2010 01 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lietuvos vyskupai: „Palaikykime Haičio viltį“

Lietuvos Vyskupų Konferencija išplatino pranešimą, kuriame išreiškiamas Katalikų Bažnyčios solidarumas nuo tragedijos nukentėjusiems Haičio gyventojams bei raginimas visiems tikintiesiems ir geros valios žmonėms „ištiesti dosnią pagalbos ranką kraštui“.

„Galingas žemės drebėjimas tapo nacionaline tautos tragedija, atnešusia gausybę skaudžių padarinių, – rašoma vyskupų laiške. – Visam nusiaubtam regionui iškyla ligų proveržio grėsmė, nes daugelis žuvusiųjų dar neatrasti. Kylanti įtampa tarp gyventojų, kurių dauguma, ypatingo skurdo paliesti, gali prasiveržti smurto proveržiu“.


LVK kreipimesi raginama atsiliepti į maldos ir materialinės pagalbos solidarumo akciją ir savo auka paremti žmogiškumo tragediją išgyvenančius Haičio gyventojus. „Palaikykime jų viltį atstatyti savo namus“, – ragina Bažnyčios vadovai.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje savo paramą Haičiui vykdo per Lietuvos Carito organizaciją: AB „Swedbank“

Lietuvos Caritas

į/k 192066334

LT257300010115125026

Mokėjimo paskirties nuorodoje rašyti: „parama Haičiui“.

Taip pat ir visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos žemės drebėjimo Haityje padariniams šalinti.

Kviečiama savo malda prisiminti visus žuvusiuosius, tarp kurių yra ir daug Katalikų Bažnyčios narių.