Krikščioniškas socialinis mokymas | Visuomenė

Kovo 14 d.
Antinacistinei ir antirasistinei Pijaus XI enciklikai – 80 metų
vatikano radijas

Sukanka 80 metų nuo popiežiaus Pijaus XI enciklikos „Mit brennender Sorge“, kurios pavadinimo žodžiai reiškia „su degančiu susirūpinimu“. Nors enciklikoje neminimas nacionalsocializmas, ji nukreipta prieš jį bei rasės ir valstybės kultą.

Spalio 11 d., 2016
Tarptautinė diena prieš mirties bausmę. Popiežiaus žinutė
vatikano radijas

Bažnyčia ir popiežių mokymas nuosekliai pasisako prieš mirties bausmę. Katekizme ji pateisinama tik vienu atveju – „jeigu ji yra vienintelis būdas apginti žmonių gyvybę nuo neteisaus užpuoliko“.

Gegužės 27 d., 2016
Šv. Benedikto Regula ir darbas4

Šiandien Vakarai, vis dar įtakingi, užkrėtę savo gyvenimo būdu visą pasaulį, išgyvena gilias vidines krizes. Darbas neretai tampa mūšio lauku, o ekonominė politika kartais primena tik biudžeto ar euro gelbėjimo strategiją.

Gegužės 21 d., 2016
Kodėl katalikams Lietuvoje mažai rūpi ekologija?56
Rita Juozėnaitė

Kada pagaliau, kaip ir apie abortus ar eutanaziją, t. y. akivaizdų žudymą, galėsime pasisakyti ir aplinkos griovimo – netiesioginio žudymo – klausimais?

Kovo 1 d., 2016
Walter Wink: „Įveik sistemą“3
Kelionė

Evangelija yra labai paprasta, iš tiesų – tokia paprasta, kad net mažas vaikas ją gali suprasti. Tai žinia, jog Dievas nepritaria kokios nors rūšies dominavimui. Jis neša dominavimo nesaistomą tvarką, Dievo karalystę.

Vasario 28 d., 2016
Luís González-Carvajal Santabárbara. Druska druskinėje8
Kelionė

Į klausimą, kam stengtis išsaugoti krikščioniškos dvasios įkvėptas erdves, galima atsakyti taip: kad ne tokiems brandiems krikščionims būtų lengviau išlaikyti savo tapatybę, kai visiems piliečiams bendros erdvės alsuoja priešiškumu tikėjimui.

Vasario 25 d., 2016
Andrius Navickas: „Būti krikščionimi – tai kovoti partizaninį laisvės karą“11

Knyga „Laisvų žmonių bendruomenė?“ - tai pasakojimas apie pasaulį, kuriame gyvename, nebandant grimuoti, glaistyti žaizdų, dėl kurių kenčiame

Vasario 22 d., 2016
Andrius Navickas apie knygą „Laisvų žmonių bendruomenė?“2
Bernardinai.TV

Tai jau trečioji filosofijos daktaro Andriaus Navicko knyga. Šįsyk kiek kitokia, tačiau ir vėl „plaukianti prieš srovę“.

Vasario 13 d., 2016
Apie Jėzaus ir mūsų gundymus
Andrius Navickas

Ar širdyje sugebame pripažinti, jog teisus Jėzus, o ne Makiavelis, kuris mokė, kad tikslas pateisina priemones, dosniai bėrė ciniškus patarimus valdovui, kaip išlaikyti valdžią? Ko moko mūsų patirtis?

Sausio 27 d., 2016
Įveikti blogį gerumu: Jurgis Matulaitis8
Andrius Navickas

Būdamas vienas iškiliausių to meto Bažnyčios socialinio mokymo teoretikų, Matulaitis niekada nepamiršo, kad sekimas Kristumi – tai ne teorija, bet praktika.

Lapkričio 2 d., 2015
Popiežius priėmė italų Krikščionių verslininkų sąjungą
vatikano radijas

Jiems sakytoje kalboje popiežius priminė Bažnyčios socialinio mokymo svarbą, o tai savo ruožtu reikalauja, kad verslininkai turėtų tvirtą krikščionišką tapatybę.

Rugpjūčio 24 d., 2015
Dale Ahlquist. Klaidingas pažangos kultas

Kiekvieną kartą, kai išgirstame žodį „pažanga“, turim rimtą priežastį sunerimti. Nedelsdami turime klausti: „Pažanga kur link?“ Negali būti jokios pažangos, jokio pagerėjimo prieš tai pirmiausia neidentifikavus, iš kur tu ateini ir kur link tu keliauji.

