2013 07 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Krikščioniškos igumeno Eumenijaus pasakėčios. Trys klausytojų tipai

Pas išminčių atėjo trys žmonės. Vienas iš jų buvo didelis viršininkas, kitas – labai turtingas, trečias – labai išsilavinęs, Visi jie pradėjo prašyti išminčių paimti juos mokiniais, tačiau jis griežtai atsisakė, Šie labai nustebo ir pradėjo reikalauti paaiškinti – kodėl?

Išminčius jiems atsakė: – Deja, jūs atstovaujate tris tipus klausytojų, kuriuos beviltiška mokyti.

Pirmas tipas klausytojų yra tarsi puodas, apverstas aukštyn dugnu. Galima kalbėti tokiam klausytojui, mokyti jį, tačiau niekas negali įeiti į jo vidų. Jis paprasčiausiai neprieinamas.

Antras tipas klausytojų panašus į puodą su skyle dugne. Regis, jog jis pildosi, tačiau tik akimirkai, nes netrukus jis vis vien ištuštės, niekas negali joje išsilaikyti.

Pagaliau, trečias tipas klausytojų primena puodynę, kurioje pilna atliekų. Viskas, kas patenka į ją, surūgsta, sugenda. Todėl nėra jokios prasmės nieko į ją pilti.

Vertė A.N.