Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Italijoje vyksta Bažnyčios pašaukimų sielovados suvažiavimas

Vatikane sekmadienį prasidėjo metinis Italijos Bažnyčios pašaukimų sielovados suvažiavimas. Jam parinkta tema – „Liudijimo palapinėje: Pašaukimo pasakotojai“.

Suvažiavimas, kuriame bus pristatomi pašaukimų sielovados prioritetai ir temos Kunigų metų perspektyvoje, drauge parengs balandžio 25 d. minimos Pasaulinės maldų už pašaukimus dienos, tema: „Turiu džiugią žinią: aš jį sutikau“, šventimą Italijos Bažnyčioje.

Suvažiavime dalyvauja regioninių ir diecezinių pašaukimų centrų direktoriai, už pašaukimus atsakingi vienuolių kongregacijų atstovai, Kunigų seminarijų rektoriai ir dėstytojai, taip pat seminaristai ir vienuolynų naujokai su dvasiniais vadovais.

Paskaitų ciklą apie pašaukimų ugdymą pristatys Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Angelo Bagnasco.