Atmintis | Visuomenė

Vilniaus geto knygnešiai
Nijolė Bulotaitė - Vilniaus universiteto biblioteka

Apie D. E. Fishmano knygą apie Vilniaus žydų geto knygnešius – žmones, rizikavusius gyvybe gelbstint unikalias žydų istorijos, kultūros, meno vertybes.

Panerių memoriale iškils naujas lankytojų centras

Vyriausybė pritarė Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti sutvarkymo ir pritaikymo lankyti 2018–2024 m. veiksmų planui.

Antruku nuo stoties iki „Niujorko“ arba „Kamčiatkos“

Tai bene populiariausias studentų kelias sostinėje – iš namų su kuprine, pilna mamos kotletų, uogienių ir kitokių skanėstų, tiesiai į „Niujorką“ ar „Kamčiatką“.

Vaikų auklėjimas tarpukariu: beržinė košė ir kas be jos?

Mes linkę kiek perdėtai įsivaizduoti tarpukario Lietuvos „rykštės politiką“. Žinoma, be fizinių bausmių tada neapsieita, bet jos buvo veikiau kraštutinė auklėjimo priemonė nei kasdienybės dalis.

Partizanų Kalėdos: dulkėse karaliai

Ar gali Kalėdos būti gražios, kai kiekviename žingsnyje tyko mirtis, o švęsti tenka bunkeryje po žeme? 

Kalėdinės mintys vysk. Teofiliaus laiškuose
www.teofilius.lt

„Prašau priimti mano sveikinimą ir gausių Viešpaties malonių linkėjimą šv. Kalėdų – Viešpaties Jėzaus Užgimimo ir Naujųjų Metų proga, gražioje sveikatoje ilgiausių metų, te Augščiausias sergsti nuo viso pikto.“

Žydų paveldo ekspertai: Vilniaus Didžiąją sinagogą - ne atstatyti, o įamžinti

Žydų kultūros paveldo ekspertai teigia, kad Vilniaus Didžioji sinagoga negali būti atstatyta, tačiau jos paveldą reikia paversti senamiesčio traukos centru.

Jurbarko kronika

Knygoje „Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika, 1918-1940 metai“ papasakota įdomi, intriguojanti Nepriklausomybės metų vietovės istorija, atspindinti visos šalies istoriją.  

Vysk. Teofiliaus Matulionio antrasis tardymo protokolas
www.teofilius.lt

1946 metais gruodžio 19 dieną, Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai.

Šiuolaikinės Vokietijos tėvo Konrado Adenauerio pamokos politikams

Moderniosios Vokietijos tėvas buvo atsidavęs katalikas, nuosaikus konservatorius su tvirtu moraliniu stuburu ir iškiliausias vokietis istorijoje, bet visų pirma jis laikė save europiečiu. 

Vlado Kalvaičio gulagas. Metafizinė kančia ir viltis
Gediminas Jankus - Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius

V. Kalvaičio „Sustiprinto režimo barakas“ – novelių romanas, sukrečiantis savo autentika ir įtaigumu, kalbantis apie stalininių lagerių ir tremties baisumus.

Pal. Jurgio Matulaičio brolystė su Latvijos katalikų dvasininkais

1918 m. gruodžio 15 d. vysk. Jurgis Matulaitis Vilniaus katedroje konsekravo atkurtos Rygos vyskupijos pirmąjį ganytoją Eduardą Aleksandrą O’Rourke’ą.

Į Marijampolę po 86 metų garsus litvakų dailininkas grįžo savo darbais

Marijampolėje atidaryta šiame mieste gyvenusio ir paskutinę parodą 1932 m. surengusio garsaus litvako M. Bando tapybos darbų paroda.

Kalėdos tremtyje: tikėjimas ir papročiai

Pirmosios Kūčios ir Kalėdos, sutiktos tremtyje, buvo pačios skaudžiausios ir kukliausios.

Trakų pilis sovietmečiu

Nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio vidurio ypač išnaudotas lietuvių kovos su Kryžiuočių ordinu vaizdinys, akcentuojant krašto priešinimąsi Vakarų ekspansijai. 

Išsaugotas partizanų atminimas

Laisvės kovas liudijantys, skaudų ir sudėtingą istorinį laikotarpį atspindintys autentiški Lietuvos partizanų dokumentai yra svarbus istorijos šaltinis.

