Visuomenė

Prel. Mykolo Krupavičiaus odisėja laisvėjančios Lietuvos vieškeliais

Pasakojimas apie prelatą M. Krupavičių, per pusę metų apvažiavusį beveik visus Lietuvos miestelius ir bažnytkaimius, su žmonėmis kalbėjusį apie Lietuvos valstybingumą, rinkusį aukas atsikuriančios valstybės iždui.

Visos dienos mokykla: ką rodo užsienio šalių patirtis

Pastaruoju dešimtmečiu, reaguojant į socialinius, struktūrinius visuomenės ir šeimos gyvenimo pokyčius, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų įžvalgas, įvairių šalių švietimo sistemose pradėta svarstyti ir įgyvendinti visos dienos mokyklos idėja.

Kuo skiriasi Rytų ir Vakarų populizmas?
lrt

Tik pokomunistinėje Rytų Europoje populistai geba lyg niekur nieko įveikti tradicines partijas.

Kai tauta pasirodo vienaskaita

Biblijoje skelbiama, kad tik tiesa gali padaryti mus laisvus. Remiantis tuo, svarbiausia yra gyventi tiesoje, vadinasi, ir lojalumas savo tėvynei ir tautai privalo būti įsišaknijęs tiesoje, nors dėl to ir reikėtų išsakyti daug nemalonių dalykų savo tautiečiams. 

Ukrainos naktis: žvilgsnis į revoliuciją iš miesto aikštės

Revoliucija arba laiko įtrūkis įvyksta dėl žmogiškojo poreikio ir noro gyventi laiko rutinoje. Tai laiko nuspėjamumo ilgesys. Tokį nuspėjamumą garantuoja įstatymo viršenybė, kai kiekvienas pilietis gali planuotis savo gyvenimą, išleisti vaikus į mokyklą.

Smurtautojo išpažintis: aš ją palaužiau psichologiškai

Jeigu kažko nenoriu daryti, aš įsivaizduoju, kad žmona turi ateiti ir padaryti tai už mane. Žmona privalo paversti mano gyvenimą tokiu, kad būčiau laimingas.

Grįžtantys. Ten ne mano šalis

Emigracijos ir grįžimo į Lietuvą istoriją pasakoja sutuoktinių pora – fotografas, grafikos dizaineris Tadas Kazakevičius ir jo žmona architektė Ieva Folk

Idėją Lietuvai Kauno savivaldybė pradeda įgyvendinti naikindama katalikišką gimnaziją

Vasario 6 d. Kauno miesto savivaldybė svarstys katalikiškosios Šv. Mato gimnazijos išlikimo klausimą.

Naujasis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas – A. Žukauskas

VU rektorius prof. Artūras Žukauskas šiose pareigose pakeis VDU rektorių prof. Juozą Augutį.

Vysk. Kazimieras Paltarokas: reikėjo kurti valstybę

Vysk. Kazimiero Paltaroko indėlis į nepriklausomos Lietuvos kūrimą yra Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo propagavimas ir Katalikų akcijos organizavimas.

Neatlikta misija

„Paprasčiausiai dauguma nuoširdžiausių sąjūdininkų buvo išstumti, sumenkinti, užmiršti anos santvarkos nomenklatūros. Galima sakyti, per trumpai gyvavo Sąjūdis, nors jį ir ne kartą bandyta gaivinti.“

Lietuvos mokiniai Kultūros ministerijai pavaldžius muziejus lankys nemokamai

Nemokamai nuolatines muziejų ekspozicijas galės lankyti visi Lietuvos mokiniai, pateikę mokinio pažymėjimą. 

Ar pavyks „nulaužti“ žmogų?

Tėvas Stanislovas mėgdavo sakyti: kai užklumpa depresija, reikia imti kastuvą ir eiti į daržą. Ar nykstančių Lietuvos kaimų močiučių gyvenimas nebus žmonijai reikalingos teigiamos ramybės provaizdis?

Prof. V. Safronovas: Lietuvos santykiai su Vokietija nepriklauso nuo praeities nuoskaudų

Kai po Antrojo pasaulinio karo Vokietijos įtakos rytiniame Baltijos regione neliko, atsirado prielaidų permąstyti santykius.

Prof. L. Mažyliui bus suteikiamos VDU Garbės profesoriaus regalijos

Įvertinimas skirtas už nuopelnus Lietuvos istorijai, Vokietijoje suradus istorinį dokumentą – 1918 m. vasario 16 d. nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo, ilgalaikį mokslinį ir pedagoginį darbą ir universiteto vardo garsinimą.

Kaip vienuoliai išgelbėjo civilizaciją
Thomas E. Woodsas - Katalikų pasaulio leidiniai

Ištrauka iš Thomaso E. Woodso knygos „Kaip Katalikų bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją“. Pasakojimas apie vienuolių nuopelnus Europai.

Daugiau nei įžeisti religiniai jausmai ar kūrybos laisvė

Religinių simbolių naudojimas viešojoje erdvėje nėra tik teisinis klausimas. Teismo sprendimas – dar viena galimybė diskutuoti ne tik apie konkrečius atvejus, bet apie visuomenės kultūrą.