Rugpjūčio 19 d., 2015
Pasidaryk pats visuomenė (III). Nuo nacistinio košmaro prie liberaliosios eugenikos9
Andrius Navickas

Neabejotinai būtų paprasčiau, jei galėtume Holokaustą bei Stalino represijas aiškinti tuo, jog bepročiams pavyko prasmukti į valdžią, jie susirinko sadistų ir psichopatų gaują, ir tragedija prasidėjo.

Rugpjūčio 14 d., 2015
Ar gali geras katalikas nepritarti Laudato Si'?
Dwight Longenecker

Popiežiaus Pranciškaus enciklika aplinkosaugos tema, kaip ir buvo galima tikėtis, sužadino milžinišką katalikų genčių karo būgnų dundėjimą.

Pranciškaus socialinio teisingumo idėjos: labiau „perdirbimas“, nei revoliucija
John L. Allen

Popiežiui Pranciškui ruošiantis rugsėjo mėnesį aplankyti Jungtines Amerikos Valstijas, šalyje vis dažniau aptarinėjamas neseniai užfiksuotas jo reitingų smukimas, kurį stebėtojai sieja su dviem tendencijom.

Rugpjūčio 13 d., 2015
Kas blogiau: ištvirkavimas ar žudymas?12
Sergejus Chudijevas

Nedera kviestis šėtono, kovai su šėtonu. Tie žmonės, kurie skelbia, jog sodomitai nusipelno mirties, tikrai nėra mūsų sąjungininkai. Nepamirškime, kad Žmogaus Sūnus atėjo ne pasmerkti, bet išgelbėti.

Rugpjūčio 12 d., 2015
„Pasidaryk pats“ visuomenė (II) Eugeninio mąstymo triumfas2
Andrius Navickas

Viena iš priežasčių, kodėl nacistinei Vokietijai pavyko talkininkais padaryti daugelį talentingų to meto mokslininkų, tai, kad jiems buvo pasiūlytos unikalios eksperimentavimo galimybės

Rugpjūčio 5 d., 2015
„Pasidaryk pats“ visuomenė (I) Eugenikos gimimas 2
Andrius Navickas

Pasak socialinio darvinizmo, proletariato moralinė degradacija, polinkis nepaisyti socialinių normų yra ne nežmoniško skurdo padarinys, bet jo priežastis.

Liepos 20 d., 2015
Paprastumo džiaugsmas. Turėti ar būti?4
Iustitia et Pax

Tęsiame laidų ciklą „Paprastumo džiaugsmas“. Šiojelaidoje keliame klausimą: kaip vartotojiškoje visuomenėje nenuslysti į turėjimą, kuris užgožia būtį? 

Apie paprastumą, sėkmingą gyvenimą ir laiką1
Kelionė

Gyvename pasaulyje, kuriame paprastumas dažnai suvokiamas kaip prastumas, o ekstravagancija tapatinama su laisve. Tačiau ar iš tiesų dėl to tampame laimingesni? Galbūt paprastumas ir yra tas vaistas, kurio mums šiandien reikia...

Liepos 17 d., 2015
Mūsų darbas kaip šventė4
Bryanas Bradley

Savo darbu išreikšdami kiekvienam matomam ar nematomam mūsų pastangų vaisių gavėjui – „kaip gera, kad tu esi, noriu, kad būtum laimingas“, patys patiriame gilią tiesą, jog labai gera, kad aš pats esu.

Liepos 15 d., 2015
Earle Craig. Teatralizuota krikščionybė35
Kelionė

Mes turime pasitikėti vien Jėzumi Kristumi ir tuo, kad Jis atleidžia mūsų nuodėmes ir gali perkeisti mus iš vidaus. Tik per kryžių, o ne savo jėgomis mes tampame tikrais Jėzaus žmonėmis.

Liepos 11 d., 2015
Palaidūnės civilizacijos sutrikimas6
Andrius Navickas

Holokausto neigimas šiandien daugumoje Vakarų pasaulio valstybių yra prilygintas neapykantos kurstymui. Deja, nutylima, jog nacistinėje Vokietijoje žmonijos „tobulinimo“ programos natūraliai pratęsė kitose Europos valstybėje bei JAV pradėtas iniciatyvas.

Liepos 6 d., 2015
Kelionė Dangaus Karalystės link driekiasi per žemiškąją tėvynę 1
Donatas Puslys

Trumpai tariant, nors krikščionio galutinis yra anapus šio pasaulio, tačiau išganymo drama vyksta būtent čia ir dabar.

