2008 06 10

bernardinai.lt

Literatūra ir menas

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Moksleivių kūrybos konkursas paveldo tema įgavo pagreitį

Jaunoji Kupiškio gyventoja, Povilo Matulionio vidurinės mokyklos 7 klasės moksleivė Neringa Petronytė, konkursui „Mūsų paveldas ir aš“ atsiuntusi Kupiškio tvenkinio nuotrauką, parašė: „Aš tik norėčiau nors truputį išgarsinti savo miestelį  – Kupiškį“. 

Per dvi praėjusias savaites Lietuvos moksleiviai kūrybos konkursui „Mūsų paveldas ir aš“ atsiuntė daugiau kaip 600 nuotraukų! Konkurse dalyvauja 2-12 klasių moksleiviai iš įvairių Lietuvos regionų, daugiausiai kūrinių atsiuntė vyresniųjų klasių mokiniai.

Lietuvos bažnyčių remiamas, dangaus skliautas neįgrius

Iš siūlomų keturių konkurso temų vaikų ir jaunimo tarpe populiariausia yra „Bažnyčios – dangaus kolonos“. Šia tema jau yra atsiųsta net 120 nuotraukų. Meniškose fotografijose konkurso dalyviai užfiksavo Lietuvos katalikų bažnyčias, o taip pat ir kitų tikybų šventoves: cerkves, sinagogas ir netgi Trakuose esančią kenesą – vieną iš trijų pasaulyje veikiančių karaimų maldos namų. Dažniausiai fotografuojamos šios įžymios mūsų šalies bažnyčios: Vilniaus katedra bei greta stovinti varpinė ir Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia. Įdomu pastebėti, kad Vilniaus katedrą fotografuojantys vaikai nuotraukas siunčia iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, o štai Vytauto Didžiojo bažnyčia – išskirtinai kauniečių pasididžiavimas. Kitos moksleivių mėgstamos šventovės ir šventos Lietuvos vietos: Kryžių kalnas Šiaulių rajone, Šv. Onos, Šv. Jonų bažnyčios Vilniuje.

Konkurso koordinatorė Ieva Brukaitė pastebėjo, kad moksleivius domina unikalus lietuvių kultūros paveldas – medinės bažnyčios: Šv. Arkangelo Mykolo – Kiduliuose (Šakių r.), Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos – Juodupėje (Rokiškio r.), Šv. Juozapo – Kėdainiuose, Šv. Karolio Baromiejaus bažnyčia ir varpinė Upytėje (Panevėžio r.). Tai tikrai dar ne visi, iki šių dienų išlikę, mediniai Lietuvos maldų namai, pastatyti XVIII – XIX a. pradžioje, jų mūsų krašte – bemaž 300.

Bažnyčių bokštai, varpinės, vienuolynai, koplyčios, šventųjų koplytstulpiai, Švenčiausios Mergelės Marijos, Nukryžiuotojo, Rūpintojėlio skulptūros, kryžiai – paminklai karo aukoms atminti, kapinaičių fragmentai – tai vis sakraliosios architektūros paveldas Lietuvos miestuose, miesteliuose, kaimuose, šalikelėse, palaukėse, pamiškėse, o dabar – ir moksleivių kūriniuose.

 Nenorime, kad išnyktų tai, ką paveldėjome iš protėvių

Kuriantys ir paveldo objektų likimui neabejingi mokiniai meniškas nuotraukas, įdomius piešinius, įvairius koliažus pateikė ir kitoms konkurso „Mūsų paveldas ir aš“ temoms: „Gyvasis paveldas ir aš“, „Paveldėta tikrovė ir legendos“, „Nenoriu, kad išnyktų!“; iš viso – apie 200 kūrinių kultūros ir gamtos paveldo tema. Nuotraukose vaizduojami ir visiems gerai pažįstami objektai (pavyzdžiui: Trakų salos pilis, Raudonės, Raudondvario, Panemunės, Palangos, Užutrakio dvarų rūmai, Kauno ir Vilniaus rotušės, Gedimino bokštas, Televizijos bokštas, IX Kauno fortas, Vilniaus, Klaipėdos, Kėdainių senamiesčių fragmentai), ir netgi netikėti atradimai, kaip antai – slaptingas medinis namelis Žagarėje, visas išpuoštas įvairiais senoviniais metalo indais: dubenimis, puodais, kiaurasamčiais ir panašiais.

Moksleivių kūriniuose atsispindi ir išsaugotas, ir laiko bei žmonių abejingumo paniekintas paveldo grožis, ir puoselėjama pagarba aplinkai bei praeičiai, ir beatodairiškas, kartais – net barbariškas, jos naikinimas. Kūrinių autorių palikti komentarai pratęsia nuotraukos ar piešinio idėją bei išreiškia savo nuomonę aktualiais kultūros paveldo, ypač jo išsaugojimo, klausimais.  

Naują konkurso temą pasiūlė patys moksleiviai

Sulaukėme ir didelio srauto nuotraukų (daugiau kaip 200), kuriose nėra užfiksuotų kultūros paveldo objektų, tačiau jose išreikštas mokinių požiūris, jog gamtos objektai – ne mažiau svarbus ir labai brangus mūsų visų paveldas. Atsižvelgdami į jaunosios kartos jautrumą nepaprastam mūsų krašto gamtos grožiui, paskelbėme naują – penktąją konkurso temą – „Mes paveldėjom žemę Lietuvos“. Nuostabiais Lietuvos peizažus ir mažais didelio gamtos pasaulio stebuklais vaikų ir jaunimo fotografijose pasigrožėti ir įvertinti galima, apsilankius interneto svetainės www.musupaveldas.lt galerijoje.

