Atmintis | Visuomenė

Pirmojo pasaulinio karo gniaužtuose sužibusi politinė sąmonė

Pokalbis su istoriku dr. Tomu Balkeliu apie nepriklausomos Lietuvos valstybės idėją, besiformuojančią politinę sąmonę ir karo įtaką valstybės atsiradimui. 

Ar Partizanų deklaracija tapo Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalimi?

Vaidotas Vaičaitis kelia klausimą apie tai, ar tinkamai įvertinome LLKS pasirašytą deklaraciją, kaip dabar suvokiame ir praktiškai įgyvendiname joje deklaruotas vertybes.

Istorikas D. Juodis: nesame pasiruošę plačiau ir įvairiau žiūrėti į partizaninį judėjimą

Pokalbis su istoriku dr. Dariumi Juodžiu apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos Vasario 16-osios deklaraciją.

Lietuvos istorija visiems arba Tomas su dviem tomais istorijos

Vytautas Toleikis aptaria naująją Tomo Venclovos knygą „Lietuvos istorija visiems. I tomas“.

Mirties bausmė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Knygos „Judo bučinys: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje“ ištrauka.

Jėzuitų misija: nėra pasaulyje sferos, izoliuotos nuo Dievo veikimo
Mažoji studija

Mažosios studijos laida „Kultūra ir religija“ apie jėzuitų misiją Lietuvoje.

Prieš 88 m. įsikūrė Vatikano radijo stotis
Vatican News

1931 metų vasario 12-ąją Pijus IX inauguravo Vatikano radijo stotį. Pirmą sykį apaštalo Petro įpėdinio balsas pasklido radijo bangomis. 

Iki valstybės: kaip lietuviai pasitiko Pirmąjį pasaulinį karą?

Knygos „Lemtingi metai“ autorius apie Pirmąjį pasaulinį karą pasakoja, remdamasis ne tiek politinio elito, kiek įvairių visuomenės grupių – ūkininkų, karo šauktinių, savanorių, šaulių, karo belaisvių ir pabėgėlių – patirtimis ir išgyvenimais.

Prieš 90 metų įkurta Vatikano Miesto Valstybė
Vatican News

Prieš 90 metų įkurta Vatikano Miesto Valstybė yra nuo viduramžių iki devynioliktojo amžiaus gyvavusios bažnytinės valstybės tąsa.

Kodėl pal. Teofilius buvo slapta konsekruotas vyskupu

Prieš 90 metų, 1929 m. vasario 9-ąją, Teofilius Matulionis buvo slapta konsekruotas vyskupu.

Amžininkai apie pal. Teofilių: kada nors jis pagarsės kaip šventasis
www.teofilius.lt

Laiminga Lietuva turėjusios tokį Ganytoją. Reikia tikėtis, kad tas ištikimas Dievo tarnas, vyskupas ir kankinys, kada nors pagarsės Lietuvoje, o gal ir visame pasaulyje, kaip šventasis.

Simono Daukanto DNR
Roma Bončkutė - Naujasis Židinys-Aidai

Nauja Giedriaus Subačiaus monografija Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834) – tai knyga apie mūsų „istorijos Koperniko“ DNR. 

Skleidę mokslo šviesą
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Norėtųsi, kad skaitytojas, perskaitęs šią trumpą mokytojų šeimos istoriją, prisimintų ir savo mokytojus, kurie visais, net ir pačiais sunkiausiais laikais, stengėsi šviestis ir šviesti.

Vilniaus katedra mums grąžinta su įsipareigojimu

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas, sakytas švenčiant Vilniaus arkikatedros atšventinimo 30-ąsias metines.

Pirmą kartą Vilniuje rasti Biržų ir Dubingių Radvilų giminės XVI–XVII a. rūmų fragmentai

Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose šioje teritorijoje stovėjęs Radvilų dvaras paminėtas XVI a. pradžioje, steigiant Šv. Jurgio karmelitų bažnyčią. 

Prieš 30 metų atšventinta Vilniaus arkikatedra

Prieš 30 metų, 1989 m. vasario 5 d. buvo iškilmingai atšventinta Vilniaus arkikatedra. Kviečiame prisiminti svarviausias šventovės atkūrimo akimirkas.

Raudonosios armijos nusikaltimus liudijantys dokumentai paskelbti internete

Dokumentai akivaizdžiai paneigia sovietų ir dabartinės Rusijos propagandą apie neva taikų, „savanorišką“ Lietuvos inkorporavimą į SSRS.