Liepos 2 d., 2015
Bažnyčia apie migrantus Lietuvoje: „Rizika negali sutrukdyti teikti pagalbą“
Saulena Žiugždaitė

„Dirbant su pabėgėliais, visada išlieka rizikos elementas, tačiau jis negali sutrukdyti teikti pagalbą.“

Birželio 22 d., 2015
Ar politikai reikia šventųjų?5
Andrius Navickas - Žurnalas „Ateitis“

Ko mes tikimės iš politikų? Juk būtent mūsų lūkesčiai ir yra tas kryžiaus, kurį tenka nešti politikams, svoris. Kiek mes padedame jiems įveikti pagundas bent jau savo maldomis? 

Politika ir jos karikatūros3
Andrius Navickas

Šiandien svarbiausias krikščionių uždavinys politiniame gyvenime ne užimti įtakingiausius postus valstybėje, bet į politiką sugrąžinti elementarią dorovinę gramatiką, be kurios ji tėra visų karas su visais.

Birželio 19 d., 2015
„Laudato Si’“ – apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais“10

Popiežius Pranciškus kreipiasi pirmiausiai į tikinčiuosius katalikus, kartodamas šv. Jono Pauliaus II žodžius: „krikščionys ypatingai suvokia, kad jų veikla kūrinijoje, jų pareigos gamtai ir Kūrėjui yra jų tikėjimo dalis“ (64).

Gegužės 29 d., 2015
Paprastumo džiaugsmas. Apie karjerą: ar visada kuo aukščiau, tuo geriau?2
Iustitia et Pax

Svarbiau ne tai, kiek aukštai užlipai profeisnėmis kopėčiomis, o tai, ar jautiesi savo vietoje. Tikime, kad šie pasakojimai iškels svarbių klausimų ir jums.

Gegužės 15 d., 2015
Socialinis teisingumas – misija įmanoma1
Andrius Navickas - Artuma

Kiekvienoje visuomenėje egzistuoja natūrali įvairovė. Žmonės skiriasi savo sugebėjimais, pomėgiais, pastangomis, pagaliau kiekvienam iš mūsų tenka atsidurti skirtingame įvykių sraute.

Gegužės 13 d., 2015
Europoje netiksliai suprantamas subsidiarumo principas22
Samuel Gregg

Pasak Actono instituto JAV studijų direktoriaus, filosofijos daktaro S. Greggo, tinkamas subsidiarumo principo įgyvendinimas reikštų gerovės valstybės funkcijų siaurinimą Europoje.

Kodėl subsidiarumas giriamas žodžiais, o ne darbais?6
James Kalb

Lygybė ir veiksmingumas yra tapę didžiausiu rūpesčiu, dėl to visuomenė redukuojama į mechanizmą, valdomą iš viršaus į apačią. Tokia tvarka supranta žmogų skurdžiau, negu jis yra iš tikrųjų. 

Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principai20
Vyskupas Kęstutis Kėvalas - Iustitia et Pax

Šioje laidoje siūlome vyskupo Kęstučio Kėvalo  pasakojimą apie svarbiausias Bažnyčios socialinio mokymo siūlomas gaires. Neabejojame, kad šis pasakojimas bus įdomus kiekvienam, norinčiam geriau pažinti Bažnyčios socialinį mokymą.

Bernardinai TV. Dovanojimo kultūros ugdymas
Iustitia et Pax

Institucijos negali pakeisti meilės darbų ir dovanojančios širdies. Būtent dovanojanti širdis yra mūsų prigimtį atitinkanti laikysena. Tai nėra koks nors nuopelnas, nėra savęs skurdinimas, tai veikiau žmogiškosios prigimties auginimas, tikroji savirealizacija.

Marie Dominique Philippe OP. Masių kultūra ir visuomenė1
Tiesos.lt

„Masių“ ir „visuomenės“ santykiai – tipiška mūsų epochos problema, nesiliaujanti aštrėti pastaraisiais dešimtmečiais. Ji reikalauja nuodugnių antropologinių apmąstymų ir išsamios dabartinės kultūrinės aplinkos analizės.

Būti pasaulyje: popiežius Leonas XIII
Andrius Navickas

 Popiežiaus Leono XIII pontifikatas tęsėsi dvidešimt penkerius metus. Jis mirė 1903 metais. Popiežius iškeliavo pas Dangiškąjį Tėvą, spėjęs atlikti viską, ką galėjo. Per jo pontifikatą Bažnyčia labai sustiprėjo ne tik išoriškai, bet ir iš vidaus.

Apie subsidiarumo principą ir valdžios ribas1
Vyskupas Kęstutis Kėvalas - Bernardinai.TV

Vyskupas Kęstutis Kėvalas pasakoja apie Bažnyčios socialinio mokymo šerdį – subsidiarumo principą. Taip pat svarsto, kiek Bažnyčia turi drąsos ir atkaklumo laikytis šio principo vidaus gyvenime. Vyskupas kelia klausimą apie valdžios ribas teisingoje visuomenėje.

