Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2009 11 16

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA Jn 19, 25–27 „Moterie, štai tavo sūnus!“

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė.

Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Kiti skaitiniai: Iz 9, 1–3. 5–6; Ps 112, 1–8; Gal 4, 4–7

 


 

Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius

Kai Jėzų nukryžiavo, Jo mokiniai išsibėgiojo, išskyrus Joną ir kelias moteris, kurios nieko nebijojo ir liko ištikimos Jėzui.  Žydų akyse Jėzus buvo kalamas prie kryžiaus kaip nusikaltėlis,  tačiau Marijai Jis buvo jos Sūnus. Ji Jėzų pagimdė, ji klūpo po kryžiumi, kai Jėzus miršta. Ji tampa visos Bažnyčios simboliu ir kartu Bažnyčios motina.
 
Jėzus, būdamas iškankintas ir arti mirties,  dar rūpinasi kitais, šiuo atveju – savo motina. Jonas, tas numylėtas mokinys, yra kiekvienas krikščionis, kuris lieka ištikimas Jėzui. Jėzaus žodžiai: „Štai tavo sūnus… …štai tavo motina”, parodo pagrindinį ryšį tarp kiekvieno krikščionio ir Bažnyčios, veikiant Šventajai Dvasiai.

Nepamirškime, kad Marija yra visų mūsų motina, Gailestingumo Motina, mūsų užtarėja, o mes, kurie priėmėme Jėzų savo asmeniniu Viešpačiu ir Išganytoju, esame lyg ir Jėzaus mylimas  apaštalas Jonas, kuris priėmė Mariją pas save.  Savo mirties valandą Jėzus rūpinosi savo artimaisiais, Jis ir šiandien rūpinasi tavimi ir manimi, mumis visais.

Bernardinai.lt