Sankirtos | Visuomenė

Tūkstančiai herojų neišdavė laisvės

Panevėžio vyskupo emerito J. Kaunecko kalba, pasakyta minint ketvirtąsias mons. Alfonso Svarinsko mirties metines.

Ministras atlaiduose

Nuo gegužės mėnesio dirbantis žemės ūkio ministras buvo sukritikuotas dėl dalyvavimo Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, ir ne tik.

Prekyba narkotikais apima visą Lietuvą

Pagrindinė problema, su kuria šiandien susiduria ne tik Lietuva, bet ir visa Europa – kelių narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas vienu metu. 

Kaip pertvarkysime paveldosaugą?

Daug nesigilinant galima pasakyti, kad Metmenys parengti prastai. Klausimas – tyčia ar netyčia.

Muziejus, kuriame lankytojai supranta esą svarbūs

Prieš pusantrų metų studentiškame Tartu mieste atidarytas naujasis Estijos nacionalinis muziejus išsyk sulaukė pripažinimo. Pokalbis su viena iš kuratorių. 

Lietuvos karaimų kultūros bendrijai – 30

M. Gamzajevo sveikinimo kalba: Jūs, karaimai, kartu su totoriais esate gražios, nepakartojomos tiurkybės salos ne tik Lietuvoje, bet visoje Europoje steigėjai bei fundatoriai. 

Gėdos čempionatas

Šiųmetinis „futbolo“ maskaradas bematant pasibaigs, Rusija plės karines agresijas. 

Liudas Mažylis apie „Laisvės karį“: „Gražu. Vietoje. Tinka.“

Kodėl „Laisvės kario“ skulptūra patinka žmonėms? Kauno miesto muziejaus muziejininko S. Jazavitos ir prof. L. Mažylio komentarai.

Tvarus paveldosaugos netvarumas

Abu šie dokumentai – tiek Kultūros paveldo apsaugos pertvarkos metmenys, tiek ir Muziejų koncepcijos projektas – panašūs tuo, kad nelabai aišku, kam apskritai jų reikia.

Istorija kaip muziejaus eksponatas ir kaip dabartis

Antro pasaulinio karo muziejus byloja apie istoriją, peržengiančią valstybių sienų ribas, apie sudėtingą raizginį veiksmų, sprendimų ir įvykių. 

Keturi klausimai politikos filosofui Ivanui Krastevui
Aurimas Švedas - Atviros Lietuvos Fondas

Kas sukuria „Krastevo efektą“? Tikriausiai gebėjimas į aklavietėmis virtusius klausimus rasti netikėtus atsakymus; mokėjimas apie sudėtingus dalykus kalbėti paprastai ir skaidriai; meistriškas žongliravimas mikro ir makro perspektyvomis.

Prieš Realybę. Apie paminklą J. P. Sartre'ui Nidoje

Žmogus eina prieš vėją. 1965 m. Antano Sutkaus padaryta J. P. Sartre'o nuotrauka Nidoje tapo neseniai atidengto paminklo filosofui modeliu.

Lietuvos švietimo optimizavimo keliu

Jungiant universitetus tarsi lieka nebereikalingi pagrindiniai Lietuvos edukologijos universiteto rūmai Vilniuje, Studentų gatvėje. Priminsime, šio universiteto (buv. Pedagoginio instituto) istorija siekia prieškarį.

Katalikas, sugalvojęs Pasaulio futbolo čempionatą

FIFA veikiau asocijuojasi su korupcija ir komercija nei tautų vienybe ir žmonių lygybe, tačiau ilgametis jos vadovas Jules Rimet manė, kad futbolas moko krikščioniškų vertybių.

Per anksti nustojome kurti savo Lietuvą

Trumpi dienoraštiški V. Sventicko užrašai atskleidžia literatūros kritiko reagavimus į socialinius reiškinius, gyvenimo pokyčius, aktualius literatūros ir kitų menų raidos procesus.

Demokratija, autoimuninės ligos ir sprendimas
Ruslanas Baranovas - Naujasis židinys

Ar Derrida politinės filosofijos kvietimas turi šansų šiuolaikiniame pasaulyje? O gal jis palieka kelią kitai, kur kas mažiau demokratiškai politikai, kurią matome ateinant?

Pėsčiomis per Izraelį (II dalis)
Martynas Vingrys - Žurnalas „Ateitis“

Po savaitės žygio Izraelio pietuose esančia Negevo dykuma, nacionalinio tako žymomis sekdami, išėjome į civilizuotus kraštus.

Tautiškumas – saugoti ar kurti?

