Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2009 12 23

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Kun. Hermanas Šulcas. Kalėdos Afrikoje

Su Bernardinai.lt skaitytojais norėtume pasidalinti mūsų mielo bičiulio kunigo Hermano Šulco kalėdiniu laišku, atkeliavusiu iš tolimosios Afrikos. Iš Mažosios Lietuvos kilęs H. Šulcas jau keletą dešimtmečių misionieriauja Ruandoje, Afrikoje.

Ruandoje, mūsų našlaityne, stropiai rengiamės Kalėdoms, šiai itin maloniai šventei: valome namus, aptvarkome takus tarp žolynų ir gėlynų, bet ypač paruošiame savo širdis šiai Meilės šventei.

2008 metų Šv. Kalėdos Ruandoje.

Vyresnysis mūsų jaunimas surengė žaidynių, iškylų, smagių vakarėlių artimos apylinkės neturtingiems vaikučiams, jie taip pat lanko senesnius ir sergančius žmones: nuneša jiems maisto, pasemia vandens, pataiso jų trobas, apdirba laukelius.

Kadangi mūsų našlaičiai daugiausia priklauso nuo aukų, spontaniška ir natūralu, ypač per šias šventes, labiau pagalvoti apie savo globėjus ir atsidėkoti jiems malda ar kokia nors kuklia dovanėle… Tas prisiminimas bus ypač jaučiamas Kalėdų naktį per Bernelių Mišias, kai mūsų kuklios koplyčios prakartėlėje gulės mažas kūdikis, prieš keletą mėnesių surastas šalia mūsų Jaunimo sodybos įvažiavimo, tarp krūmų, kur gulėjo verkdamas ir apleistas.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Per šv. Mišias šis kūdikėlis bus apsuptas mūsų piemenėlių, kurie į koplyčią atsives savo avinėlių ir ožiukų; šalia šito vaikelio bus ir visi mūsų našlaitukai, kurie šitą pamestinuką iš karto priėmė kaip savo broliuką ir sutarė jam suteikti vardą – „Mugisha“, Kinyarwandos kalboje tai reiškia palaimą. Paprastai Afrikoje tėvas, vos tik vaikas gimsta, suteikia jam vardą….

Esu laimingas mūsų našlaičių spontaniška ir gražia meile šiam vaikučiui ir širdyje dėkoju Dangui, kad per 31 metus, praleistus Afrikoje, niekad nelikau paliktas vienas: visad buvo ir yra apsčiai gerų žmonių, kurie savo dosnia meile man padeda skleisti šiek tiek meilės šitame nuostabiame, bet žiauriai išnaudotame ir iškankintame žemyne…

Su Bernardinai.lt skaitytojais norėtume pasidalinti mūsų mielo bičiulio kunigo Hermano Šulco kalėdiniu laiškučiu atkeliavusiu iš tolimosios Afrikos. Iš Mažosios Lietuvos kilęs H. Šulcas jau keletą dešimtmečių misionieriauja Ruandoje, Afrikoje.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite