Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 08 17

Evangelija.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

10 būdų, kaip spręsti konfliktus šeimoje (ypač karantino metu)

Unsplash.com nuotrauka

Sakoma, kad tik du dalykai gyvenime yra neišvengiami – mirtis ir mokesčiai. Bet jei teko dėl šios COVID-19 pandemijos paskelbto karantino metu su sutuoktiniu visuomet būti namuose, galiu pridėti dar vieną neišvengiamą dalyką – konfliktai tarp sutuoktinių.

Gyvename įtampos kupinais laikais. Ore tvyro nežinomybė. Kai tenka šeimos laivą plukdyti neištirtais koronaviruso pandemijos vandenimis, labai reikia nuosekliai bendradarbiauti su sutuoktiniu. Deja, dažnai irkluojame į skirtingas puses: ginčijamės ir pykstame, taisome vienas kitą ir kritikuojame, nesutinkame, aiškinamės ir galimai naikiname vienas kitą savo žodžiais. Mums reikia pagalbos.

Noriu pateikti 10 principų, kurie, tikiu, padėtų įveikti šeimoje kilusius konfliktus, kad sudėtingu laikotarpiu mes labiau suartėtume, o ne toltume vienas nuo kito.

1. Padėkite į šalį savo įrankių dėžę

Kai mūsų sutuoktinis nusideda, kai jo trūkumai iškyla į paviršių, esame gundomi prisiimti „taisytojo“ vaidmenį – stengiamės padaryti savo sutuoktinį panašų į Dievo atvaizdą (geriausiu atveju) arba į savo atvaizdą (blogiausiu atveju).

Tačiau taisyti sutuoktinį nėra jūsų darbas – tik Dievas iš tiesų gali mus visus pataisyti. Tik Jis gali išimti mūsų mirusią, akmeninę širdį ir vietoj jos įdėti gyvą, minkštą širdį, ir padaryti mus panašiais į Kristų – žmonėmis, kurie mąsto, kalba ir veikia kaip Jis (Ez 36, 26–27). Tu nesi savo sutuoktinio širdies inžinierius – tik Dievas gali pakeisti Jo širdį.

2. Žaiskite žaidimą „Sugauk kamuolį“

Iškilus konfliktui, daugelis porų instinktyviai pradeda žodžiais „žaisti stalo tenisą“ – smarkiai ir agresyviai svaidosi žodžiais, nė nesustodami pasvarstyti.

Visgi geriau žaisti kitaip. Padėkite savo raketes ir žaiskite žaidimą „Sugauk kamuolį“. Kai kalba sutuoktinis, pagauk jo metamą kamuoliuką (klausykis). Palaikyk kamuoliuką savo rankose (pagalvok apie tai, ką tavo sutuoktinis ką tik pasakė). Tada gali švelniai kamuolį mesti atgal (kalbėk su meile). Klausyk. Galvok. Kalbėk. Tokia tvarka. Reikia laiko išmokti. Reikia kantrybės. Bet taip užsimegs taikus pokalbis.

3. „Apsiaukite aukštakulnius (arba sportbačius)“

Dėkite visas pastangas suprasti savo sutuoktinį. „Apsiaukite jo batais.“ Pasistenkite pamatyti pasaulį jo akimis. Parodykite, kad suprantate jo (jos) emocijas. Kodėl empatija sutuoktiniui yra tokia svarbi? Ji siunčia žinią, jog tavo sutuoktinio emocijos yra tikros, teisėtos ir svarbios, sako jam, kad jis nėra problema, jis – asmuo, kurį verta pažinti ir mylėti. O svarbiausia, kad tai perteikia empatišką Kristaus meilę – Jis pasirinko palikti dangų, ateiti į šį pasaulį ir vaikščioti „apsiavęs mūsų batais“, jausti mūsų skausmą ir galiausiai mirti vietoj mūsų.

4. Klauskite – kodėl?

Jei atsakote savo sutuoktiniui netinkamai, paklauskite savęs – kodėl taip yra? Kas tavo širdyje yra tokio bedieviško elgesio šaknis? Ar garbini kokį stabą? Gal tiki kokiu nors melu apie Dievą, savo sutuoktinį, save ar tave supantį pasaulį?

Kaskitės iki savo atsako šaknų – širdies dalykų, lemiančių nepagarbius jūsų žodžius ir veiksmus. Nes jei pikta šaknis nebus išrauta, vaisiai nepasikeis (Lk 6, 43–45).

5. Neišpūskite problemų

Venkite perdėti, neišpūskite problemų. Tai neturėtų turėti vietos dievotoje šeimoje mažiausiai dėl dviejų priežasčių: pirma, perdėjimas yra melo forma, devinto Dievo įsakymo – Neliudyk neteisingai prieš savo artimą (Iš 20, 16) – laužymas. Išpūsdami dalykus, mes iškreipiame tiesą. Antra, išpūsdami problemą, perdėdami, mes lengvai galime užsipulti asmenį – tai gali tapti išpuoliu prieš tai, kas yra tavo sutuoktinis, o ne prieš tai, ką jis padarė.

Išskyrus tam tikrus išskirtinius atvejus, kritikuodami sutuoktinį nevartokite žodžių: visadaniekadaviskasniekaskiekvienasnė vienasnuolatosvisiškaiištisai, nuosekliai. Yra ir daugiau panašių žodžių, bet, tikiu, jūs pagavote užuominą.

