2009 06 15

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Europos šeimų organizacijos: šeimos yra visos Europos socialinis kapitalas

2009 m. birželio 11 – 14 dienomis Vilniuje vyko  Europos katalikiškų šeimos asociacijų federacijos (FAFCE) susitikimas.  FAFCE primena, kad nors šeimos politika yra valstybių nacionalinės atsakomybės sritis, tačiau Europos teisės aktų nuostatos iš dalies reglamentuoja daugelį su šeima susijusių klausimų. Priimant sprendimus Europos lygmeniu būtina patikrinti, ar jie atitinka šeimos interesus, o valstybės pačios turi prisiimti atsakomybę už šeimai palankios politikos vykdymą. Vilniuje įvykusiame susitikime Vokietijos šeimų asociacija pirmininkavimą šiam Europiniam tinklui perdavė Prancūzijai. 

Nacionalines asociacijas atstovaujantys svečiai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo  rūmuose surengtoje konferencijoje „Šeimų judėjimai: tikslai, siekiai ir bendradarbiavimas“. Konferencijos dalyvius sveikino  naujasis Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi, Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Donatas Jankauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Dagys. Konferencijoje pranešimus skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Jolanta Ramonienė ir nevyriausybinių šeimų organizacijų atstovai iš Lietuvos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Vengrijos. Ypatingas dėmesys skirtas šeimų judėjimams, pabrėžiant jų įnašą į socialinį dialogą. Konferencijoje perskaitytų pranešimų tekstai bus publikuojami interneto dienraštyje Bernardinai.lt.

Seime taip pat vyko diskusija apie šeimos politiką finansų krizės kontekste. Svečiai  iš Europos akcentavo teigiamas šeimos politikos Lietuvoje puses, diskutavo apie motinystės atostogas, bandė apibrėžti šeimos sąvoką, įvertinti šeimos institucijos vaidmenį visuomenėje, dalijosi mintimis apie  šeimą kaip neįkainojamą  socialinį kapitalą. Svečiai pabrėžė, kad investicijos į vaikus auginančias šeimas  yra investicija į ateitį, todėl Lietuvos vyriausybės pastangos išsaugoti motinystės pašalpas ir ilgą motinystės atostogų trukmę yra sveikintinos ir galėtų būti pavyzdžiu daugeliui Europos valstybių. Tėvų investicijos, siekiant suteikti savo vaikams geriausias sąlygas, yra labai didelės, todėl tėvai turi teisę į atitinkamą išlaidų kompensaciją ir tinkamą savo pastangų įvertinimą. Atsisakius apmokamo darbo šeimos labui, turėtų būti suteikiama atitinkama finansinė kompensacija, o sudarant bendrąsias darbo sąlygas, turėtų būti atsižvelgiama į šeimos interesus.

Europos katalikiškų šeimos asociacijų federacija dar kartą pabrėžė, kad vyro ir moters santuoka grindžiama šeima sukuria geriausias sąlygas bendram sutuoktinių gyvenimui ir vaikų vystymuisi. Valstybės turėtų rasti tinkamas priemones skatinti asmenis įsipareigoti ir prisiimti santuokinę atsakomybę.

FAFCE  kaip nevyriausybinę organizaciją, turinčią dalyvio statusą, yra pripažinusi Europos Taryba, federacija palaiko kontaktus su Europos Sąjungos institucijomis, tarp jų su Europos Komisija ir Europos Parlamentu.

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras