Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šri Lankos ganytojai susirūpinę dėl tamilų kovotojų reabilitacijos

Šiaurinės Šri Lankos katalikų vyskupas, Mannaro ganytojas Rayappu Joseph neseniai susitiko su vietiniu Šri Lankos ginkluotųjų pajėgų viršininku generolu Kamal Gunarate buvusių Tamilų tigrų kovotojų reabilitacijos klausimams aptarti. Anot ganytojo, buvusių tigrų kovotojų reabilitacija negalės būti sėkminga be atitinkamo dvasinio vadovavimo. Anot vyskupo, ją turėtų užtikrinti kunigai. Ganytojo pagrindinis rūpestis susitikime su generolu buvo gauti leidimą kunigams aukoti Mišias reabilitacijos centruose uždarytiems žmonėms. Reabilitacijos centrus, arba stovyklas, valdžia įkūrė Šri Lankos šiaurėje. Šiuo metu centruose yra patalpinta apie trys šimtai tūkstančių žmonių. Daug jų yra paprasti žmonės, dėl karo veiksmų pabėgę iš gimtinių ir atsidūrę svetimoje vietoje be gyvenimui būtiniausių daiktų. Reabilitacijos centruose yra ir apie devyni tūkstančiai buvusių kovotojų tamilų, kurie siekia reintegruotis į visuomenę. Pasak Mannaro katalikų vyskupo, šiems vyrams reikia dvasinės paramos, kuri padėtų užmiršti praeityje patirtus karo baisumus, kad galėtų pradėti naują gyvenimą. Ganytojas atkreipė dėmesį į tai, kad daugelis kovotojų buvo rekrūtuoti per prievartą kol buvo nepilnamečiai ir ne savo noru tapo atskirti nuo šeimos aplinkos. Daugelis jų nuo tada daugiau nebematė savo tėvų.

Vyskupas nesulaukė aiškaus atsakymo, tačiau generolas užtikrino, jog kariuomenės vadovybė priims atitinkamą sprendimą deramai atsižvelgdama į Bažnyčios pateiktas pastabas.