Unsplash.com nuotrauka

6. Džiaukitės kritika

Patarlėse sakoma, kad pats geriausias būdas įgyti išminties – išgirsti, suprasti ir pritaikyti konstruktyvų įvertinimą, atsakomąją reakciją: Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus (Pat 1, 7); Klausykite pamokymų ir būkite išmintingi, neatmeskite jų (Pat 8, 33); Kas mėgsta pamokymą, mėgsta išmintį; kas nepriima patarimo, tas bukaprotis (Pat 12, 1); Išmintingas sūnus klauso tėvo pamokymų, o pašaipūnas neklauso barimo[…] Išdidumas sukelia ginčus, išmintingieji klauso patarimo (Pat 13, 1. 10); Kvailys paniekina savo tėvo pamokymus, o kas klauso perspėjimų, yra supratingas. […] Kas klausosi gyvenimo pabarimų, liks tarp išmintingųjų (Pat 15, 5. 31); Klausykis patarimo ir priimk pamokymą, kad ateityje būtum išmintingesnis (Pat 19, 20); Rykštė ir pabarimas teikia išminties (Pat 29, 15). Jei iš savo sutuoktinio sulaukiate sveikos kritikos dozės, jūs turite puikią progą tapti išmintingesnis.

Tačiau yra bėda: kritika skaudina. Kaip įveikti skausmą ir džiaugtis, kai tave kritikuoja? Turite pamatyti ir „pamėgti prizą“, kuris laukia. Kuo labiau myli išmintį – ypač Jėzų Kristų, „Dievo išmintį“ (1 Kor 1, 24), tuo labiau būsi pasiryžęs/-usi iškęsti skausmingą kritiką – kad tik įgytum tos išminties.

7. Atsisakykite piktos kritikos

Stresui augant ir įtampai stiprėjant, tikėtina, kad sutuoktinis gali pradėti neteisingai kaltinti, išpūsti tavo nuodėmes ar įtarinėti ir primesti nešventus motyvus, kai jūsų motyvai yra (santykinai) tyri.

Ką daryti, susiduriant su tokia neteisybe? Sekite Kristaus pavyzdžiu. Kai nekaltas, nesavanaudis Gelbėtojas buvo šmeižiamas ir kaltinamas, Jis neatsakė tuo pačiu (1 Pt 2, 23). Kai Tas, kuris niekada neturėjo kentėti, buvo prikaltas prie kryžiaus, Jis negrasino, bet žvelgė į Tėvą, kuris vieną dieną Jį išteisins. Jėzus savo valia kentėjo neteisybę, nes žinojo, kad Dievas galiausiai Jį išteisins. Ar seksite Kristaus pavyzdžiu?

8. Pasiimkite išeiginę

Kai santykiai įkaista, kartais gerai atsitraukti ir „pasiimti išeiginę“. Tai padės atrasti emocinę pusiausvyrą – vietą, kur adrenalinas nebesiveržia venomis ir nebegundo sakyti dalykų, dėl kurių paskui gailėtumeisi.

Antra, tai atneš dvasinį aiškumą. Su Dievu praleistas laikas (raktas į sėkmingą poilsį) pakeis tavo širdį: Dvasia apkaltins tave dėl nuodėmės, jūs vėl suderinsite savo mintis su Dievo mintimis. Kai grįšite prie pokalbio, jau būsite kitas žmogus.

9. Prašykite pagalbos

Žinau, kad paskelbto karantino metu visi turėjome izoliuotis. Tačiau mes niekados neturime nutraukti santykių su kitais krikščionimis. Šios pandemijos ar kitu sunkiu metu mums reikia pagalbos, ir Kristaus Kūnas, Bažnyčia, gali palaikyti ir vesti mus, padėti įveikti santuokoje kilusius iššūkius.

Kai iš tiesų yra labai sunku, patariu abiem sutuoktiniams susisiekti su pastoriumi, patikimu vyresniuoju, dvasiškai brandžia pora iš bažnyčios ar, jei reikia, krikščioniu santuokos konsultantu. Nebūkite pernelyg išdidūs ir nebijokite ieškoti pagalbos. Galbūt jūsų santuokai dabar pagalbos reikia labiau nei kada nors anksčiau.

10. Dažniau gerkite Gyvojo vandens

Patį svarbiausią dalyką palikau pabaigai: gerkite pakankamai vandens. Šios ir kitų krizių metu reguliariai kartu su savo sutuoktiniu gerkite Kristaus gyvąjį vandenį.

Kartu skaitykite Bibliją ir diskutuokite apie tai, ką perskaitėte. Kasdien melskitės. Kreipkite savo dėmesį į Kristų drauge su kitais krikščionimis (virtualiai, be abejo). Sekmadieniais šlovinkite Viešpatį kartu sėdėdami ant sofos. Atraskite būdų patarnauti kitiems per atstumą. Kalbėkite apie Jėzų tiems, kurie dar Jo nepažįsta. Dosniai aukokite. Kuo daugiau Gyvojo vandens gersite, tuo sveikesnės bus jūsų šaknys, tuo minkštesnė širdis ir šventesnis bus jūsų bendravimas, konfliktams iškilus.

Na ir pabaigai: svarstymai, kaip sėkmingai kartu su sutuoktiniu ištverti šią COVID-19 krizę, susikoncentruoja į patį paprasčiausią, bet turbūt sunkiausiai įvykdomą Jėzaus įsakymą – mylėti. Guldykite savo gyvenimą dėl savo sutuoktinio – iš meilės. Net ir tada, kai nesutariate, kai kyla konfliktų. Ypač, kilus konfliktams.

Iš www.thegospelcoalition.org vertė Lina Tamonytė

Spausdinta laikraštyje „Ganytojas“, 2020 m. birželis