Šventumo link su Jurgiu Matulaičiu

Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927), lygiai prieš šimtą metų tapęs Vilniaus ganytoju, pasižymėjo ypatinga išmintimi. Koks buvo šios dorybės šaltinis? 

Pal. Matulaičio ingreso pamokslas

Pal. Matulaičio pamokslas tapus Vilniaus vyskupu: „Mano darbo dirva – Kristaus karalija. Mano partija – Kristus.“

Lietuvos istoriją liudijanti šeimos istorija

Senelis – knygnešys. Tėvas – mokytojas. Anūkė – pedagogė ir rašytoja.

Ant dviejų tūkstančių metų senumo žiedo rastas Poncijaus Piloto vardas

Yra vos keletas užuominų apie Poncijaus Piloto istoriškumą. Mokslininkai prie jų dabar gali pridėti dar vieną: 2000 metų senumo žalvarinį žiedą su Piloto vardu.

Kodėl įvyko karas?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Pažvelkime į žydų ar lenkų istoriją ne tik mūsų, bet ir jų akimis, jiems darant tą patį su mūsų tautos istorija – pajusime, kaip blėsta neapykanta.

Katalikų kultūriniai suokalbiai tarpukariu

Tarpukario Lietuvos literatūros lauke katalikų erdvė buvo labai svarbi, o daugelis menininkų – ateitininkai. 

Ses. Gerarda Šuliauskaitė – išnešiojusi Lietuvą per ilgą adventą
Inesa Vaitkūnaitė - Magnificat vaikams

Prieš daugiau nei 40 metų sesuo Gerarda, pogrindžio vienuolyno vyresniosios pasiųsta, klusniai paliko valstybinį darbą ir slapta pradėjo redaguoti leidinį „Lietuvos Bažnyčios kronika“.

Sukurtas Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas

Lietuvos ypatingasis archyvas atidarė interneto svetainę „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvasׅ“, kurioje skelbiami suskaitmeninti Lietuvos partizanų dokumentai. 

Sostinės Reformatų sode rasti medinės bažnyčios pamatų fragmentai

Didžiausias archeologų atradimas Reformatų sode – išlikę pirmosios Reformatų medinės bažnyčios (XVII a. I p.) pamatų fragmentai.

Kaip pal. J. Matulaitis bandė išvengti vyskupo sosto

„Šiais labai sunkiais Vilniaus vyskupijai laikais, einant įvairioms kovoms, tik šis vienas pamaldus kunigas sugebės pakreipti į tiesų kelią ir Vilniaus dvasininkus, ir vyskupijos tikinčiuosius sujungti tikrai krikščioniška meile.“

LDK istorija: tarp supratimo ir vaizduotės

Kam XXI a. žmogui reikalinga Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija? Kas, be pavadinimo, sieja modernią Lietuvos Respubliką su senąja kunigaikščių ir bajorų valstybe?

„Istoriniai CV“: pabendraukite su F. Bortkevičiene per programėlę „messenger“

Edukacinė iniciatyva „Istoriniai CV“ pristato naujus Lietuvai reikšmingų asmenybių gyvenimo aprašymus ir galimybę pabendrauti su jomis per programėlę „Messenger“.

Pal. Mykolas Giedraitis – padrąsinimas intravertams
Mažoji studija

Mažosios studijos laida „Kultūra ir religija“ apie naująjį lietuvį palaimintąjį Mykolą Giedraitį.

Kas vyskupavo Vilniuje prieš pal. J. Matulaitį

1903 m. lapkričio 9 d. popiežius Pijus X Vilniaus vyskupu paskyrė Eduardą von Ropą: „Iš dalies lenkas, iš dalies vokietis, iš dalies lietuvis, bet svarbiausia – doras katalikas.“

Apie Vydūno viešnagę Biržuose ir Pasvaly
Rima Sabaitė-Jankauskienė - Šiaurietiški atsivėrimai

Šiemet minime Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines. Iš istorijos nuotrupų – apie jo viešnagę Biržuose ir Pasvalyje 1934 m. balandį.

Nuo Gdansko iki Varšuvos, nuo Antrojo pasaulinio karo iki „Solidarumo“

O kas gi yra geras muziejus? Pabandysiu atsakyti į šį klausimą pasitelkdamas penkių Lenkijos muziejų pavyzdžius.