Kai girdžiu kalbas, kad mums reikia išsaugoti tautiškumą, suklūstu. Apie ką kalbama? Kodėl kalbama apie saugojimą, o ne kūrimą? Manau, kad dėmesys žodžiams šiuo atveju yra labai svarbus, nes vieno ar kito termino pasirinkimas nėra atsitiktinis. 

Atotrūkis tarp vyrų ir moterų pensijų – iššūkis ne tik Lietuvai

„Sodros“ duomenimis, Lietuvoje atotrūkis tarp vidutinių vyrų ir moterų senatvės pensijų – 17 procentų. Jį lemia tai, kad moterys per savo darbingą amžių uždirba vidutiniškai mažiau negu vyrai. 

#Metoo kaip žingsnis į priekį ir visa civilizacija atgalios
Justinas Daugmaudis - Naujasis židinys

#metoo pergalė reikštų žengimą anapus to, ką mes suprantame kaip Vakarų visuomenę, ir dar daugiau – tai reikštų žengti anapus to, kas įgalino paties judėjimo atsiradimą.

Dainų šventė – kiek iš tiesų tradicinė ir aktuali?

Apie tai, kiek dabartinei kartai ir moderniai valstybei yra aktualus tokios Dainų šventės, kokią ją turime, turinys.

Tiesa apie mokslą viduramžiais

Nuo XIX a. pradžios mokslas iš laboratorijos pašalino Dievą. Priešingai, viduramžių gamtos filosofui Dievas visada buvo bet kokio svarstymo apie gamtą centre.

Konferencija mieste, kuriame užgimsta vėjas
Laura Laurušaitė - Naujasis židinys

Pastarojo meto mokslo politikos tendencijos ir pakilios mokslinės diskusijos šimtmečiui skirtose mokslinėse konferencijose – du gerokai konfliktuojantys naratyvai.

Kaip mąstyti apie istoriją moderniame pasaulyje?
Simona Merkinaitė - Naujasis židinys

XX a. tironijos veikė atsispirdamos nuo istorinio determinizmo prielaidos. Jos tikėjo(si), kad, sukonstravus tam tikras aplinkybes, pavyzdžiui, nebaudžiamumą, nusikaltimus bus įmanoma vykdyti masiškai, eilinių žmonių rankomis.

Barselona – miestas, nusileidęs iš dangaus
Vytautas Raškauskas - „Apžvalga“

Barselona yra kaip pati geriausia vaikystės laikų draugė, kuriai, sutikęs po daugelio metų tylos, gali atverti visą širdį.

Ar atjos Kauno Vytis į Vilniaus Valdovų rūmus?

Šis paminklas atliepia dabartines Kauno (Lietuvos?) nuotaikas. Jis didelis, agresyvus, pretenzingas, netolerantiškas, grubokas ir šiek tiek suvaidintas. Absoliučiai nevilnietiškas.

Užrašai iš provincijos

Ne taip seniai teko lankytis Dovydų kaime. Iš čia yra kilę keletas gana garsių žmonių, žinomiausi iš kurių rašytojas Julijonas Lindė-Dobilas, kalbininkas Petras Būtėnas ir žurnalistas bei Lietuvos partizanas Julijonas Būtėnas.

Šioje šalyje nėra vietos opozicijai?

Net nesvarbu, ar Semeška galiausiai bus pašalintas. Svarbi pati žinutė, siunčiama kiekvienam žmogui: nepalankių valdžiai klausimų kėlimas ir kritika – pavojinga.

Tauta prieš bolševikinį kultūros užvaldymą, arba Kas yra Apskritas nulis?

„Mes senąjį pasaulį sugriausim ir naują pastatysim.“ Kas galėjo pagalvoti, kad beveik po trisdešimt Nepriklausomos Lietuvos metų šią mantrą ir vėl išgirsime buldozerio griausmu. 

Vilnija 2040: tapatybė, verslas ir viešieji ryšiai

Nerimą keliantys statistiniai duomenys rodo, kad lenkiškumas Vilniaus krašte nyksta.

Europa: atvirumas ir krikščionybė

Europos Sąjunga ėmė formuotis tada, kai jos tautos suprato, kad kariaudamos tarpusavyje jos lieja vieną ir tą patį kraują.

Atsistatydina JAV vienalytes santuokas įteisinęs Aukščiausiojo Teismo teisėjas
Pro Patria

81-erių JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas Anthony Kennedy paskelbė apie savo pasitraukimą iš einamų pareigų, tuo patvirtindamas ilgą laiką sklandžiusius gandus.