Gegužės 10 d., 2015
Meditacija draugystės tematika1
Donatas Puslys

Kaip aš, kuris esu laikinas, trapus ir nuodėmingas, galiu būti to, kuris yra amžinas, begalinis ir visagalis draugu? Ar ne per didelis užmojis?

Gegužės 5 d., 2015
„Pagarba religiniams simboliams – tai pagarba žmogui“23
Vygantas Malinauskas

Gyvename sekuliarioje visuomenėje, kurioje deklaruojama asmenų lygybė ir įsitikinimų laisvė, tačiau paradoksaliai religinėms pažiūroms neretai tenka kovoti už teisę viešai reikštis ar tikėtis kitų pagarbos.

Gegužės 4 d., 2015
Harry Blamires. Pagrindiniai principai
Šiaurės Atėnai

Ko gero, daugelis kažkada juokėmės iš pasakojimo apie airį, kuris, praeivio paklaustas kelio į geležinkelio stotį, atsakė: „Jeigu aš eičiau į geležinkelio stotį, iš šios vietos tikrai nepradėčiau ten eiti.“

Dešimt teisingos visuomenės principų13

Pateikiame 10 teisingos visuomenės principų, kuriuos suformulavo Bažnyčios socialinis mokymas. Kartu raginame susimąstyti, kiek mes, krikščionys, prisidedame prie jų įtvirtinimo ir ką dar galėtume padaryti.

Gegužės 1 d., 2015
Darbas ir žmogus
Šv. Jonas Paulius II - Katalikai.lt

Apskritai reikia priminti, kad šeima yra vienas iš svarbiausių orientacinių punktų, pagal kuriuos turi būti nustatoma žmogaus darbo socialinė etinė tvarka.

Darbas (1). Pasiklydusiems tarp Skruzdės ir Žiogo13
Jūratė Micevičiūtė

Akivaizdžiausias atsakymas: be darbo nėra atlyginimo (bent jau teoriškai), o be pinigų tai kas gi šiais laikais žmogus.

Darbas (2). Tėvų ir senelių palikti proto gardai3
Jūratė Micevičiūtė

„Gamtavaikių“ įsitikinimas, kad darbas (kaip kančia ir pastanga) ir gyvybė yra neatsiejami, atsispindi ir mus pasiekusiose patarlėse, tokiose kaip „kas nedirba, tas nevalgo“, primenančiose garsųjį šv. Pauliaus paskatinimą Naujajame Testamente.

Darbas (3). Ką paveldėjom iš antikos ir krikščioniškosios Europos? 9
Jūratė Micevičiūtė

Kas bendra tarp graikų ir Dabartinės lietuvių kalbos žodyne pateikto „darbo“ apibrėžimo? Ogi žodžiai „protinė ir fizinė veikla“.

Darbas dviese3
Chiara Lubich

Kartais mus apninka tokios įkyrios mintys apie praeitį, apie ateitį ar apie dabartį, susijusios su vietomis, aplinkybėmis ar žmonėmis, kurių mes negalime tiesiogiai paveikti, kad tik didžiulėmis pastangomis pajėgiame vairuoti savo gyvenimo laivą.

Darbas (4) Asketinis marksizmo idealas7
Jūratė Micevičiūtė

Sovietinis socialinės inžinerijos eksperimentas praktikoje atskleidė du ribotumus, kuriuos teoriškai numatė jau Marxo amžininkai, kiti du modernybės tėvai, F. Nietzsche ir Z. Freudas.

Darbas (5). Pažadėtosios laimės žemėje
Jūratė Micevičiūtė

Yra mūsų planetoje keliolika kraštų, kur žmonės visai rimtai tiki, jog jų gyvenimo tikslas – būti laimingiems, maža to: kad jie turi į tai neginčijamą teisę.  Kur jau čia besiginčysi, jei laimę dieną naktį visais kanalais žada reklamos? 

Darbas (6). Laisvė rinktis: kodėl triūsia skruzdė ir kam groja žiogas1
Jūratė Micevičiūtė

Anot šv. Teresės Avilietės: „Patikėkite manimi, Morta ir Marija turi dirbti išvien, kad priimtų Viešpatį ir visuomet Jį turėtų su savimi, užuot sugadinusios Jam viešnagę neduodamos valgyti.“

Balandžio 30 d., 2015
Andrius Navickas. Šventoji maištininkė Dorothy Day3
Andrius Navickas - Kelionė

Galima drąsiai sakyti, jog per visą XX amžiaus Bažnyčios istoriją sunku atrasti kitą taip giliai tikintį kataliką, kuris tiek kartų vertė Bažnyčios hierarchus griebtis už galvų.