Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Popiežius priėmė Arabų Lygos vadovą

Penktadienio vakarą popiežius Benediktas XVI privačioje audiencijoje priėmė Arabų Lygos generalinį sekretorių Amr Moussa, kuris ketvirtadienį, kartu su Vatikano sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Dominique Mamberti pasirašė Valstybės sekretoriato ir Arabų Lygos bendradarbiavimo memorandumą.

Po audiencijos paskelbtame Vatikano spaudos salės komunikate sakoma, jog pokalbių metu buvo akcentuota dieną anksčiau pasirašyto memorandumo svarba glaudesniam bendradarbiavimui stiprinant teisingumą ir taiką viso pasaulio mastu. Ypatingai pabrėžtas religijų ir kultūrų dialogo vaidmuo. Susitikimo metu taip pat pasikeista nuomonėmis apie tarptautinį gyvenimą, visų prima apie būtinumą teisingai išspręsti Izraelio ir palestiniečių konfliktą bei kitus regiono šalis slegiančius konfliktus.
Šiuo metu Arabų Lygai vadovaujantis Egipto diplomatas Amr Moussa gimė 1936 metais, savo karjeroje, be vadovavimo kelioms savo šalies ambasadoms, dešimtį metų taip pat buvo Egipto užsienio reikalų ministras.

Arabų Lyga buvo įkurta 1945 metais. Steigimo metu ją sudarė septynios arabiškos Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybės. Ilgainiui jos narių skaičius išaugo iki 22. Be to dar kitos trys valstybės turi stebėtojų statusą. Iš pradžių Arabų Lygos centras buvo Egipto sostinėje Kaire, tai yra ten, kuri buvo pasirašytas pačios organizacijos steigimo aktas. Tačiau Egiptui, kaip pirmajai arabų pasaulio valstybei, pripažinus Izraelį ir sudarius su juo taikos ir bendradarbiavimo sutartį, kitoms arabų šalims protestuojant Arabų Lygos centras iš Kairo buvo perkeltas į Tunisą.