Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Pasibaigė „Ratzingerio ratelio“ susitikimas

Privačioje koplyčioje Castelgandolfo rūmuose Popiežiaus aukotomis Mišiomis sekmadienį pasibaigė šiemetinis vadinamojo „Ratzingerio ratelio“ susitikimas, vykęs nuo rugpjūčio 27 dienos. „Ratzingerio rateliui“ priklauso buvusieji popiežiaus doktorantai, kurių disertacijoms jis vadovavo prieš kelis dešimtmečius dėstydamas Regensburge ir kituose Vokietijos universitetuose. Šiam rateliui priklauso žmonės, kuriems popiežius vis tebėra „profesorius Ratzingeris“. Šiandien daugelis buvusių popiežiaus studentų jau patys yra universitetų profesoriai ar didelę atsakomybę turintys Bažnyčios žmonės, kaip kad kardinolas Christophas Schoenbornas, dabartinis Vienos arkivyskupas. Diskusijų ratelio tradicija egzistuoja ilgiau kaip tris dešimtmečius, nuo 1977 metų. Dalyvauti, skaityti pranešimus šiame neformaliame diskusijų susitikime kviečiami ir svečiai, pastoviai nesusiję su „Ratzingerio rateliu“.

Nors „Ratzingerio ratelis“ nėra kokia nors formali institucija ir jam priklauso tik bičiuliškus tarpusavio santykius palaikantys buvę popiežiaus studentai, šio susibūrimo pavadinime nesunku įžvelgti panašumą su „Vienos rateliu“ – dvidešimtojo amžiaus pradžioje Vienoje gyvavusiu nepozityvistinės filosofijos židiniu, nelabai toleravusiu tikėjimo ir proto dialogą. Tad jau pačiu tokio pavadinimo pasirinkimu buvę popiežiaus studentai tarsi deklaravo savo tikslą, skirtingai negu „Vienos ratelis“, palaikyti mokslo ir tikėjimo dialogą.