Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2010 01 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Ekumeninės savaitės III diena: Liudyti sąmoningai

TREČIOJI DIENA

Sausio 20 d. skaitiniai

„Liudyti sąmoningai“

„Nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko!“ (Lk 24, 18)

1 Sam 3, 1–10     Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso

Ps 23(22), 1–6   Viešpats yra mano ganytojas

Apd 8, 26–40      Tuomet […] Pilypas jam paskelbė,kas buvo Jėzus

Lk 24, 13–9        Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir jie nepažino jo

Komentaras

Augti tikėjime nėra lengva. Šiandien daugelis žmonių pasaulyje yra įsitraukę į tūkstančius darbų, prislėgti skubos ir atsakomybės. Kuo labiau įsitraukiame į neatidėliotinas veiklas, tuo labiau tampa tikėtina, kad čia pat esančius dalykus matysime iškreiptai. Kartais mums atrodo, kad pažįstame tikrovę ir bandome paaiškinti savo gyvenimą kitiems, tačiau iš tikrųjų dar nežinome visos tiesos, kaip ir tie du mokiniai Evangelijoje. Nūdienos pasaulyje esame kviečiami pastebėti Dievą netgi labiausiai stebinančiuose ir neįtikėtinuose gyvenimo įvykiuose.

Šiandienos Senojo Testamento skaitinyje girdime, kaip Dievas šaukia Samuelį ir kviečia jį liudyti. Pirmiausia Samuelis turi klausytis jo žodžio. Klausymuisi reikia atvirumo ir noro atkreipti dėmesį į Dievą. Šis troškimas klausytis Dievo žodžio jaučiamas ir skaitinyje iš Apaštalų darbų knygos apie Pilypą ir etiopą. Jie liudija savo tikėjimą atsiliepdami į tai, kas jų tuo konkrečiu istorijos momentu yra prašoma. Jie įdėmiai klausosi ir tinkamai į tai atsiliepia. Gerojo ganytojo psalmėje apmąstomas žmogaus, pažįstančio švelnų Dievo rūpestį, tylus pasitikėjimas tuo, kuris surenka kaimenę ir veda ją į žaliuojančias ganyklas.

Šios Savaitės metu stenkimės atpažinti Dievą mūsų kasdienėse patirtyse ir susitikimuose. Nuolat sutinkame ir artimus, ir nepažįstamus žmones. Galime vieni iš kitų sužinoti apie įvairias dvasines patirtis ir taip naujomis spalvomis išvysti Dievo tikrovę. Šis tikrumas dėl Dievo artumo mus skatina darbuotis krikščionių vienybės labui.

Malda

O Viešpatie Jėzau, gerasis ganytojau, Tu mus pasitinki ir lieki su mumis kiekvienos dienos gyvenime.

Meldžiame Tave: suteik mums malonę nepamiršti viso to, ką padarei dėl mūsų.

Prašome Tave, išmokyk mus priimti Tavo dovanas ir vėl suvienyk mus visus. Amen.

Klausimai asmeniniam apmąstymui

1. Kada pastebėjai Dievo buvimą Tavo gyvenime?

2. Ar žinai apie pasaulinio masto šventes ir tragedijas? Kaip mūsų Bažnyčios galėtų į jas atsiliepti kartu?

3. Ar pakanka vien žinoti? O gal reikėtų padaryti kažką daugiau, kad paliudytume mūsų tikėjimą?

4. Kaip pastebi Dievo artumą netgi tada, kai kai Jis būna ne toks, kokio tikiesi?

 


 

Ekumeninės savaitės II diena: Liudyti dalijantis savo gyvenimo istorijomis
Ekumeninės savaitės I diena: Liudyti švenčiant gyvenimą

Kas yra „bernardinai“?

Arba, kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.