Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Vatikane prasidėjo Australijos ir Amerikos kunigų ir diakonų susitikimas

Pirmadienį Vatikano šv. Mortos svečių namuose prasidėjo Australijos ir Amerikos kunigų ir diakonų susitikimas, truksiantis visą savaitę, iki sausio 8 dienos.

Tai bendra Australijos ir Amerikos kunigų brolijų iniciatyva Kunigų metų proga kartu melstis, bendrauti ir dalytis mintimis apie jiems iškylančias problemas, bendrą patirtį ir ateities planus bei sumanymus. Susitikime aptariami kai kurie kunigiškos tarnystės tapatybės aspektai, aktualūs liturginiai ir kalbiniai klausimai, susiję su naujo Mišiolo vertimu į anglų kalbą ir lotyniškų apeigų specifika.

Be įvairių kitų prelegentų, dėstančių Romos bažnytiniuose universitetuose, pranešimą susitikime skaitys popiežiaus liturginių apeigų ceremonmeistris mons. Guido Marini.

Susitikimo dalyviai kasdien aukos mišias pagrindinėse Romos vyskupijos šventovėse. Sausio 6 d. jie dalyvaus popiežiaus Benedikto XVI Vatikano bazilikoje aukosimose Trijų karalių liturginės iškilmės Mišiose. Australijos ir Amerikos kunigų susitikimo uždarymas įvyks sausio 8 dieną Šv. Bonaventūros gimtinėje Bagnoreggio, netoli Romos.

Popiežius lankydamasis Bagnoreggio miestelyje rugsėjo 6 dieną be kita ko siūlė kunigams Kunigų metų proga semtis įkvėpimo iš šv. Bonaventūros. Popiežius, pripažinęs, jog tikrai nelengva aprėpti visą labai platų šv. Bonaventūros filosofinį, teologinį ir mistinį mokymą, kvietė ypač kunigus sekti didžiuoju Bažnyčios mokytoju, kad pagilintų savo žinias apie išmintį, įsišaknijusią Kristuje.