Vargdienių seserys: gyvenimas vienodu jausmu

Vyresniosios nurodymai jaunai vienuoliai: „Į viską žiūrint atviromis akimis, savarankiškai pačiai surasti būdus, kaip vis labiau ir labiau išsinerti iš savo savimylos, kaip visiškai pasiaukoti Dievui ir Bažnyčiai esamomis sąlygomis.“

Partizanų žvalgas

Pasakojimas apie partizanų žvalgą Praną Perevičių.

Baltarusijos atgimimo šauklė

Baltarusių poetė Aloizos Paškievič-Ciotka, Vasario 16-osios akto signataro S.Kairio žmona, buvo glaudžiai susijusi su Lietuvos ir Baltarusijos valstybių kūrėjais. 

Katalikų moterys ir Apšvieta

Priešingai plačiai paplitusiai nuostatai, katalikų teologai savo pasisakymais gynė moterų teises, tiek mokslo ir švietimo, tiek moterų pasirinkimo, už ko tekėti, srityje.

Kryžkalnyje – memorialas partizanams

Sekmadienį Kryžkalnyje atidengtas ir pašventintas Kęstučio apygardos partizanų memorialas.

Mirė seniausia vienuolė pasaulyje, gelbėjusi žydus Vilniuje
Vatican News

Motinai Cecilijai Abba Kovneris atsiuntė nedidelį krucifiksą, ant kurio buvo užrašytas žodis „Jeruzalė“. Šis kryželis buvo šalia jos mirties valandą.

Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė. J. Basanavičiaus Praha

„Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“, – žymiojoje „Aušros“ prakalboje rašė dr. J. Basanavičius. Užrašė jis šią prakalbą gyvendamas Prahoje, kurioje tapo čekų tautinio atgimimo liudininku.

Paskutinis E. Nekrošiaus interviu: žmogus – daugiau nei jo veiksmai ir kalba

„Žmogų reikia pažinti, stengtis įžiūrėti kažką daugiau, nei yra jo veiksmuose, kalboje. Svarbiausia – nepražiūrėti žmogaus“, – taip paskutiniame savo interviu LRT sakė režisierius E. Nekrošius.

Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimai anglų kalba

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras anglų kalba išleido partizanų vado prisiminimų knygą „Daugel krito sūnų...Partizanų gretose“.

Lietuvos kariuomenės savanoriai

Lietuvos kariuomenei minint šimtmetį, prisiminkime tuos, kurie savanoriškai 1918–1920 m. įstojo į naujai formuojamą Lietuvos kariuomenę ginti Tėvynės. 

Karaliaučiaus universiteto studentų organizacijos „Littuania“ istorija ir veiklos bruožai

Organizacijai „Littuania“ buvo būdingas tiek kraštietiškas rytprūsiškas, tiek nacionalinis vokiškas patriotizmas.

Baltijos tautų duobkasys Nr. 1 – fašizmas ar bolševizmas?

Ir fašistai, ir bolševikai turėjo analogišką galutinį tikslą. Tai, ką pirmieji deklaravo viešai, tą antrieji darė slaptai, dangstydami juodus darbus tiršta demagogijos ir melo skraiste.

Studijos, jaunystė ir maištas. Tarpukario studentų gyvenimas

Pasak A. Veilentienės, keičiasi studentų kartos, tačiau žinių troškimas, noras linksmintis ar maištauti vienija jas tarsi bendra gija. Kiekvienoje epochoje tai įgauna naujas formas.

Kretingos žydas, žuvęs už Abiejų Tautų respubliką
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Pasakojimas apie Bereką Joselevičių – Kretingos žydų šeimoje gimusį Lietuvos ir Lenkijos patriotą, kovojusį Napaleono kariuomenės gretose ir svajojusį apie savo tėvynės laisvę.

Parodos apie pal. Jurgį Matulaitį kuratorė: mus sieja nepalaužiamas optimizmas

Pokalbis su parodos „Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“ kuratore Kamile Jagėliene.

Atgimusios Lietuvos skautams – 30 metų

Šie metai LR Seimo paskelbti skautų judėjimo metais. Skautai švenčia savo 100 metų jubiliejų. Pasakojimas apie tai kaip sovietmečiui besibaigiant skautams pavyko atsikurti.

Vyskupo Teofiliaus tardymo protokolas
www.teofilius.lt

1946 metais gruodžio 19 dieną Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai. Pirmajame tardyme vyskupas Teofilius pateikia savo biografinius duomenis.