Dusyk ištremtas, dusyk sugrįžęs: kaip Sibiras nepalaužė dvasios

Netikėtai ir grubiai buvo nutraukta Henriko vaikystė, ir išplėšta iš jo rankų teisė laisvai gyventi.

LLRI: pensijų reforma nesprendžia dabartinių problemų, ignoruoja ateities iššūkius

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertų teigimu, senatvės pensijų sistemos pertvarka neužtikrins didesnių pensijų ilguoju laikotarpiu. Užuot „Sodros“ sistemą reformavus, ji konservuojama.

Jungiamojo audinio formavimas. „Santaros“ savaitgalio apmąstymas

Kuo man svarbi yra „Santara-Šviesa“? Kodėl ten taip gerai jaučiuosi?

Atsvara pasaulietinei valdžiai

Koks yra sveikas valstybės ir Bažnyčios santykis? Dviejų filosofų mintys apie Emmanuelio Macrono vizitą pas popiežių Pranciškų. 

Kiek seni ir tradiciniai yra „senovės baltai“?
Tomas Daugirdas - Naujasis židinys

Lieka neaišku, kurį valstybiškai svarbų „dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą“ valstybė įsipareigotų saugoti, judėjimą „Romuva“ teisiškai pripažindama.

„Istoriją rašo nugalėtojai, bet tuoj, po akimirkos, jie pralaimės“

Istoriko, rašytojo dr. Tomo Vaisetos kalba Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto diplomų teikimo šventėje. 

Rogeris Scrutonas: Kaip liberalai išklydo iš kelio?

Liberalizmo krizė iš tiesų egzistuoja ir jos priežastis yra liberalai. 

Kai pritrūksta žodžių, gruzinas studentas deklamuoja lietuvišką poeziją

„Lietuviai galėtų imti pavyzdį iš gruzinų ir būti šiltesni bei atviresni, o mes galėtume pasistengti nevėluoti ir būti labiau atsidavę savo darbui“, – sako gruzinas studentas.

Ar valstybė turėtų pripažinti neopagonių bendriją?

Prof. V. Ališausko teigimu, „Romuvos“ propaguojamas tautiškumo ir religijos mišinys gali būti žalingas visuomenei. 

Kas yra tikrieji Lietuvos „priešai“ ir kaip su jais kovoti?

Šiandieninė Lietuvos valdžia vis smagiau užsiima klasikiniu populistų sportu: įvardinti tautos „priešus“ ir imtis energingai su jais kovoti. 

Globali Lietuva, arba Kodėl vien Tautinės giesmės užsienyje nepakanka

Neužtenka tik atšvęsti Joninių, sugiedoti himną ar surengti lietuvišką parodą kokiame kitame name. Tai yra puiku, bet vis tiek lieka klausimas, kad jei jau esi lietuvis, tai ką padarei Lietuvos namui.

Pokalbiai apie įvairovę: kuo karyba susijusi su politologija?

Rima Urbonaitė – politologė ir dėstytoja, politikos apžvalgininkė. Ar politologija turi griežtus dėsnius, kokios savybės reikalingos politikui, kas kamuoja Lietuvos politinę sistemą ir kuo karyba susijusi su politologija?

Vaikų klinikos vadovas R. Kėvalas: gydytojas kai kam vis dar yra visuomenės tarnas

Konferencijoje „Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje” pranešimą apie gydytojo orumą skaitė LSMU Vaikų klinikos vadovas prof. dr. Rimantas Kėvalas.

Privatumas, viešumas, totalitarizmas

Kalbėdama apie totalitarizmo ištakas, žydų kilmės filosofė Hannah Arendt, atkreipia dėmesį į slinktį tarp privačios ir viešosios sričių. Ribos tarp jų panaikinimas įgalina tironiją.

Tragedija, kuriai liekame abejingi

Kas dvi sekundes pasaulyje atsiranda po naują pabėgėlį. 

Prof. B. Gruževskis: ekonomika turi tarnauti socialinei raidai, o ne neaiškiems tikslams

Apie tai, kaip Lietuvos gyventojams įkvėpti viltį tikėti savo valstybe ir jos ateitimi, kalbamės su Darbo rinkos tyrimų instituto vadovu prof. Boguslavu Gruževskiu. 

Lietuvos laisvės liga

Mano sąjūdis gali suklysti ir nebijo to pripažinti. Mano sąjūdis myli pasaulį, net jei jis daro viską, kad jo nemylėtum. Ir, svarbiausia, mano sąjūdis nenori manęs praryti.

Pirmasis populistas

Jei sieki mokytis, augti, siekti tiesos ir rasti laisvę, ieškok vietų, kuriose priimami ginčai ir gerbiami nepritariantys požiūriai.