2008 11 21

bernardinai.lt

LRT.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Pagaliau pagrįsta Einšteino reliatyvumo teorija

Praėjus daugiau nei šimtmečiui įžymioji Alberto Einšteino specialiosios reliatyvumo teorijos formulė E=mc² pagaliau pagrįsta.

„Iki šiol tai buvo hipotezė, kurią patvirtinome tik dabar“, – teigė Prancūzijos Nacionalinio mokslinių tyrimų centro atstovai.

Laurento Lelloucho vadovaujama Prancūzijos, Vokietijos ir Vengrijos fizikų komanda, vieno galingiausio pasaulio superkompiuterio dėka apskaičiavo protonų ir neutronų, atomo branduolio dalelių, masę.

Iki šiol buvo manoma, kad protonus ir neutronus sudaro dar mažesnės dalelės – kvarkai, kuriuos supa gliuonai.

Tačiau keisčiausia tai, kad gliuonų masė yra nulis, o kvarkų – tik 5 proc. Klausimas – kur dingo likę 95 proc.?

Pasirodo, kad kvarkams ir gliuonams judant ir tarpusavyje sąveikaujant susidaro likę 95 proc. energijos.

Kitais žodžiais tariant, energijos ir masės svoris yra ekvivalentiškas. Būtent tai A. Einšteinas teigė savo specialiojoje reliatyvumo teorijoje 1905 metais.

Formulė E=mc² rodo, kad masė gali būti konvertuojama į energiją, o energiją – į masę. Toks principas taikomas daugelyje išradimų, kurių žymiausias – atominė bomba.