2007 05 08

Antanas Saulaitis SJ

Bitutė

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kunigas Antanas Saulaitis atsako į vaikų klausimus

Ar tose šalyse, kur jums teko būti, vaikai taip pat kaip ir Lietuvoje ruošiasi Pirmajai komunijai? (klausia Eglė iš Kauno)

Jungtinėse Amerikos Valstijose Šv. Komunijai ruoša vyksta trečioje klasėje nuo rudens iki gegužės. Pagrindiniai ruošėjai yra vaiko tėvai, kurie pirmieji atsako už vaiko religinį auklėjimą. O parapijoje tėvams padeda mokytoja ar mokytojas, ypač tėvų susitikimais. Dabar yra ir visokių knygučių su uždaviniais, pratimais, kad vaikas ir visa šeima drauge gilintųsi į mūsų tikėjimą.

Kuri religinė šventė jums svarbiausia? Kodėl? (klausia Vaidotas iš Prienų r.)

Man mieliausia šventė, Vaidotai, yra Velykos. O Velykų – labiausiai pats Velyknaktis, kai Krikštą, Sutvirtinimą ir Pirmąją Komuniją priima suaugusieji. Šie žmonės tam ruošėsi sąmoningai, kitaip nei dauguma mūsų – tuos sakramentus esame priėmę vaikystėje ir tik vėliau suprantame, ką jie reiškia. Kai užgiedama „Linksma diena“ ir dar groja trimitas, žinai, kad Kristus tikrai prisikėlė ir mums teikia naują gyvenimą.