2010 01 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Ar bus Tibeto skveras Vilniuje?

Ketvirtadienį pas Vilniaus merą Vilių Navicką lankėsi Kinijos ambasadorius. Nors savivaldybė nepraneša, apie ką buvo kalbama šiame susitikime, tikėtina, kad kalbėta ir apie grupės žmonių iniciatyvą Vilniuje, Užupio rajone, Malūnų gatvėje, esantį skverą pavadinti Tibeto vardu.

Oficiali savivaldybės pozicija šiuo klausimu kol kas neaiški, tačiau akivaizdu, kad atsakyti delsiama jau daugiau nei metus.

Tibeto vardo skverelio idėjos projektą 2008 gruodžio 19 dieną Vilniaus miesto savivaldybei pateikė keli neformalios Tibeto rėmimo grupės, puoselėjančios Tibeto kultūrą Lietuvoje, nariai. Šią iniciatyvą parėmė UNESCO komisija Lietuvoje, tarpralamentinė grupė ryšiams su Tibetu, Tibeto kultūros fondas, Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras, Užupio bendromenė.

Tibeto skverelio atsiradimas Užupio rajone motyvuotas tuo, kad 2001 metais būdamas Lietuvoje Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama lankėsi ir Užupyje, kur jam buvo suteiktas Užupio garbės piliečio vardas. Beje, Lietuvai tik paskelbus Nepriklausomybę, Dalai Lama atsiuntė sveikinimo telegramą tuometiniam Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Lansbergiui.

Šiuo metu skverelis, esantis Malūnų gatvėje, yra visiškai netvarkomas, o pagal projektą čia turėtų atsirasti privačių rėmėjų lėšomis pastatytas sakralinis budizmo statinys – stupa.

Tibeto skverelio projektas 2008 metų pabaigoje buvo užregistruotas svarstyti Vilniaus miesto tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitete, tačiau praėjus mėnesiui jokio atsakymo projekto iniciatoriai nesulaukė (pabrėžtina, kad viešojo administravimo institucijos asmens rašytinius prašymus yra įpareigotos išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo).

2009 sausio 29 dieną projekto iniciatoriai pakartotinai kreipėsi į tuometinį Vilniaus miesto merą Juozą Imbrasą su prašymu skubos tvarka apsvarstyti galimybę Malūnų gatvėje esančiam skvereliui suteikti Tibeto vardą.

Praėjus mėnesiui po antrojo, pakartotino kreipimosi į savivaldybę, 2009 vasario 19 d. Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją su prašymu pareikšti nuomonę dėl šio Tibeto rėmimo grupės prašymo.

Po mėnesio, 2009 kovo 18 dieną, Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija iš URM gavo atsakymą, kad „Lietuva Tibeto klausimu laikosi bendros Europos Sąjungos pozicijos, kurios esmė – „vienos Kinijos“ politika, pagrįsta Kinijos teritorinio vientisumo pripažinimo principu. Tačiau Lietuva kartu su kitomis ES šalimis pasisako už Kinijos valdžios ir Dalai Lamos bei jo atstovų dialogą ir taikų santykių sureguliavimą, siekiant tvaraus sprendimo, gerbiant Tibeto kultūrą, religiją ir identitetą. Lietuva reiškia susirūpinimą žmogaus teisių padėtimi Kinijoje“.

Šiame URM atsakyme pabrėžiama, kad Tibeto vardo suteikimas skverui niekaip neprieštarauja oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicijai ir ministerija niekada nebandė trukdyti Tibeto vardo suteikimui vienam iš Vilniaus miesto skverų.

Po mėnesio, balandžio 21 dienos posėdyje, Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija nusprendė pritarti prašymui suteikti Tibeto vardą skverui Malūnų gatvėje.

Balandžio 29 dieną savivaldybės Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdyje nuspręsta Tibeto skverelio klausimo svarstymą atidėti ir siūlyti Tibeto vardo skverelio idėjos projekto iniciatoriams šį klausimą derinti su valstybinėmis institucijomis, nors nenurodoma, su kokiomis konkrečiai.

Dėl tokio nemotyvuoto savivaldybės sprendimų vilkinimo, projekto iniciatoriai su skundu kreipėsi į Seimo kontrolierius.

2009 spalio 27 d., Seimo kontrolierė Virginija Pilipavičienė, išnagrinėjusi iniciatyvinės grupės skundą, nustatė, kad, praėjus daugiau kaip dešimt mėnesių nuo pirmojo Tibeto skverelio projekto pateikimo, savivaldybės pareigūnai nesugebėjo priimti jokio sprendimo šiuo klausimu.

Taip pat pažymima, kad savivaldybė nėra pateikusi pareiškėjams tinkamo atsakymo, kuriame būtų nurodytos priežastys, dėl kurių yra užsitęsęs sprendimo dėl Tibeto vardo suteikimo skverui priėmimas.

Seimo kontrolierė savo tyrimą baigia rekomendacija, kad iki 2009 lapkričio 30 d. miesto meras Vilius Navickas ir administracijos direktorius Vytautas Milėnas užtikrintų, kad pareiškėjams dėl Tibeto vardo suteikimo skverui būtų pateiktas „įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus bei gero viešojo administravimo principus atitinkantis atsakymas“.

Prėjus mėnesiui po šių Seimo kontrolierės išvadų bei rekomendacijos, 2010 metų sausio 8 d. ,Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys kreipėsi į Seimo kontrolierę V. Pilipavičienę apgailestaudamas, kad galutinis sprendimas dėl Tibeto vardo suteikimo skverui nesuteiktas ir prašo atsakymo pateikimą atidėti dar mėnesiui – iki vasario 15 dienos.

Sausio 18 dieną V. Pilipavičienė dar kartą paragino Vilniaus savivaldybę skubiai spręsti šį klausimą, kuris yra nepagrįstai vilkinamas.

Belieka laukti tęsinio šioje savivaldybės koridoriuose užstrigusioje, o gal sąmoningai vilkinamoje, Tibeto skverelio byloje.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.