Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Trakų atlaidai ir bažnyčios 600 metų sukaktis

Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo atlaidai vyksta ne tik Šiluvos šventovėje, bet ir Trakuose. Visą šią savaitę vykstančiais šiemetiniais atlaidais taip pat pažymima Trakų bažnyčios įkūrimo 600 metų sukaktis.
Atlaidų ir bažnyčios jubiliejaus atidarymui sekmadienį vadovavo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jau keletą metų restauruojama bažnyčia vos sutalpino visus maldininkus. Tarp jų buvo ir Lietuvos premjeras Andrius Kubilius, keletas Seimo narių ir vietinės valdžios atstovų.

Mišių homilijoje, kardinolas Audrys Juozas Bačkis ragino tikinčiuosius neapleisti kasdienės maldos, ragino kasdien pamąstyti apie savo gyvenimą ir krikščioniškųjų vertybių vietą jame, ragino ieškoti kelio pas Dievą, kuris yra Meilė ir Gailestingumas. Kardinolo homilijoje užsiminta ir atgimstančią piligriminių kelionių į Trakus tradiciją. Šios savaitės šeštadienį nuo Aušros vartų pajudės link Trakų jaunimo piligriminis žygis. Juo norima atgaivinti seną keliavimo į Trakus tradiciją, kurią šiandien jau atsimena tik senatvės sulaukę žmonės. Piligrimystė, malda, susikaupimas tikrai padeda įveikti rūpesčius ir sunkumus, slegiančius šiuolaikinį žmogų. Galiausiai priminęs visoje Bažnyčioje švenčiamus Kunigų metus, kardinolas ragino ir Trakų bendruomenę melstis už kunigus.

Sekmadienį kardinolo aukotomis Mišiomis prasidėję Trakų atlaidai truks visą šią savaitę. Pirmadienį buvo meldžiamasi už mokytojus ir mokinius. Antradienį buvo meldžiasi už pašaukimus. Trečiadienis atlaidų programoje buvo skirtas maldai už kunigus. Ketvirtadienis skirtas maldai už policininkus, visus teisėsaugos darbuotojus ir gaisrininkus. Penktadienį bus meldžiamasi už nusidėjėlių atsivertimą ir vyks susitaikinimo pamaldos. Šeštadienį bus meldžiamasi už Lietuvos jaunimą. Tą dieną, pavakare į Trakus atžygiuos pėstieji piligrimai, kelionę pradėję Vilniuje prie Aušros Vartų. Sekmadienį atlaidai užsibaigs Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Mišiomis. Atlaidų proga, Trakų pilyje pirmadienį buvo surengta konferencija, skirta Trakų bažnyčios istorijai. Trečiadienį buvo atidaryta fotografijų paroda „Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja“.

600 metų sukaktį švenčiančią Trakų parapijos bažnyčią 1409 m. gegužės 24 d. fundacine privilegija įsteigė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Tuomet jai buvo suteiktas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir šv. evangelisto Jono titulas. Nežinoma, kada buvo užbaigtos statybos ir bažnyčia pašventinta. Bažnyčios klebonas pirmą kartą paminėtas 1479 metų dokumente, vadinasi tais metais bažnyčia tikrai jau turėjo būti pastatyta. XVII amžiuje bažnyčią ėmė garsinti stebuklingasis Dievo Motinos atvaizdas, prie jo besimeldžiančių žmonių gaunamos malonės. Trakai tapo viena svarbiausių Marijos šventovių Lietuvoje. XX amžiuje bažnyčios pastatas nukentėjo per pasaulinius karus, menkai juo rūpintasi sovietmečiu. Tačiau sovietmečiu praprusę katalikai, ypač iš Vilniaus, dažnai atvykdavo į Trakus, norėdami priimti sakramentus šventovėje, kuri valstybės istorijos atmintimi atrodė labiausiai prilygstanti sovietų uždarytai Vilniaus Katedrai. Šiuo metu Trakų bažnyčia restauruojama.

Trakų Dievo Motinos paveiksle, kurį regime šiandien, vaizduojama Dievo Motina Kelrodė. Švč. Mergelė nutapyta sėdinti frontaliai, žvilgsnį nukreipusi į žiūrovą. Ant jos kairiojo kelio sėdi purpurine tunika vilkintis Vaikelis Jėzus. Trakų Marijos paveikslą garsina ir gausios kopijos. Viena jų, Latvijos Agluonos miestelio bažnyčioje, irgi garsėja malonėmis. (pagal kurierwilenski.lt ir trakubaznycia.lt)