2009 04 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

„Marijos radijas“: Kun. Mykolas Sopočka – ses. Faustinos nuodėmklausys

Skaitytojų dėmesiui pateikiame ištrauką iš balandžio 16 d. „Marijos radijo“ laidos „Knygų lentyna“, kurioje buvo pristatomas s. Faustinos dvasios vadovas kun. Mykolas Sopočka bei jo knygos lietuvių kalba, kurias išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“:
Jo Gailestingumas amžinas
Meilės ir Gailestingumo kelias
Tavo Gailestingumu pasitikiu

Laidą veda Dijana Neimantienė.

Radijo laidos ištraukoje:

Joanitų prioras t. Jono Emanuelis Le Taillandier de Gabory pristato kun.Sopočkos asmenybę, dvasingumą bei lemiamą vaidmenį ses. Faustinos Kowalskos misijoje.

Pranas Morkus, kun.Sopočkos biografijos vertėjas į lietuvių kalbą, pažvelgia į palaimintąjį pasauliečio žvilgsniu.