Ekologinis rūpestis ir pilietiškumas Lietuvoje
Doxa

Ekologinių problemų refleksiją politiniame, filosofiniame ir sociologiniame diskurse – pokalbis su projekto „Rūpesčio aplinka praktikos Lietuvoje“ vykdytojomis Aiste Bartkiene ir Renata Bikauskaite.

#METOO. Bausti (,) negalima (,) pasigailėti

Kaip turėtume vertinti meną, kai žiauriai talentingas žmogus pasirodo esantis ir žiauri asmenybė – kūrybos procesuose, gyvenime, darbe? Ar genialus kūrinys tampa nebe toks genialus, kai į viešumą iškyla nederami jo autoriaus veiksmai?

Emocinė parama internetu dar prieinamesnė

„Jaunimo linija“, didžiausia emocinės paramos tarnyba Lietuvoje, dvigubai ilgina tiesioginių pokalbių internetu budėjimo valandas.

Leidykla iš prekybos išimtas knygas grąžino R. Vanagaitei

Leidykla „Alma littera“ pranešė nutraukianti bendradarbiavimą su rašytoja Rūta Vanagaite: pagal susitarimą visos išleistos knygos grąžintos autorei.

Arkivysk. G. Grušas: EŽTT sprendimas atveria kelią verslui pelnytis iš kitų orumo

LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą. 

Kaip Matas Šalčius mokėsi anglų kalbos
Dalia Cidzikaitė - Lituani(sti)ka

Vartant Mato Šalčiaus angliškai parašytus rankraščius, į akis krinta graži ir turtinga autoriaus anglų kalba. Tarp daugybės jo užrašų, laiškų ir kitos rankraštinės medžiagos surastas tekstas „Kaip aš pramokau anglų kalbos?“

Nepajudinama katalikybės sandara

Įspūdis, kad pagaliau sutikau tikrą krikščionį, tiesa, vakarietiško sukirpimo, aiškiai „iškrentantį“ iš sovietų sistemos konteksto, man susidarė susipažinus su tėvu Stanislovu.

#Vaikščiotojai-100 M. Šnipas – patriotas, kuris nemojuoja vėliava

Dienraštis „Bernardinai.lt“ kartu su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos „Vaikščiotojų“ klubu, vadovaujamu mokytojo Vytauto Toleikio, pradeda Lietuvos šimtmečiui skirtą projektą.

R. Kalinkino byla: kas laukia „Keulė Rūkė“?

Anot Vilniaus universiteto Teisės klinikos teisininkės Julijos Miliun, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas taps svarbiu precedentu, jei į teismą persikeltų ginčas dėl skandalingos „Keulė Rūkė“ reklamos.

#metoo Lietuvą krečia toliau: seksualiniu priekabiavimu kaltinamas VDA dėstytojas Jonas Gasiūnas

Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedros dėstytojas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Jonas Gasiūnas kaltinamas seksualiai išnaudojęs savo studentes.

Kai ko nors bijome – visada prisiminkime drąsiausiuosius

Istorija apie didvyrį, kuris savanoriškai pateko į Aušvicą siekdamas išsiaiškinti, kas ten vyksta, ir žinias perduoti Lenkijos pogrindžio vyriausybei. 

Grįžtantys. Kas talentingus jaunuolius iš pasaulio centro paskatino grįžti į tėvynę?

Antroje ciklo „Grįžtantys“ laidoje savo patirtimis emigracijoje ir tėvynėje dalinasi kino ir reklamos režisierius Pijus Mickus ir kompoziorius, audiovizualinių instaliacijų kūrėjas Domas Morkūnas. 

EŽTT: Reklamos su Jėzumi ir Marija ribojimas buvo nepagrįstas

EŽTT antradienį paskelbė, kad 2012 metais Vilniaus mieste ir internete skelbos dizainerio Roberto Kalinkino drabužių reklamos, kuriose vaizduojami Jėzus ir Marija, nėra žeidžiančios visus krikščionis ir buvo apribotos nepagrįstai.

Švietimo ekspertė E. Pranckūnienė: ant dabartinių mokytojų laikosi Lietuvos švietimas

Su švietimo eksperte E. Pranckūniene kalbamės apie pasitikėjimą žmonėmis, dirbančiais mokykloje.

Politike, pasitikrink savo humoro jausmą

Humoras, anot S. Popovičiaus, ne tik padeda visuomenei įveikti režimo baimę, tačiau ir atskleidžia visą autoritarizmo tragikomiškumą. Trumpai tariant, jis ne tik parodo, bet galiausiai ir vis daugiau žmonių leidžia išsakyti, kad karalius yra nuogas.

Kelios susitaikymo istorijos

Ar tiesiame kelius artimesnei, pagarbiai bendrystei su kitataučiais mūsų šalies viduje? Ar mūsų spaudoje, ypač internetinėje erdvėje, pakanka objektyvios tiesos ir pagarbumo rusams, žydams ir lenkams? 

