir tragedija
Vanda Ibianska - Artuma

Kunigas Vladas Mironas – ne tik signataras, bet ir itin aktyvus visuomenininkas, šalies ministras pirmininkas, kultūrininkas.

V. Ališauskas: P. Kimbrys buvo vienas didžiausių katalikiškosios spaudos atkūrėjų
Vatican News

Balandžio 21 d. rytą mirė vertėjas, kultūrologas Petras Kimbrys, krikščioniškosios kultūros žurnalo „Naujasis Židinys–Aidai“ įkūrėjas, daugybės biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros leidinių redaktorius.

„Tai, ką aš patyriau tą dieną, visą gyvenimą liks su manimi...“

Nemažai  lietuvių stengėsi padėti žydams, slėpė juos, kur tik galėjo, nors už tai jiems ir jų šeimoms grėsė mirtis.

Politinė kultūra ir Lietuva

Arvydo Juozaičio pranešimas, skaitytas Lietuvos Dailininkų sąjungoje 1988 m. balandžio 20 d. 

A. Juozaičio pranešimui „Politinė kultūra ir Lietuva“ – 30 metų

1988 m. balandžio 20 dieną Arvydas Juozaitis Dailininkų sąjungos rūmuose skaitė pranešimą, tapusį idėjine sensacija. 

Izraelis – judaizmo širdis

Minint modernios Izraelio valstybės sukūrimą, yra tinkama akimirka prisiminti slėpinį, glūdintį pačioje judaizmo šerdyje.

Gyvieji liudininkai. Partizanų ryšininkė Vitalija Juselytė-Naktibalda

Savo gyvenimo ir kovos istorija dalinasi Tauro apygardos partizanų ryšininkė Naktibalda.

Dr. Julių Šalkauską prisimenant

Brolis Julius visada akcentuodavo, kad neužtenka būti intelektualu, išsiugdžiusiu protą, bet reikia tapti inteligentu - proto pajėgas nukreipiant pagal aiškias moralines nuostatas ir jį naudoti tarnavimui Tėvynei ir kiekvienam greta esančiam.

Bernardinų sodo istorija

Bernardinų sodo istorija – Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotraukose.

Ilgesio dainos

Teatro istoriko Aleksandro Guobio naujausioje knygoje „Ilgesio dainos” aprašomi XX a. įvykiai sovietų okupuotoje Lietuvoje, kai po dešimties ir po dvidešimt penkerių metų tremties žmonės sugrįžta į gimtinę.

Žydų-krikščionių santykiai: įvaizdžiai ir istoriniai lūžiai

Renginyje D. Verbylė pasidalins ne tik savo mokslinėmis žiniomis, tačiau ir asmeninėmis įžvalgomis apie žydų ir krikščionių gyvenimą Jungtinių Amerikos Valstijų bei Lietuvos kultūrose, aptars panašumus ir skirtumus.

VU atminties diplomas signatarui A. Endriukaičiui primins gražius jaunystės laikus
VU naujienos

Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Algirdo Endriukaičio bandymai 1954–1957 m. Vilniaus universitete baigti teisę, o po 6 metų grįžus iš tremties – ten pat studijuoti istoriją baigėsi nesėkmingai.

Nepraustas ir nešukuotas Jurgio Tornau Vilnius
Nijolė Bulotaitė - Vilniaus universiteto biblioteka

Vilniaus universiteto bibliotekoje pristatyta ir aptarta ilgamečio direktoriaus Jurgio Tornau darytų XX a. 6–7 dešimtmečio Vilniaus nuotraukų kolekcija.

Pristatytas memorialas Jurbarko žydų bendruomenei atminti

Memorialas – ne Holokaustui. Jis įamžins daugybės žydų kartų gyvenimą Jurbarke ir tragišką bendruomenės likimą. 

Mes be Kauno nenurimsim
Giedrė Polkaitė - Naujasis židinys

Kauno legenda yra vienas svarbiausių nacionalinės tapatybės mitų, rašo knygos „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940“ recenzentė.

Kaip Arklių turgus Kaune trukdė Užsienio reikalų ministerijai

Kaunui tapus laikinąja sostine, buvo susirūpinta miesto veidu – siekta, kad turgavietėse vykstantis nuolatinis šurmulys ir purvas nebjaurotų miesto vaizdo.

Dievo tarnas Andrius Rudamina
Vanda Ibianska - Artuma

Į Kiniją misijoms plaukė apie 920 jėzuitų, tačiau gyvi ją pasiekė tik 463, tarp jų ir t. Andrius Rudamina.

Įamžins Tėvo Stanislovo atminimą
Daiva Baronienė - Lietuvos žinios

Radviliškis, siekiantis įamžinti šiame mieste gimusio Tėvo Stanislovo (1918–2005) atminimą, paprašė ir kitų savivaldybių, kuriose yra gyvenęs bei dirbęs dvasininkas, žmonių siūlyti idėjas.

„Grįžtanti atmintis“: Marijos Biekšaitės-Kibirkštienės istorija
VU naujienos

„Kas apsidžiaugtų šituo diplomu, tai mano senelis, jos tėvas“, – pasakojimą apie Mariją Biekšaitę-Kibirkštienę pradėjo Jūratė Kibirkštytė. Ji šiemet balandžio 13-ąją įvyksiančios ceremonijos metu atsiims savo mamos atminties diplomą.

Gyvieji liudininkai. Partizanas Vytautas Balsys-Uosis

Trečiojoje ciklo laidoje savo gyvenimo ir kovos istorija dalinasi Tauro apygardos partizanas Vytautas Balsys-Uosis.

Atsimenamas Martinas Lutheris Kingas

Lygiai prieš pusę amžiaus nužudytas kovotojas už juodaodžių pilietines teises, Nobelio taikos premijos laureatas Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis.