Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2010 01 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Giesmių festivalis Lazdijų rajone – dvasinės atgaivos šaltinis

Dešimtasis Lazdijų rajono savivaldybės mokinių Kalėdinių giesmių festivalis šiemet dalyvių skaičiumi buvo gausiausias.

Festivalis įvyko sausio 15 dieną Krosnoje, Šv. Mato bažnyčioje. Giedoti giesmes atvyko 19 Lazdijų rajono kolektyvų – chorų ir ansamblių, apie 300 moksleivių, 15 muzikos mokytojų iš 14 ugdymo įstaigų.


Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis: „Kalėdinių dainų festivalis suvienija rajono savivaldybės bendruomenę. Džiaugiuosi, kad tradicija gyvuoja jau dešimtus metus ir negęsta. Dėkoju už pastangas muzikos mokytojams, moksleiviams.“

Lazdijų Šv. Onos bažnyčios klebonas Gintaras Urbštas: „Kalėdų laikas apima laikotarpį nuo pirmosios Kalėdų Vakarinės maldos gruodžio 24-ąją iki Viešpaties Krikšto šventės antrojo sekmadienio po Naujųjų Metų. Prakartėlė bažnyčioje laikoma iki vasario 2 dienos, kai švenčiama Kristaus Paaukojimo šventykloje liturginė šventė (Grabnyčios). Krosnoje festivalis vyko kaip tik laiku, ne Advento laikotarpiu, kai vyrauja kitokios nuotaikos. Krosnos festivalio organizatoriai pagirtini už tai, kad tarp giesmių buvo skaitomi eilėraščiai, šventojo rašto žodžiai. Tad festivalis drauge tapo ir Dievo šlovinimo švente. Kalėdų giesmės yra labai gražios ir puiku, kad jos gyvai atliekamos, kad tai tapo tradicija. Linkėčiau, kad tradicija būtų tęsiama, renginys tobulėtų. Festivalis vyksta vis kitoje bažnyčioje, tad kiekvienos parapijos žmonės gali juo pasidžiaugti.“

Šiųmetiniame festivalyje dalyvavo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos berniukų choras „Riešutas“ bei Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos merginų ansamblis (vad. Birutė Vžesniauskienė), Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos jaunių choras (vad. Laima Jakulevičienė), Kučiūnų pagrindinės mokyklos jaunių choras (vad. Juozas Pileckas), Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos jaunių choras (vad. Genutė Vyšniauskienė), Būdviečio pagrindinės mokyklos merginų ansamblis (vad. Audrius Kričena), Veisiejų vidurinės mokyklos jaunučių choras (vad. Onutė Turčinienė), Veisiejų vidurinės mokyklos jaunių choras (vad. Rasa Sabaliauskienė), Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ansamblis (vad. Irena Makauskaitė). A. Kirsnos pagrindinės mokyklos vokalinis merginų ansamblis (vad. Audrius Kričena), Lazdijų meno mokyklos Veisiejų filialo jaunių choras (vad. Rasa Sabaliauskienė), Lazdijų meno mokyklos jaunučių choro grupė (vad. Eglė Malinauskienė), Lazdijų meno mokyklos jaunių choras (vadovės Renata Mockevičienė, Aida Abeciūnaitė), Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos choras (vad. Asta Sujetienė), Stebulių pagrindinės mokyklos ansamblis (vad. Alė Bakšienė), Šventežerio vidurinės mokyklos ansamblis (vad. Asta Sujetienė), Lazdijų darželio-mokyklos „Vyturėlis“ mergaičių ansamblis (vad. Asta Slančiauskienė), Krosnos pagrindinės mokyklos ansamblis (vad. Audrius Kričena), Šeštokų vidurinės mokyklos ansamblis (vad. Andželika Valasevičienė).

Antroje festivalio programos dalyje dainavo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos Populiariosios muzikos skyriaus moksleivės Ieva Astromskaitė, Simona Savickaitė, Diana Anisko, Austėja Juodkaitė, Emilija Bereznauskaitė, Jurgita Kričenaitė, Miglė Patamsytė ir dėstytoja, džiazo vokalistė Vita Rusaitytė-Sasnauskienė (moksleives ruošė dėstytojos Giedrė Kilčiauskienė, Giedrė Rimšaitė, Baiba Skurstene), akomponavo Leonidas Mieldažis.

Renginį vedė Krosnos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Sutkuvienė ir šios mokyklos devintokas Gediminas Poškus.

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos dėstytoja Vita Rusaitytė- Sasnauskienė: „Aš ir moksleivės likome sužavėtos renginio. Išvykome prisipildę dvasinės šilumos, pakylėtos, pajutę ypatingą aurą. Dėkojame organizatoriams už tai, kad pakvietė į šį festivalį.“

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto vedėjas Jonas Gudžiauskas: „Dar neseni laikai, kai mokyklose vykdavo tik Naujųjų metų sutikimo renginiai. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę į mokyklas sugrįžo ir jose apsigyveno Kalėdų dvasia, Advento laikotarpis, Gerosios naujienos laukimas… Kalėdinių giesmių festivalis – emociškai patrauklus mokytojų organizuojamas renginys mokiniams bažnyčioje ir kartu su bažnyčia. Manau, tai stiprina mokinių dvasią, bendruomeniškumą, formuoja mokinio dorines vertybes, tai tarytum gerosios pedagogikos pavyzdys.“

Krosnos pagrindinės mokyklos direktorius Regimantas Jasevičius: „Kalėdinių giesmių festivalis – ypatingas renginys, ne tik suartinantis mokyklą ir bažnyčią, bet vienijantis bendruomenę. Malonu, kad festivalio dalyviai suvažiavę susipažįsta tarpusavy, kad pasiklausyti giesmių atėjo ir moksleivių tėveliai, nemažai krosniškių. Be to, festivalis kasmet vyksta vis kitoje bažnyčioje, moksleiviams yra proga pamatyti savo krašto architektūrinį paveldą. Priminsiu, kad Krosnos Šv. Mato bažnyčioje saugoma nemažai religinių ir meno vertybių “.

Krosnos Šv. Mato bažnyčios klebonas Juozas Klimavičius: „Kas gieda – meldžiasi dvigubai. Svarbu ir tai, kad chorą lankantys moksleiviai turi pomėgį, užsiėmimą, kurį vainikuoja Kalėdinių giesmių festivalis. Per festivalį vaikai susipažįsta vieni su kitais“.

Lazdijų rajono savivaldybės Meno mokyklos direktorė Renata Mockevičienė: „Dar nė viename ligšioliniame Kalėdinių giesmių festivalyje nebuvo tiek kolektyvų. Smagu, kad tradicija vystosi, nemažėja mylinčių ir puoselėjančių chorinį dainavimą. Vaikai jaučia dvasinį pakilimą dainuodami bažnyčioje savo ir kitų džiaugsmui.“

Festivalio proga rėmėjų lėšomis Krosnos pagrindinė mokykla išleido festivalio programos ir lankytinų, istoriškai reikšmingų Krosnos gyvenvietės vietų aprašymų lankstinuką.

Tarp leidinio ir festivalio rėmėjų – Australijos Kalėdų Fondas, KASP Dainavos apygardos I – oji rinktinė, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, bendrovė „Aibė“, IĮ „Jurkeda“, Lazdijų kultūros centro Krosnos laisvalaikio salė, Lazdijų Šv. Onos parapijos bažnyčios klebonas Gintaras Urbštas, Krosnos seniūnija, Krosnos socialinių paslaugų centras „Sūrava“, Krosnos pagrindinės mokyklos moksleivių tėveliai.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.