Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 08 16

Kun. Mindaugas Malinauskas SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mt 19, 23–30 „Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“

Jėzus tarė savo mokiniams: „Iš tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“.

Tai išgirdę mokiniai labai sumišo ir klausė: „Tai kas galės būti išgelbėtas?“

Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“.

Tada Petras jį paklausė : „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“

O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kuris palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.
Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių – pirmi“.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Šiandienos Evangelijos ištraukoje Jėzus metą stiprų pareiškimą, kad turtuoliui nelengva patekti į Dangaus karalystę. Nuosavybė yra žmogaus prigimčiai savitas ir siektinas dalykas. Kalbama ne vien apie materialiuosius turtus, bet ir dvasinius. Pripažinkime, kad net ir šventasis, tas, kuris tikrai pagal Dievo valią gyvena, yra turtingas bent jau dorybių.

Jėzus vėliau paaiškina, jog turi omenyje sudėtingą turtuolio situaciją: „Žmonėms tai negalimas dalykas, o Dievui viskas įmanoma.“ Jėzaus minimas turtuolis yra tas, kuris nepripažįsta Dievo valdžios ir galybės, bet kažkokiu pagrindu savinasi tą galią, priskirdamas ją sau, kad ir vien savo asmeniniame gyvenime. Dievas nori viską pakelti į dangaus garbę, bet Jėzaus minimas turtuolis bando kažkur savo sau priskirtomis galimybėmis, galia, savybėmis, priemonėmis, turtais valdyti kaip galutinis valdovas, nepripažindamas Dievo viršenybės.

Tendencija valdyti kaip aukščiausią galią turinčiam valdovui yra tikrasis turtuolio bruožas. O kad reikalas susijęs ir su dvasiniais turtais, matome iš Jėzaus atsakymo Petrui, kas jo laukia už tai, kad viską paliko ir sekė paskui Jį. Nors ir palikai materialiu būdu turtus dėl Jėzaus, bet jei dvasioje dar nešiojiesi nuopelnus, Dangaus karalystėje gali būti paskutinis. Todėl turime ir žodžiu, ir valia, ir laisva širdimi visuose savo turtuose pripažinti Dievo viršenybę.

Bernardinai.lt archyvas

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.