Lietuvos pediatrijos pradininkė

Lietuvos pediatrijos kūrimą savo atsiminimuose aprašo garsi  tarpukario gydytoja, pirmosios vaikų sanatorijos įkūrėja prof. V. Tumėnienė-Mingailaitė.

Vienos nuotraukos istorija

Nagrinėjant XX a. iškiliausio Lietuvos biologo-mokslininko Pranciškaus Baltraus Šivickio (1882–1968) fotografijų archyvą, į rankas pakliuvo nedidukė nuotrauka. Kokią istoriją ji pasakoja? 

Architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio archyvas

Lietuvos literatūros ir meno archyvas parengė virtualią dokumentų ir fotografijų parodą, skirtą architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio (1893–1993) kūrybai apžvelgti.

Katalikų kunigas, kuris atrado, kad yra žydas

Romualdas Jakubas Veksleris-Vaškinelis – neeilinio likimo žmogus, turintis du vardus ir dvi pavardes, per laimingą atsitiktinumą vienintelis giminėje išlikęs gyvas.

Laikraščiui „Varpas“ – 130

Laikraštis padėjo suburti pasaulinę lietuvių inteligentiją, leido kristalizuotis jos politinei orientacijai, ragino priešintis rusinimui ir lenkinimui, brandino lietuvių tautą siekti nepriklausomybės. 

Penki jėzuitai, kuriuos svarbu prisiminti

Švenčiant jėzuitų misijos Lietuvoje 450 m. jubiliejų kviečiame susipažinti su Lietuvoje veikusiais jėzuitais, kurie prisidėjo prie LDK mokslinio ir kultūrinio gyvenimo bei misionierystės pasaulyje.

Bartninkų medų ragavo kunigaikščiai

Bartininkų kaimo istorija nuo Vytauto Didžiojo iki XX a.

Žydų gelbėtojai – šventi žmonės. Izaoko Gliko pasakojimas

Izaokas Glikas – lietuvių ūkininkų ir dvasininkų nuo Holokausto išgelbėtas žydas, parodos, skirtos žydų gelbėtojams, atidaryme pasidalijo savo istorija.

#WeRemember – #MesPrisimename. Holokausto aukų atminimo diena

Sausio 27-ąją Lietuvoje ir pasaulyje minima Tarptautinė Holokausko aukų atminimo diena.

Geriausias pal. Jurgio Matulaičio draugas

Ypač svarbus asmuo, padėjęs J. Matulaičiui išlaviruoti tarp trijų Vilniaus valdžių, buvo geriausias vyskupo patarėjas ir draugas Vilniaus katedros kanauninkas Juozapas Kukta.

Nutildyta mūza. Apie Matildos Olkinaitės gyvenimą ir poeziją

Rokiškio rajone Matilda garsėjo kaip talentinga poetė – pirmieji jos eilėraščiai buvo išspausdinti, kai jai tebuvo 13 metų. 

Kaip Lietuva skynėsi kelią į Europą
Linas Kojala - Apžvalga

Lietuvos kelias į Europos Sąjungą nebuvo nei lengvas, nei savaime suprantamas. Galima teigti, jog jis prasidėjo dar gerokai anksčiau, nei Lietuva 1990-aisiais atkūrė nepriklausomybę. 

Centrinė Amerika nuo Jono Pauliaus II iki Pranciškaus
Vatican News

1983 m. prieš popiežiui Jonui Pauliui II išvykstant į Panamą buvo kalbama apie kelionę į Centrinės Amerikos parako statinę, kaip tai pavadino to meto žurnalistai.

Kybartų klestėjimo metai

Kybartų miesto atsiradimo istorija įvardinama kaip nesusipratimas.

Pasaulio jaunimo dienų istorija (1984–2019)
Vatican News

Sausio 22 d. Panamoje prasidėjo jau 34-osios Pasaulio jaunimo dienos. Šios tradicijos ištakos siekia dar anksčiau – prieš 35 metus Romoje vykusį jaunimo susitikimą.

Jėzuitas misionierius, pamokslais „virindavęs“ kraują

Misijos – žmonių vedimas Dievop, jų tikėjimo švitinimas, moralės skaidrinimas greitai tapo t. Bružiko mėgstamiausiu užsiėmimu, jis tam pašventė visas dvasios ir kūno jėgas. 

