Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2009 12 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kun. V. Aliuliui bus įteikta Kalbos premija

Gruodžio 10 d. Lietuvos Filharmonijoje iškilmingo renginio metu bus įteikta metinė Kalbos premija, kuri šiais metais paskirta kunigui Vaclovui Aliuliui MIC.

Kalbos premijos laureatas buvo paskelbtas gegužės 7-ąją, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Vilniuje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute penktą kartą vykusiuose spaudos pusryčiuose.

Premija kun. V. Aliuliui paskirta už aktyvią labdaringą visuomeninę veiklą atgimimo priešaušriu ir jo laikotarpiu, katalikiškos periodikos organizavimą, kūrybingą, moksliškai grįstą publicistiką, liturginės lietuvių kalbos kūrimą ir diegimą, socialinio ir humanitarinio lietuvių kalbos žodyno brandinimą, jo sintaksės tobulinimą – sakoma motyvacijoje.

Kun. V. Aliulis aktyviai prisidėjo prie Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos parengtų ir 1966–1994 m. išleistų liturginių knygų. Tai „Apeigynas“ (du tomai su Priedu), „Liturginis maldynas“, „Romos mišiolas“ (du tomai), „Romos mišiolo skaitiniai“ (šeši tomai). Beje, šios knygos bemaž ištisai kirčiuotos. Jomis buvo kuriama šiuolaikinė liturginė lietuvių kalba, sudaranti reikšmingą literatūrinės kalbos dalį.

„Jau yra iškeliavę į amžinybę visi šių leidinių rengimo didieji darbininkai: prelatas Leopoldas Pratkelis, kanauninkas Jonas Mintaučkis, monsinjorai Konstantinas Ambrasas ir Pranciškus Tamulevičius, kunigai Jonas Paliūkas MIC ir Petras Palšis, bibliniais vertimais prisidėję kun. Česlovas Kavaliauskas ir kun. Antanas Liesis MIC – sakė laureatas. – Belikęs esu iš būrio vienas su vėliau prisidėjusiu kanauninku Vytautu Masiu. Tebus šiuo apdovanojimu pagerbti jie visi.”

Kalbos premija skiriama labiausiai nusipelniusiems lietuvių kalbos ir informacinės kultūros puoselėtojams, įamžinant įžymios lietuvių visuomenės veikėjos, redaktorės, spaudos laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės atminimą.

Šventinio Kalbos vakaro „Kalba mažoji Lietuva“ pradžia 18 val. Jis skiriamas Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių programai pateikti.

Kurkime kartu!

Kodėl bernardinams yra svarbus skaitytojų ir rėmėjų indėlis?