Šiuo metu, pagal siunčiamų nuotraukų skaičių, pirmauja didieji miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tačiau labai malonu gauti puikius meno kūrinius kultūros paveldo tema iš moksleivių, gyvenančių, besimokančių ir kuriančių gražiuose, nors mažuose, miesteliuose, kaip antai: Ariogaloje (Raseinių r.), Kiduliuose (Šakių r.), Skirsnemunėje (Jurbarko r.), Šeduvoje (Radviliškio r.), Žagarėje (Joniškio r.) ir kituose; Lietuvos apskričių ir rajonų centruose: Alytuje, Kretingoje, Molėtuose, Telšiuose ir kituose.

Aktyviausi konkurso dalyviai – mokiniai, atstovaujantys šioms mokykloms: Alytaus Šv. Benedikto gimnazijai (Ignė Grikevičiūtė), Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai (Mantas Būblaitis), Kauno Ąžuolo katalikiška vidurinei mokyklai (Algirdas Sucila ir Andrius Zienius), Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijai (Greta Kostinaitė), Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijai (Monika Kiltinavičiūtė), Kretingos Marijono Daujoto vidurinei mokyklai (Julija Ringytė), Panevėžio „Žemynos“ vidurinei mokyklai (Dovilė Skorupskaitė, Sima Zdanevičūtė ir kt.), Panevėžio rajono Uliūnų pagrindinei mokyklai (Mantas Teresevičius), Jurbarko rajono Skirsnemunės J.Baltrušaičio pagrindinei mokyklai (Ernesta Kasparavičiūtė), Ukmergės Dukstynos pagrindinei mokyklai (Zigmas Vagonis), Vilniaus A. Mickeviciaus gimnazijai (Tomas Tamošiūnas) ir daugeliui kitų.

Daugelis moksleivių nuotraukas konkursui siunčia savarankiškai ir įvairioms Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms atstovauja pavieniui, tačiau jau sulaukėme įdomių darbų ir iš moksleivių grupių, vadovaujamų, mokytojų, dažniausiai – istorijos. Pavyzdžiui, Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos vyr. istorijos mokytojo Šarūno Vilkelio moksleivis Edmundas Ciucko (7 klasė) atsiuntė nuotrauką „Kur tas dulkėtas traukinys taip toli iškeliavo…“, kurioje pavaizduotas traukinys, vežęs žmones į Sibirą, dabar stovintis Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje. Kauno rajono Kulautuvos vidurinės mokyklos istorijos mokytojas Mykolas Fedaravičius 11 klasės mokiniui Lukui Bulotui, atsiuntusiam net 10 Kulautuvos sakraliosios architektūros nuotraukų, padėjo užrašyti vaizduojamų objektų trumpas, įdomias, tikrais įvykiais pagrįstas istorijas.

Konkursas tęsiasi – garsinkite savo kaimus, miestelius ir miestus

Konkurso „Mūsų paveldas ir aš“ dalyvių kūrinius galima peržiūrėti virtualioje piešinių ir nuotraukų galerijoje, interneto svetainėje www.musupaveldas.lt, ir balsuoti už jums labiausiai patikusius kūrinius. Daugiausiai svetainės lankytojų įvertinimų gavę meno kūriniai bus eksponuojami Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Vilniuje, rugsėjo 24 – spalio 8 dienomis, kada sostinėje vyks įvairūs renginiai, skirti Europos paveldo dienoms pažymėti. Daugiausiai žiūrovų simpatijų pelnę ir komisijos geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanoti vertingais, viešosios įstaigos „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ (SEPC), organizuojančios konkursą, ir rėmėjų įsteigtais prizais, o dešimt geriausiųjų – atvaizduoti specialiai išleistuose atvirukuose.

Projekto vadovas, VšĮ SEPC direktorius, Mindaugas Danys kviečia visus Lietuvos moksleivius įsitraukti į konkursą, kuris vyks iki šių metų rugpjūčio 15 d.  ir savo kūrinius pateikti dviem būdais: įkeliant elektronines kopijas į galeriją interneto svetainėje www.musupaveldas.lt arba siunčiant paštu Vilniaus ir vaikų ir jaunimo meno galerijai, adresu: Vilniaus g. 39/6, 01119 Vilnius. Visos konkurso sąlygos pateiktos interneto svetainėje www.musupaveldas.lt. Kūriniai gali būti įvairūs dailės darbai: fotografijos, piešiniai, grafikos, tapybos darbai, koliažai, vitražai ir panašiai. Svarbu, kad jie atitiktų moksleivių konkurso „Mūsų paveldas ir aš“ temas, o juose pavaizduoti objektai ar jų fragmentai būtų Lietuvos kultūros paveldo objektai. Mat, komisija, vertindama, kūrinius, labiausiai atsižvelgs į šiuos aspektus: originalumas, meniškumas, atlikimo technika ir kokybė, temos išpildymas. 

Moksleivių kūrybos konkursas „Mūsų paveldas ir aš“ – dalis viešosios įstaigos „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ vykdomo, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamo projekto „Paveldėti turtai Lietuvos žemėlapyje“. Projektas parengtas, įgyvendinant LR Vyriausybės patvirtintos „Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos“ tikslus. Projekto partneriai: Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija, Lietuvos dailės istorikų draugija, Kultūros paveldo centras.