Svarbu įsiklausyti į kiekvieno vaiko talentą
Bernardinai.TV

Kiekvienas vaikas yra talentingas, sako dailės mokytojas, animacinių filmų režisierius Darius Jaruševičius. Jam kiekvieno vaiko kūrybinė praktika – tarsi atskiras tekstas.

Iš kokių vadovėlių mokosi tautinių mažumų mokyklų mokiniai?

Lietuvos lenkų mokyklose gimtosios kalbos pradinukai mokosi iš vadovėlių, išleistų iki 2002-ųjų, nors paprastai jie keičiami kas ketverius metus; matematikos ir pasaulio pažinimo vadovėlių vertimuose gausu gramatikos, stiliaus ir net logikos klaidų.

Valstybės Nepriklausomybės stipendija – Norbertui Černiauskui

Valstybės Nepriklausomybės stipendija įteikiama kiekvienų metų kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Pergamentas su trijų Radvilų parašais

Tai Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos Rudojo raštas, išduotas Vilniuje 1577 m. vasario 15 d., kuriuo patvirtinama Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenei pardavus sklypą bažnyčios statybai.

Tikybos mokytojų ir pranciškonų iniciatyva – 100 vilties miesto darbų Lietuvai
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Į projektą įsijungė daugiau nei 30 ugdymo įstaigų: mokyklos, keli vaikų darželiai,  Klaipėdos apskrities šaulių 3-ioji rinktinė, Europos ir Lietuvos skautai, Nazareto šeimų bendruomenė.

Mokslininkė, kultūros atminties kūrėja

Dar gūdžiu sovietmečiu dr. I. Lukšaitė pradėjo tyrinėti tam laikui sudėtingas temas –  lietuvių kalbos ir Reformacijos istoriją, o tai buvo didžiulis iššūkis. Mokslininkei niekada nereikėjo daryti  savo darbų ir pažiūrų „revizijos“. 

Schemos ir skeletai

Baimė dėl įvairovės yra kažkoks alogizmas 27-aisiais postsovietijos metais. Jei to bijomasi, vadinasi, dar esame postsovietai.

Vaizduotė. Grigorijus Kromanovas

Bet kartą, gal kokioje penktoje klasėje, vasarą nukulniavau pats vienas į kiną. Rodė „Paskutinė relikvija“. Filmas spalvotas, su gražių dainų intarpais. Man jis taip patiko...

Drąsūs žmonės

Aną kartą užsienio spaudos apžvalgoje pasakojome apie 1973 m. mirusį Earlą Browderį, ilgametį Jungtinių Amerikos Valstijų kompartijos vadovą, pasaulinės reikšmės politinį veikėją, jaunystėje savo herojui Leninui spaudusį ranką.

Eilės, kviečiančios į žydiškas Vilniaus gatveles

1930 metais Leibas Stockis užrašė eilėraštį „Žydkiškos gatvelės“, kurį šiandien skaito žydų bendruomenės narys Pinchos Fridbergas. Skaito jidiš kalba, kuri tais laikais skambėjo Vilniaus gatvelėse.

#WeRemember: Ką reiškia prisiminti?

Atmintis visada yra susijusi su savirefleksija, kai istorijos pamokas pritaikome savo kasdienybei.

Pasikalbėkime apie pinigus

Pabandom kaip nors susiimti. 1 % pajamų į rankas - ne sau. Bet kam, kas jums svarbu ar miela. Nereikia Bažnyčiai, jeigu ten nevaikštot. Galima šuniukams ir kačiukams, jeigu tai jums tikrai atrodo visų svarbiausia.

Pradėję dirbti išvien, laimėtojų šalyje turėsime daugiau

Pasaulio ekonomikos forume Davose daugiau kaip trys tūkstančiai politikų, verslo vadovų ir  mokslininkų svarsto, kaip išspręsti didžiausias šių laikų problemas.

Konkurencijos pažeidimai ir korupcija: kur veda turinio panašumai?

Teoriškai atrodytų, nieko tokio, kad korupcijos ir konkurencijos pažeidimai yra panašūs savo elementais. Tačiau svarbu ne vien teoriniai svarstymai, bet ir tokių pažeidimų užkardymas.

Respublikos dvelksmas

Katedros aikštė didingiausia, tikriausia tada, kai joje nėra šurmulio, nesigirdi tuščių lozungų. Ir didingiausia, kai į ją žmonės ateina susikaupti, apmąstyti valstybės, savo praeities bei dabarties.

Pokalbis apie emigraciją: ką reiškia išvykti, sugrįžti ir aktyviai veikti Lietuvoje?

Tradicinė edukacinių renginių ciklo „Pokalbiai apie emigraciją“, organizuojamo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, dalis yra gimnazistų susitikimas su emigracinės patirties turinčiais žmonėmis.

Gedimino laiškas, kuriame pirmąkart paminėtas Vilnius

Šiandien pristatomas prieš 700 metų valdovo Gedimino lotyniškai parašytas laiškas Europos miestams. Jame pirmą kartą paminėtas Vilnius.