Patinka tai, ką skaitote? Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti. Nepamirškite -> Paremti
Patinka tai, ką skaitote? Nepamirškite paremti.

2009 05 18

Aldona Andrašiūtė

Literatūra ir menas

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

„Lietuviškas ąžuolas“ – Australijoje

Į Klaipėdą sugrįžusi devynis mėnesius aplink pasaulį plaukusi “Tūkstantmečio odisėjos” jachta „Ambersail“. „BNS Foto“ nuotrauka

Lietuvos tūkstantmečiui pažymėti parengta daug įvairių kultūrinių, sportinių renginių. Mūsų buriuotojai plaukia burlaiviu „Ambersail“ aplink pasaulį su šūkiu „Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva“.

Jie su džiaugsmu sutinkami lietuvių išeivių. Į Lietuvą kviečiami menininkai iš įvairių pasaulio šalių. Dainų šventėje dalyvaus ne tik Lietuvos meniniai kolektyvai, bet ir daugiau pasaulio lietuvių šokėjų, dainininkų…

Lietuvos vardas dabar skamba visame pasaulyje, ypač ten, kur yra lietuviškų salelių. Į vieną iš jų, Australijos lietuvių bendruomenę, kovo 9–balandžio 6 d. buvo pakviestas ir aktorius Tomas Vaisieta. Bendruomenės laikraštyje „Mūsų pastogė“ Aida Zastarskytė-Abromas apie šį susitikimą rašo taip: „Australijos lietuviai turėjo puikią galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvoje gerai žinomu aktoriumi… Tai buvo ne tik pažintis su aktoriumi, bet ir proga pamatyti jo monospektaklį „Pasikalbėjimas su Lietuva“. Kovo mėnesį aktorius aplankė didžiuosius Australijos miestus Melburną, Adelaidę, Kanberą ir Sidnėjų.“ Prisimindama T. Vaisietos pasirodymą, ponia Aida rašo: „…scenoje išvydome aukštą, tvirtą kaip lietuviškas ąžuolas aktorių, rankoje laikantį simbolinę Lietuvą… Tai buvo nuostabi proga pasiklausyti gerai žinomų lietuvių kūrinių ištraukų ir pasigrožėti Tomo Vaisietos sodriu, aiškiu ir aksominiu balsu. Balsu, kuris dešimtmečius skamba Lietuvos teatro scenoje, radijuje. Tai balsas, kurį gali atpažinti iš tūkstančio. Aktorius savo balso intonacija ir tembru užbūrė ne vieną klausytoją, o kai kam ir ašarą išspaudė. Juk kalbėjo apie Lietuvą!“

Australijos lietuvis Liudas Bu­dzinauskas straipsnelyje „Aktorius Tomas Vaisieta Canberroje“ laikraštyje „Mūsų pastogė“ prisimena aktoriaus atliktus kūrinius: V. Krėvės „Arą“, Kristijono Donelaičio „Metus“, Petro Cvirkos „Frank Kruk“, Antano Baranausko „Girtuoklių sueigą“, Romo Sadausko romano „Raibas gyvenimėlis“ ištraukas, Justino Marcinkevičiaus kūrinių ištraukas, Salomėjos Neries „Draugystę“. Liudas Budzinauskas žavėjosi aktoriaus talentu ir parengta programa: „Tomas Vaisieta labai sumaniai pradėjo nuo žinomų lietuvių klasikų poetų ir prozininkų kūrybos, sujungdamas ją su šių dienų poetų kūryba. Poetų žodžiais jis kvietė mylėti savo kalbą, savo Tėvynę, gyrė jos grožį, vaizdžiai pasakojo apie Lietuvos mišką, lyg pats tuo metu miške stovėtų.“

Alena Karazijienė iš Melburno straipsnelyje „Ačiū Tomui Vaisietai!“ „Mūsų pastogėje“ rašo: „Pradėjo lyti, ir džiaugdamiesi atgaiva susirinkome į Lietuvių namus pasiklausyti žymaus Lietuvos aktoriaus, o tenai mūsų laukė dar didesnė dvasinė atgaiva… Su jauduliu, su ašara akyse ir su šypsena klausėmės jo pokalbio su Lietuva… Šaukėmės Dievo su Justinu Marcinkevičium ir kartu su Jogaila, Balio Sruogos žodžiais, atsiprašėme Vytauto Didžiojo…“ Ponia Alena baigia prisiminimus padėka aktoriui: „Dar kartą sakau ačiū Tomui Vaisietai.“

Tomas Vaisieta, šiltai priimtas Australijos lietuvių bendruomenės, sakė: „…kai kurie klausytojai prieidavo prie manęs ir sakydavo: klausiausi jūsų ir verkiau, po to juokiausi.“ Grįžęs iš Australijos, aktorius gauna padėkos laiškus: „Rašo Jums Dana Gailiūnienė iš Sidnėjaus. Esu dėkinga gerajam Dievui, leidusiam pažinti Jūs, ir man, būnant Australijoje, pabūti Lietuvoje. Jūs vedėte mane Lietuvos miško takeliais ir takeliūkščiais, ir pabėgau nuo Jūsų į patį giliausią mišką, braidžiojau po drėgnas samanas, gulėjau po išsikerojusiu ąžuolu, stovėjau šaltame Lokystos upelyje… Iš visos širdies dėkoju Jums, kad atvežėte savo širdyje Lietuvą. Jūsų širdis labai didelė, kad sutalpinote joje visą. Nepamiršiu!“ Geriausias aktoriaus darbo įvertinimas, kai jo atliekami kūriniai pasiekia klausytojų širdis.

Aktorius dėkingas Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybai, valdybos narei Lilijai Kozlovskienei už suteiktą galimybę pabuvoti Australijoje, pabendrauti su vietos lietuviais, pajusti jų svetingumą ir progą Australijos lietuviams nuvežti Lietuvos autorių kūrybos puokštę. T. Vaisieta dėkoja už šiltą priėmimą Australijos lietuvių bendrijos Sidnėjaus apylinkės valdybai ir jos pirmininkei Albinai Liutackienei, Jadvygai Dambrauskienei, Kanberos lietuvių bendruomenės sąjungos valdybai, jos pirmininkui Jonui Mockūnui ir renginių koordinatorei Barbarai Šilinis, valdybos sekretorei Sigitai Gailiūnaitei, Adelaidės lietuvių bendruomenės valdybai, jos pirmininkei Elenai Varnienei ir Lietuvių namų šeimininkei Reginai Veress, taip pat tautiečiams iš Melburno: Mykolui Kozlovskiui, Alenai Karazijienei, laikraščio „Mūsų pastogė“ redaktorei Daliai Danielai ir visiems Australijos lietuvių bendruomenių nariams.

Aldona Andrašiūtė

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Patinka tai, ką skaitote?

Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti.

Paremkite