Dėl Prezidento A. Smetonos mirties priežasties vis dar diskutuojama
Draugas

Pasakojimas apie prieštaringą Antano Smetonos žūties istoriją.

Petras Cidzikas. Smagu būdavo (atsiminimai apie kalinimą ir apie Alfonsą Svarinską)
Pro Patria
Sausio 21 d. mirusio disidento Petro Cidziko atsiminimai apie monsinjorą A. Svarinską.
 
Gedimino kalno paslaptys ir atvertys

Apie Gedimino kalno istoriją, jo tyrinėjimus ir radinius sausio 17 d. į Nacionalinį muziejų susirinkusiai auditorijai pasakojo archeologė Dovilė Baltramiejūnaitė.

Stebuklas, kurį vadiname žmogiškumu

Pasakojimas apie Balbieriškio bažnyčias, jų istoriją ir geros valios žmones padėjusius atstatyti sudegusią bažnyčią.

Būti vaiku senovės Atėnuose
Vilma Losytė - Šiaurės Atėnai

Būti vaiku senovės Graikijoje reiškė žinoti, kas laukia ateityje, žinoti pareigas ir prievoles.

„Birutės daina“ – filmas apie Lietuvą, 1938 m. turėjęs užkariauti pasaulio ekranus
Lituani(sti)ka

Kodėl kūrinys taip ir nepasiekė ekranų, galima nuspėti iš metų ir antraščių pirmuosiuose laikraščių puslapiuose: jos skelbė apie Austrijos anšliusą.

Jėzuitų misija Lietuvoje: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai
Liudas Jovaiša - jezuitai.lt

Visavertis istorijos minėjimas visada yra toks: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai – tokiai, kokia ji mums atrodo šiandien.

Atminties kovos: kuo užkliuvo 1956 metų Budapešto rudens herojaus skulptūra?

Vengrijos valdžia nusprendė iškeldinti 1956 metų Vengrijos sukilimo herojaus Imreso Nagy skulptūrą. Ką tai sako apie Vengrijos istorijos politiką?

Kaip KGB atsilygindavo savo agentams

Agentams buvo atsilyginama ne tik pinigais, bet ir brangiomis dovanomis.

P. Subačius apie Vilniaus seminarijos įkūrimą: tikrai padaryta 95 proc. to, ką buvo galima padaryti
Teesie

Laikas atskleidė, kad seminarijai, kaip ir visai Bažnyčiai Lietuvoje, teko pergyventi labai sudėtingą visuomenės transformaciją.

Laisvės premijos laureatai

Laisvės gynėjų dieną Laisvės premija įteikta septyniems pokario Lietuvos laisvės gynėjams, buvusiems partizanams.

Asmeninės Holokaustą išgyvenusiųjų ir juos gelbėjusiųjų istorijos

Pateikdama išgelbėtųjų istorijas šalia jų gelbėtojų istorijų, paroda Vilniaus Gaono žydų muziejuje pabrėžia žmonių santykių sudėtingumą ekstremaliomis sąlygomis.

Trapiu kūnu sustabdžiusi tankus
Kun. Marius Talutis - Magnificat

Už trumpų biografijos faktų, sutelpančių į kelis sakinius, glūdi mums nepažinta žmogaus siela. Iš prigimties jautri, kukli ir tyli mergina parodė nepaprastą drąsą ir ištikimybę Tėvynei.

Sausio įvykius įamžinęs P. Lileikis: fiksavome viską, nes niekas nežinojo, kas bus rytoj

„Jokios panikos, jokio „atsitraukim, bėkim“ – žmones kaip tik subūrė, ir jie puolė ginti, puolė gelbėti, padėti daktarams“, – prisimena 1991 m. sausio įvykius fiksavęs LRT fotografas P. Lileikis.

Ką pamenu apie 1991 m. sausio 13 d.

„Link bokšto bėga daugybė žmonių ir pildo gyvą žiedą, juosiantį bokštą. Širdį jaudinantis reginys. Tarsi kariai priešui puolant bėgtų į savo poziciją...“

Tikrasis titaniško žygio per Atlantą didvyris – lietuvis

Sovietmečiu nežinojome, kad nedidelėje jachtoje po Lenkijos vėliava visiškai vienas su Atlantu grūmėsi Lietuvos sūnus, troškęs pagarsinti pasauliui klastingai priešo užgrobtą Tėvynę.